Văn bản Pháp luật
Cơ quan tổ chức
Hướng dẫn Bầu cử
Danh sách ứng cử
Tin hoạt động
Kết quả bầu cử
Thư viện ảnh
Danh sách Ứng cử HĐND Phường

Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND phường Ngọc Trạo, nhiệm kỳ 2016-2021
Thứ sáu, 15/04/2016 16:07

   Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
 Lê Thành Ánh
16/6/1966
Hoằng Phú, Hoàng Hóa, Thanh Hóa
Khu phố 3, Ngọc trạo, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
10/10; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học Quân sự
Hưu trí
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
 Hoàng Văn Dần
11/12/1956
Quảng Ngọc, Quảng Xương, Thanh Hóa
Khu phố 12, Ngọc Trạo, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
10/10; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học Quân sự
Hưu trí, bí thư Chi bộ
 
 Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Văn Đảng
22/9/1950
Hà Dương, Hà Trung, Thanh Hóa
Khu phố 2, Ngọc Trạo, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
8/10
Bệnh binh, Trưởng khu phố
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
 Bùi Văn Đệ
10/10/1961
Hà Tiến, Hà Trung, Thanh Hóa
Khu phố 10, Ngọc Trạo, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
10/10; Chuyên môn: Trung cấp tên lửa
Hưu trí, Trưởng ban CTMT

