Văn bản Pháp luật
Cơ quan tổ chức
Hướng dẫn Bầu cử
Danh sách ứng cử
Tin hoạt động
Kết quả bầu cử
Thư viện ảnh
Danh sách Ứng cử HĐND Phường

Danh sách ứng cử đại biểu HĐND phường Ba Đình, nhiệm kỳ 2016-2021
Thứ ba, 19/04/2016 14:19

  Họ và tên:

Năm sinh:

Quê quán:

Thường trú:

Trình độ:

Chức vụ: 
 Vũ Thị Bích

06/3/1957

Hoà Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá

Khu phố 5 Ba Đình

10/10; Lý luận: Sơ cấp; Chuyện môn: Trung cấp Sư phạm Mầm non

Trưởng khu
  Họ và tên:

Năm sinh:

Quê quán:

Thường trú:

Trình độ:

Chức vụ: 
Nguyễn Văn Can

03/6/1950

Nga Vịnh, Nga Sơn, Thanh Hoá

Khu phố 6 Ba Đình

8/10; Lý luận: Trung cấp; Trình độ: Cao đẳng

Giám đốc Công ty TNHH Tiến Hưng
  Họ và tên:

Năm sinh:

Quê quán:

Thường trú:

Trình độ:

Chức vụ: 
 Nguyễn Xuân Chiến

27/9/1978

Hoằng Xuyên,  Hoằng Hoá, Thanh Hoá

Nghĩa Môn-Lam Sơn

12/12; Lý luận: Cao cấp; Trình độ: Đại học

Bí thư ĐU-Chủ tịch UBND Phường
  Họ và tên:

Năm sinh:

Quê quán:

Thường trú:

Trình độ:

Chức vụ: 
 Lê Đình Chương

10/10/1952

Thọ Nguyên, Thọ Xuân, Thanh Hoá

Khu phố 1, Ba Đình

10/10; Trình độ: Trung cấp 

Trưởng Ban CTMT
  Họ và tên:

Năm sinh:

Quê quán:

Thường trú:

Trình độ:

Chức vụ: 
Lê Huy Chương

10/10/1958

Quảng Bình, Quảng Xương, Thanh Hoá

Khu phố 4, Ba Đình

10/10; Trình độ: Trung cấp 

Trưởng Khu
  Họ và tên:

Năm sinh:

Quê quán:

Thường trú:

Trình độ:

Chức vụ: 
Lê Quốc Chương

10/10/1949

Thuận Thiên, Kiến Thị, Hải Phòng

Khu phố 9, Ba Đình

10/10

Chi hội trưởng hội CCB
  Họ và tên:

Năm sinh:

Quê quán:

Thường trú:

Trình độ:

Chức vụ: 
Trần Hùng Cường

17/8/1984

Hoằng Hợp, Hoằng Hoá,  Thanh Hoá

Khu phố 11, Ba Đình

12/12; Lý luận: Trung cấp; Trình độ: Trung cấp 

Bí thư Đoàn thanh niên         
  Họ và tên:

Năm sinh:

Quê quán:

Thường trú:

Trình độ:

Chức vụ: 
 Phan Thị Dương

27/2/1986

Hoằng Khánh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Khu phố 7, Ba Đình

12/12; Lý luận: Sơ cấp; Trình độ: Đại học

Chủ tịch Hội Nông dân
  Họ và tên:

Năm sinh:

Quê quán:

Thường trú:

Trình độ:

Chức vụ: 
 Mai Thị Hải

10/3/1970

Hà Vinh - Hà Trung - Thanh Hóa

Nghĩa Môn, Lam Sơn 

12/12; Lý luận: Trung cấp; Trình độ: Đại học

Chủ tịch Hội Phụ nữ Phường
  Họ và tên:

Năm sinh:

Quê quán:

Thường trú:

Trình độ:

Chức vụ: 
 Phạm Thị Hoà

10/10/1956

Quảng Đức, Qnảg Xương, Thanh Hoá

Khu phố 9, Ba Đình

10/10

Trưởng ban CTMT
  Họ và tên:

