Văn bản Pháp luật
Cơ quan tổ chức
Hướng dẫn Bầu cử
Danh sách ứng cử
Tin hoạt động
Kết quả bầu cử
Thư viện ảnh
Danh sách Ứng cử HĐND Phường

Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND phường Bắc Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021
Thứ ba, 19/04/2016 16:51

  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Thành Bắc
29/8/1987
Hoằng Hà, Hoằng Hóa, Thanh Hóa 
Khu 6 - B.Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hóa
12/12; Chuyên môn: Đại học
Công chức Địa chính - Xây dựng
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Trần Nam Chung
27/01/1985
Vĩnh Hưng, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
Khu 5, P.Bắc Sơn, TX.Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Bí thư Đoàn TN
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Lưu Việt Dũng
03/12/1985
Nga Thủy, Nga Sơn , Thanh Hóa
Khu 5, P.Bắc sơn, TX.Bỉm Sơn
12/12; Chuyên môn: Cao đẳng
Phó Bí thư Đoàn TN
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Văn Dũng
03/11/1955
Nghĩa Phú, Nghĩa hưng, Nam Định
Khu 4, P.Bắc Sơn, TX.Bỉm Sơn
10/10; Chuyên môn: Sơ cấp
Bí thư Chi bộ
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Thị Cẩm Hà
25/4/1977
Hoằng Long, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
Khu 7, P.Đông Sơn, TX.Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Công chức Tư pháp
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Vũ Đại Hải
22/12/1985 
Tam Thanh, Vụ Bản, Nam Định
Khu 6, P.Bắc Sơn, TX.Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Cao đẳng
Bí thư Chi đoàn Khu phố 6
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Mai Thị Hạnh
30/12/1975
Thành Kim - Thạch Thành - Thanh Hóa
Khu 2, P.Ngọc Trạo, TX.Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Hiệu trưởng Trường TH Bắc Sơn
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Thị Hiểu
7/7/1977
Hà Bình , Hà Trung , Thanh Hóa
Khu 1, P.Bắc Sơn, TX.Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Cao đẳng
Giáo viên Trường TH Bắc Sơn
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Võ Văn Hiếu
9/3/1965
Phong An, Phong Điền, TT Huế
Khu 2, P.Bắc Sơn, TX.Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Cao cấp; Chuyên môn: Đại học
Chủ tịch UBND Phường
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Phạm Thị Ngọc Hiền
10/02/1982
Hà Vân - Hà Trung - Thanh Hóa
Khu 5, P.Bắc Sơn, TX.Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Phó Chủ tịch HĐND Phường
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Trần Thị Hóa
01/02/1984
Hưng Lan - Hưng Nguyễn - Nghệ An
Khu 11, P.Bắc Sơn, TX.Bỉm Sơn
12/12
Làm đồi
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Nguyễn Quốc Hội
01/9/1951
Quảng Hợp - Quảng Xương -Thanh Hóa
Khu 1, P.Bắc Sơn, TX.Bỉm Sơn
10/10; Chuyên môn: Sỹ quan Quân đội
TB. CTMT
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Nguyễn Thị Hồng
18/10/1973
Tân Lân - Cần Đước - Long An
Khu 5, P.Bắc Sơn, TX.Bỉm Sơn
9/12
Làm đồi
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Trần Thị Hợi
10/8/1974
Hà Bắc, Hà Trung, Thanh Hóa
Khu 7, P.Bắc Sơn, TX.Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Phó Chủ tịch UBND Phường
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Nguyễn Thị Huệ
12/10/1976 
Vĩnh An, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
Khu phố 11, P. Ngọc Trạo, TX. Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Chủ tịch UBMTTQ Phường
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Vũ Thị Huyền
28/6/1987
Tiến Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa
Thôn Trạng Sơn, Hà Bắc, Hà Trung
12/12; Chuyên môn: Đại học
Công chức Chính sách XH Phường
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Nguyễn Hữu Kiều
2/5/1959
Ba Đình - Nga Sơn - Thanh Hóa
Khu 2 - Bắc Sơn - Bỉm Sơn
10/10
TB. CTMT
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Nguyễn Thị Kim Lan
18/5/1962
Thành phố  Thanh Hóa
Khu 4 - Bắc Sơn - Bỉm Sơn
10/10; Chuyên môn: Trung cấp
TTr. Tổ ANXH
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Phạm Ngọc Lâm
24/02/1962
Quảng Lợi, Quảng Điền, T. Thiên Huế
Khu 7 - Bắc Sơn -  Bỉm Sơn
10/10; Chuyên môn: Công nhân kỹ thuật
Kinh doanh
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Tống Thị Hồng Liên
18/01/1985
Hà Sơn,  Hà Trung, Thanh Hóa
Thôn Nghĩa Môn, phường Lam Sơn, TX Bỉm Sơn
12/12; Lý luận:Trung Cấp; Chuyên môn: Đại học
 PCT Hội Nông dân
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Doãn Văn Luyện
30/11/1971
Hoằng xuyên - Hoằng hóa - Thanh Hóa
Khu 5 - Bắc Sơn - Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Phó Bí thư Đảng ủy
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Bùi Thị Lương
10/10/1958
Ngọc Trạo - Thạch Thành - Thanh Hóa
Khu 3 - Bắc Sơn -  Bỉm Sơn
12/12; Chuyên môn: Trung cấp
Nội trợ
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Thị Lựu
06/03/1950
Hà Toại - Hà Trung - Thanh Hóa
Khu 3 - Bắc Sơn - Bỉm Sơn
10/10; Chuyên môn: Trung cấp
Trưởng Khu  phố