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Lê Thị Dinh
25/5/1958
Văn Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa
Khu phố 10- phường Ngọc Trạo - thị xã Bỉm Sơn
9/10
UV BCH hội Phụ nữ
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
 Phạm Văn Doanh
07/5/1965
Hà Giang, Hà Trung, Thanh Hóa
Khu phố 14- phường Ngọc Trạo - thị xã Bỉm Sơn
10/10
Hưu trí, TB CTMT
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
 Lê Hồng Hà
12/5/1957
Nga Trường, Nga Sơn, Thanh Hóa
Khu phố 6- phường Ngọc Trạo - thị xã Bỉm Sơn
10/10; Lý luận: Sơ cấp
Chủ nhiệm HTX Toàn thắng
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
 Lê Thị Thu Hà
27/7/1967
Hà Tiến - Hà Trung - Thanh Hóa
Khu phố 2- phường Ngọc Trạo - thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Sơ cấp; Chuyên môn: Đại học 
Giám đốc Quỹ tín dụng Ngọc Sơn
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Biện Tiến Hải
12/4/1962
Hòa Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa
Khu phố 2- phường Ngọc Trạo - thị xã Bỉm Sơn
10/10;  Chuyên môn: Đại học 
Giám đốc Cty TNHH Đông Hải
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Phạm Hữu Hạnh
01/4/1980
Hợp Tắng - Triệu Sơn - Thanh Hóa
Khu phố 6- phường Ngọc Trạo - thị xã Bỉm Sơn
12/12; Chuyên môn:Trung cấp 
Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Ngọc Trạo
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Lê Quang Hào
15/5/1963
Hoằng Trinh - Hoằng Hóa - Thanh Hóa
Khu phố 11- phường Ngọc Trạo - thị xã Bỉm Sơn
10/10; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Cao đẳng
Hưu trí, Trưởng Ban CTMT
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Lê Xuân Hảo
05/6/1965
Thị trấn Nông Cống - huyện Nông Cống - tỉnh Thanh Hóa
Khu phố Nguyễn Huệ- phường Ngọc Trạo - thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Trưởng Công an phường Ngọc Trạo
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Phạm Thị Mỹ Hiền
18/4/1976
Xã Hà Ninh - huyện Hà Trung - tỉnh Thanh Hóa
Khu phố 10- phường Ngọc Trạo - thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
PCT HĐND phường Ngọc Trạo
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
 Võ Đào Hoa
18/01/1974
Ân Hoa - Kim Sơn - Ninh Bình
Khu phố 13- phường Ngọc Trạo - thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Hiệu trưởng trường Tiểu học Ngọc trạo
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Lê Văn Hòa
10/12/1967
Xã Hoằng Đồng - huyện Hoằng Hóa - tỉnh Thanh Hóa
Khu phố 6- phường Ngọc Trạo - thị xã Bỉm Sơn
10/10; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Hưu trí, Trưởng khu phố
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
 Vũ Minh Hoàng
24/12/1990
Thị xã BỈm Sơn - tỉnh Thanh Hóa
Khu phố 14- phường Ngọc Trạo - thị xã Bỉm Sơn
12/12; Chuyên môn: Đại học
Chỉ huy Phó, Ban CHQS phường Ngọc Trạo
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Xuân Khoa
10/10/1960
Hoằng Lộc - Hoằng Hóa - Thanh Hóa
Khu phố 12- phường Ngọc Trạo - thị xã Bỉm Sơn
7/10; Lý luận: Sơ cấp; Chuyên môn: Trung cấp
Hưu trí, Tổ trưởng ÃNXH khu phố
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Tống Thị Lê
08/9/1973
Xã Hà Giang- huyện Hà Trung - tỉnh Thanh Hóa
Khu phố 14- phường Ngọc Trạo - thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
PBT, CT HĐND phường Ngọc Trạo
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Thị Liên
27/9/1952
Xã Hà Ninh - huyện Hà Trung - tỉnh Thanh Hóa
Khu phố 1- phường Ngọc Trạo - thị xã Bỉm Sơn
10/10; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Trung cấp
Bí thư Chi bộ
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Đỗ Thị Thùy Linh
10/10/1991
phường Ngọc Trạo - TP. Thanh Hóa - tỉnh Thanh Hóa
Khu phố 6- phường Ngọc Trạo - thị xã Bỉm Sơn
12/12; Chuyên môn: Cao đẳng
Lao động tự do
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Ngô Thị Luyến
17/6/1976
Xã Trường Giang - huyện Nông Cống - tỉnh Thanh Hóa
Khu phố 3- phường Ngọc Trạo - thị xã Bỉm Sơn
12/12; Chuyên môn: Trung cấp
Nhân viên, Quỹ tín dụng Ngọc Sơn
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Lê Thị Mai
20/02/1976
Xã Hoằng Long - huyện Hoằng Hóa - tỉnh Thanh Hóa
Khu phố 3- phường Ngọc Trạo - thị xã Bỉm Sơn
9/12
Công nhân HTX Toàn Thắng
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Lê Thị Mai
06/3/1987
Quảng Thọ - Quảng Xương - Thanh Hóa
Khu phố Nguyễn Huệ- phường Ngọc Trạo - thị xã Bỉm Sơn
12/12; Chuyên môn: Đại học
PCT Hội LHPN phường Ngọc Trạo
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Bạch Ninh Nhất
10/7/1976
Lam Hạ - Duy Tiên - Hà Nam
Khu phố 1- phường Ngọc Trạo - thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
PCT UBND phường Ngọc Trạo
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Lê Văn Nhịp
08/12/1963
Định Tăng - Yên Định - Thanh Hóa
Khu phố 6- phường Ba Đình - thị xã Bỉm Sơn
10/10; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Trạo
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Vũ Thị Nhuần
01/01/1955
Đông Sơn - Nam Trực - Nam Định
Khu phố 1- phường Ngọc Trạo - thị xã Bỉm Sơn
8/10; Chuyên môn: Trung cấp
Chi hội trưởng Hội Phụ nữ Khu phố
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Lê Hồng Phong
02/9/1976
Hoằng Hải - Hoằng Hóa - Thanh Hóa
Khu phố 6- phường Ngọc Trạo - thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Chủ tịch UBMTTQ phường Ngọc Trạo
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Ngô Ngân Phương
27/5/1992
Minh Sơn - Triệu Sơn - Thanh Hóa
Khu phố 12- phường Ngọc Trạo - thị xã Bỉm Sơn
12/12; Chuyên môn: Đại học
Phó Bí thư Chi đoàn KP 12
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Tống Thị Quyên
30/6/1983
Đông Sơn - Bỉm Sơn - Thanh Hóa
Khu phố 9- phường Bắc Sơn - thị xã Bỉm Sơn
12/12; Chuyên môn: Đại học
Công chức VP Thống kê, UBND phường Ngọc Trạo
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Xuân Sinh
02/8/1946
Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam
Khu phố 11- phường Ngọc Trạo - thị xã Bỉm Sơn
9/10; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Công nhân Kỹ thuật
Trưởng Khu phố
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Vũ Văn Sơn
01/01/1964