Năm sinh:

Quê quán:

Thường trú:

Trình độ:

Chức vụ: 
 Hoàng Thị Hồng

30/9/1987

Quảng Bình, Quảng Xương, Thanh Hoá

Khu phố 11, Ba Đình

12/12; Trình độ: Đại học

Bí thư chi đoàn
  Họ và tên:

Năm sinh:

Quê quán:

Thường trú:

Trình độ:

Chức vụ: 
Nguyễn Thị Hương

13/8/1967

Chính Nghĩa - Kim Động - Hưng Yên

Khu phố 4, Ba Đình

12/12; Lý luận: Trung cấp;Trình độ: Đại học

Phó Chủ tịch HĐND
  Họ và tên:

Năm sinh:

Quê quán:

Thường trú:

Trình độ:

Chức vụ: 
 Phạm Thị Hường

25/12/1970

Yên Tiến, Ý Yến, Nam Định

Khu phố 4, Ba Đình

11/12

Chi hội truởng PN
  Họ và tên:

Năm sinh:

Quê quán:

Thường trú:

Trình độ:

Chức vụ:
 Lê Đăng Khoa

15/7/1975

Hà Châu, Hà Trung, Thanh Hóa

Khu phố 9, Ba Đình

12/12; Lý luận: Trung cấp;Trình độ: Đại học

Phó BT-CT HĐND
  Họ và tên:

Năm sinh:

Quê quán:

Thường trú:

Trình độ:

Chức vụ:
 Phạm Thị Lan

10/6/1988

Hà Ninh, Hà Trung, Thanh Hoá

Khu phố 3, Ba Đình

12/12

Bí thư chi đoàn
  Họ và tên:

Năm sinh:

Quê quán:

Thường trú:

Trình độ:

Chức vụ:
 Nguyễn Thị Lan

14/7/1974

Hà Thanh, Hà Trung, Thanh Hoá

Khu phố 10, Ba Đình

12/12

Chi hội truởng PN
  Họ và tên:

Năm sinh:

Quê quán:

Thường trú:

Trình độ:

Chức vụ:
 Trần Thị Nga

05/04/1975

Hà Giang, Hà Trung, Thanh Hóa

Khu Phố 5, Ba Đình 

12/12; Lý luận: Trung cấp;Trình độ: Đại học

Công chức Văn phòng UBND Phường
  Họ và tên:

Năm sinh:

Quê quán:

Thường trú:

Trình độ:

Chức vụ:
 Bùi Ngọc Nghĩa

02/9/1960

Quảng Ngọc, Quảng Xương, Thanh Hóa

Khu Phố 2, Ba Đình 

12/12; Lý luận: Sơ cấp;Trình độ: Trung cấp Quân sự

Phó Chủ tịch Hội CCB
  Họ và tên:

Năm sinh:

Quê quán:

Thường trú:

Trình độ:

Chức vụ:
Mai Thị Phú

20/9/1958

Liên Hương, Liên Lộc, Hậu Lộc

Khu phố 10, Ba Đình

10/10; Trình độ: Trung cấp

Trưởng ban CTMT
  Họ và tên:

Năm sinh:

Quê quán:

Thường trú:

Trình độ:

Chức vụ:
Tống Thị Phương

10/3/1988

Hà Lan,Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Khu phố 11, Ba Đình

12/12; Lý luận: Sơ cấp;Trình độ: Đại học

Công chức tư pháp hộ tịch
  Họ và tên:

Năm sinh:

Quê quán:

Thường trú:

Trình độ:

Chức vụ:
 Vũ Văn Quý

15/5/1954

Duyên Hồng, Thanh Miện, Hải Dương

Khu phố 11, Ba Đình

7/10; Chuyên môn: Thợ vận hành nồi hơi

Trưởng Khu phố
  Họ và tên:

Năm sinh:

Quê quán:

Thường trú:

Trình độ:

Chức vụ:
 Đỗ Đăng Tá

17/11/1983

Hoằng Quỳ Hoàng Hoá, Thanh Hoá

Khu phố 5, Ba Đình

9/12

Khu đội trưởng
  Họ và tên:

Năm sinh:

Quê quán:

Thường trú:

Trình độ:

Chức vụ:
 Hoàng Khắc Thuận

23/8/1957

Thiệu Ninh-Thiệu Hoá-Thanh Hoá

Khu phố 7, Ba Đình

10/10; Trình độ: Sơ cấp

Bí thư chi bộ
  Họ và tên:

Năm sinh:

Quê quán:

Thường trú:

Trình độ:

Chức vụ:
 Phạm Văn Thường

15/9/1965

Hà Dương, Hà Trung, Thanh Hoá

Khu phố 6, Ngọc Trạo

12/12; Lý luận: Cao cấp;Trình độ: Đại học

Trưởng công an phường
  Họ và tên:

Năm sinh:

Quê quán:

Thường trú:

Trình độ:

Chức vụ:
 Mai Đức Tiến

25/12/1980

Nga Thanh - Nga Sơn - Thanh Hóa

Khu phố 6, Ba Đình

12/12; Lý luận: Trung cấp;Trình độ: Đại học

Chỉ huy trưởng Quân sự Phường
  Họ và tên:

Năm sinh:

Quê quán:

Thường trú:

Trình độ:

Chức vụ:
Nguyễn Văn Tiếu

16/09/1958

Nga Thắng, Nga Sơn, Thanh Hoá 

Khu phố 8, Ba Đình

10/10; Lý luận: Sơ cấp;Trình độ: Đại học

Bí Thư chi bộ
  Họ và tên:

Năm sinh:

Quê quán:

Thường trú:

Trình độ:

Chức vụ:
 Phùng Văn Tưởng

10/10/1969

Hà Yên, Hà Trung, Thanh Hóa

Khu phố 5, Ba Đình

12/12; Lý luận: Trung cấp;Trình độ: Đại học

Phó Chủ tịch UBND
  Họ và tên:

Năm sinh:

Quê quán:

Thường trú:

Trình độ:

Chức vụ:
Tống Thị Vân

10/4/1981

Nga An - Nga Sơn - Thanh Hóa

Khu phố 2, Ba Đình

12/12; Lý luận: Trung cấp;Trình độ: Đại học

Chủ tịch MTTQ Phường
  Họ và tên:

Năm sinh:

Quê quán:

Thường trú:

Trình độ:

Chức vụ:
Nguyễn Thị Vân

14/2/1962

Đa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá

Khu phố 2, Ba Đình

10/10; Trình độ: Cao đẳng

Bí thư chi bộ
  Họ và tên:

Năm sinh:

Quê quán:

Thường trú:

Trình độ:

Chức vụ:
 Vũ Tiến Việt

14/10/1952

Vũ Trung, Kiến Xương, Thái Bình

Khu phố 6, Ba Đình

10/10; Trình độ: Trung cấp

Trưởng khu phố
  Họ và tên:

Năm sinh:

Quê quán:

Thường trú:

Trình độ:

Chức vụ:
Trần Thị Xuân

14/11/1986

Xuân Thiên, Thọ Xuân, Thanh Hoá

Khu phố 4, Ba Đình

12/12; Trình độ: Đại học

Giáo viên Trường Mầm non Ba Đình


Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND xã Hà Lan, nhiệm kỳ 2016-2021
Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND phường Đông Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021
Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND phường Lam Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021
Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND Xã Quang Trung, nhiệm kỳ 2016-2021
Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND phường Phú Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021
Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND phường Bắc Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021
Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND phường Ngọc Trạo, nhiệm kỳ 2016-2021
Bản quyền của UBND Thị xã Bỉm Sơn
Giấy phép: số 487/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/11/2007
Địa chỉ: Số 28 - Trần Phú – Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
Điện thoại: 0373 824 205        Fax: 0373 825 355
Mail: bimson@thanhhoa.gov.vn, ubbimson2005@yahoo.com
Số người đang online. : 8146
Số người truy cập: 26497647
Design by Newwind.JSC