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Văn Mạnh
11/8/1973
Hà Ninh, Hà Trung, Thanh Hóa
Khu 5 - Bắc Sơn - Bỉm Sơn
12/12; Chuyên môn: Sơ cấp
Bí thư Chi bộ
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Vũ Văn Mẫn
1960
Lộc Tân - Hậu Lộc - Thanh Hóa
Khu 11 - Bắc Sơn - Bỉm Sơn
10/10; Chuyên môn: Trung cấp
TB. CTMT
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Lê Mạnh Ngà
06/9/1956
Yên Phong - Yên Mô - Ninh Bình
Khu 8 - Bắc Sơn - Bỉm Sơn
9/10; Chuyên môn: Trung cấp
Tổ trưởng Tổ ANXH
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Phạm Thị Nhâm
23/9/1959
Giáo Tiến - Xuân Thủy - Nam Định
Khu 12 - Bắc Sơn - Bỉm Sơn
7/10; Chuyên môn: Sơ cấp
Trưởng Khu phố
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Đoàn Văn Phi
26/6/1955
Nghĩa Lâm - Nghĩa Hưng - Nam Định
Khu 9 - Bắc Sơn - Bỉm Sơn
10/10; Chuyên môn: Sơ cấp
Trưởng Khu phố
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Duy Phương
19/9/1975
Tượng văn - Nông cống - Thanh Hóa
Khu 10 - Ngọc Trạo - Bỉm Sơn
12/12; Lý luận:Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Bí thư Đange ủy Phường
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Lê Minh Quang
28/03/1964
Ân Hảo - Hoài Ân - Bình Định
Khu 1 - Bắc Sơn - Bỉm Sơn
10/10; Chuyên môn: Sỹ quan
Tổ trưởng Tổ Bảo vệ
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Tống Thị Thảo
19/8/1986
Hà Lan, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Khu 3 - Bắc Sơn - Bỉm Sơn
12/12; Lý luận:Trung cấp; Chuyên môn: Đang học Đại học
Phó Chủ tịch Hội LHPN Phường
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Trịnh Ngọc Thanh
09/11/1954
Hà Phú - Hà Trung - Thanh Hóa
Khu 3 - Bắc Sơn - Bỉm Sơn
9/10; Lý luận:Trung cấp; Chuyên môn: Trung cấp
TP. Tổ chức Hành chính Cty Thành Công
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Mai Văn Thắng
02/4/1995
Nga Nhân - Nga Sơn - Thanh Hóa
Khu 8 - Ba Đình - Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Sơ cấp; Chuyên môn: Trung cấp
Cán bộ Công an Phường
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Trần Đức Thọ
05/5/1959
Nhân Thịnh - Lý Nhân - Hà Nam
Khu 6 - Bắc Sơn - Bỉm Sơn
8/10; Chuyên môn: Kỹ thuật Ô tô
Bí thư Chi bộ
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Lê Đăng Thống
17/9/1959
Hoằng Châu - Hoằng Hóa - Thanh Hóa
Khu 2 - Bắc Sơn - Bỉm Sơn
9/10
Kinh doanh
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Lê Thị Thúy
01/11/1973
Hoằng Thịnh - Hoằng Hóa - Thanh Hóa
Khu 4 - Bắc Sơn - Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Đang học Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Công chức kế toán Phường
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Vũ Đình Tiến
23/02/1978
Thiệu Quang - Thiệu Hóa - Thanh Hóa
Thôn 6 - Quang Trung - Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Trưởng Công an Phường
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Thị Trâm
15/02/1957
Hoằng Lộc - Hoằng Hóa - Thanh Hóa
Khu 7 - Bắc Sơn - Bỉm Sơn
10/10; Chuyên môn Trung cấp
Chi hội Trưởng Hội Phụ nữ
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Vũ Anh Tú
19/02/1994
Yên Phú -  Yên Mô - Ninh Bình
Khu 12 - Bắc Sơn - Bỉm Sơn
12/12
Bí thư Chi đoàn
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Tống Quang Tuy
10/10/1957
Hà Sơn - Hà Trung - Thanh Hóa
Khu 10 - Bắc Sơn - Bỉm Sơn
10/10; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Sỹ quan Pháo Phòng không
Bí thư Chi bộ
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Văn Vịnh
24/4/1960
Việt Hóa - Hải Lương - Hải Dương
Khu 8 - Bắc Sơn - Bỉm Sơn
10/10
Trưởng Khu phố
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Thành Vương
25/11/1987
Gò Công - Tiền Giang
Khu 6 - Bắc Sơn - Bỉm Sơn
12/12; Chuyên môn: Cao đẳng
Phó Bí thư Chi đoàn
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Trần Văn Ý
22/01/1964
Quảng An - Quảng Điền - TT. Huế
Khu 10 - Bắc Sơn - Bỉm Sơn
12/12; Chuyên môn: Trung cấp
Tổ trưởng Tổ ANXH


Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND xã Hà Lan, nhiệm kỳ 2016-2021
Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND phường Đông Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021
Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND phường Lam Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021
Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND Xã Quang Trung, nhiệm kỳ 2016-2021
Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND phường Phú Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021
Danh sách ứng cử đại biểu HĐND phường Ba Đình, nhiệm kỳ 2016-2021
Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND phường Ngọc Trạo, nhiệm kỳ 2016-2021
Bản quyền của UBND Thị xã Bỉm Sơn
Giấy phép: số 487/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/11/2007
Địa chỉ: Số 28 - Trần Phú – Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
Điện thoại: 0373 824 205        Fax: 0373 825 355
Mail: bimson@thanhhoa.gov.vn, ubbimson2005@yahoo.com
Số người đang online. : 8530
Số người truy cập: 26497839
Design by Newwind.JSC