Xã Hà Tân - huyện Hà Trung - tỉnh Thanh Hóa
Khu phố 2- phường Ngọc Trạo - thị xã Bỉm Sơn
10/10
Chi hội trưởng CCB Khu phố
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Khương Văn Sơn
05/11/1987
Định Long - Yên Định - Thanh Hóa
Khu phố 14- phường Ngọc Trạo - thị xã Bỉm Sơn
12/12; Chuyên môn: Đại học
Bí thư đoàn phường Ngọc Trạo
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Văn Tám
16/9/1972
Xã Hà Dương - huyện Hà Trung - tỉnh Thanh Hóa
Khu phố 3- phường Ngọc Trạo - thị xã Bỉm Sơn
7/10; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Trưởng khu phố
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Hữu Thái
20/12/1959
Hoằng Lộc - Hoằng Hóa -  Thanh Hóa
Khu phố Nguyễn Huệ - phường Ngọc Trạo - thị xã Bỉm Sơn
10/10; Chuyên môn: Trung cấp
Bí thư Chi bộ
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Lê Thị Thu Thanh
24/5/1984
Đồng Lợi - Triệu Sơn - Thanh Hóa
Khu phố 2- phường Ngọc Trạo - thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Chủ tịch Hội Nông dân phường Ngọc Trạo
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Trịnh Xuân Thành
03/2/1959
Hoằng Trinh - Hằng Hóa - Thanh Hóa
Khu phố 13- phường Ngọc Trạo - thị xã Bỉm Sơn
10/10
Trưởng Khu phố
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Thị Thủy
20/6/1988
Hoằng Xuyên - Hoằng Hóa - Thanh Hóa
Khu phố 3- phường Bắc Sơn - thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Chủ tịch Hội LHPN phường Ngọc Trạo
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
 Lê Thị Toan
31/12/1950
Hải An - Tỉnh Gia - Thanh Hóa
Khu phố 13- phường Ngọc Trạo - thị xã Bỉm Sơn
10/10
Nghỉ mất sức
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Lê Xuân Trường
13/8/1958
Vĩnh Thành - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa
Khu phố 14- phường Ngọc Trạo - thị xã Bỉm Sơn
10/10; Chuyên môn: Trung cấp
Phó Ban BVDP
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:          
Chức vụ:
Nguyễn Văn Trường
23/02/1972
Xã Hà Ninh - huyện Hà Trung - tỉnh Thanh Hóa
Khu phố 5- phường Bắc Sơn - thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Cao cấp; Chuyên môn: Đại học
Chủ tịch UBND phường Ngọc Trạo
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Tống Thị Yến
24/11/1983
Xã Hà Giang - huyện Hà Trung - tỉnh Thanh Hóa
Khu phố 1- phường Phú Sơn - thị xã Bỉm Sơn
12/12; Chuyên môn: Đại học
Cán bộ thư viện Trường Tiểu học Ngọc TrạoDanh sách ứng cử Đại biểu HĐND xã Hà Lan, nhiệm kỳ 2016-2021
Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND phường Đông Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021
Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND phường Lam Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021
Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND Xã Quang Trung, nhiệm kỳ 2016-2021
Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND phường Phú Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021
Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND phường Bắc Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021
Danh sách ứng cử đại biểu HĐND phường Ba Đình, nhiệm kỳ 2016-2021
Bản quyền của UBND Thị xã Bỉm Sơn
Giấy phép: số 487/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/11/2007
Địa chỉ: Số 28 - Trần Phú – Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
Điện thoại: 0373 824 205        Fax: 0373 825 355
Mail: bimson@thanhhoa.gov.vn, ubbimson2005@yahoo.com
Số người đang online. : 3300
Số người truy cập: 26346110
Design by Newwind.JSC