Văn bản Pháp luật
Cơ quan tổ chức
Hướng dẫn Bầu cử
Danh sách ứng cử
Tin hoạt động
Kết quả bầu cử
Thư viện ảnh
Danh sách Ứng cử HĐND Phường

Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND phường Phú Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021
Thứ ba, 19/04/2016 16:58

 

 

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:  

Trịnh Xuân Ánh
4/2/1953
Hà Dương - Hà Trung - Thanh Hóa
KP4, P.Phú Sơn, TX. Bỉm Sơn
7/10
Trồng trọt

 

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 

Đào Văn Bảy
10/10/1974 
Hà Bình - Hà Trung - Thanh Hóa
KP4, P.Phú Sơn, TX. Bỉm Sơn
7/12
Kinh doanh

 

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 

Nguyễn Hữu Bường
17/7/1951
Hà Dương- Hà Trung Thanh Hóa
KP5, P.Phú Sơn, TX. Bỉm Sơn
8/10
Trưởng Khu phố

 

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:  

Nguyễn Ngọc Biên
6/10/1955 
Hà Dương - Hà Trung - Thanh Hóa
KP4, P.Phú Sơn, TX. Bỉm Sơn
7/10
Trồng trọt

 

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 

Vũ Quyết Chí
15/5/1953
Hà vân - Hà trung - Thanh Hóa
KP2, P.Phú Sơn, TX. Bỉm Sơn
10/10; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Trung cấp
CHT Hội CCB

           

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 

Phạm Văn Cương 
11/01/1967    
Hà Dương- huyện Hà Trung-tỉnh Thanh Hóa
Khu 2-Phường Phú Sơn- Thị xã Bỉm Sơn     
10/10; Lý luận: Trung cấp; Trình độ: Đại học
Chủ tịch UBND phường Phú Sơn

 

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 

Lê Thị Duyến
15/8/1980
Quang Trung - Bỉm Sơn - Thanh Hóa
Khu 4-Phường Phú Sơn- Thị xã Bỉm Sơn   
12/12; Lý luận: Trung cấp; Trình độ: Đại học
Phó BT Đảng ủy Phường

 

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:

Hoàng Thị Dung
20/101985
Thành Vinh - Thạch Thành - Thanh Hóa
Khu 3-Phường Phú Sơn- Thị xã Bỉm Sơn
12/12
CBHĐ

 

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 

Nguyễn Huy Hùng
15/5/1962 
Hoàng Hóa - Thanh Hóa
Khu 1-Phường Phú Sơn- Thị xã Bỉm Sơn
10/10; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Sỹ quan CH
PCT Hội CCB

 

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 

Lê Ngọc Hiếu
10/12/1955    
Hoàng quý- Hoàng Hóa - Thanh Hóa
Khu 6-Phường Phú Sơn- Thị xã Bỉm Sơn
7/10
UVCB

 

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 

 Đinh Văn Hiền
10/2/1954
Ninh Bình   
Khu 1-Phường Phú Sơn- Thị xã Bỉm Sơn
10/10; Chuyên môn: Trung cấp
Trưởng Khu phố

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 

Nguyễn Thị Thu Huyền
01/01/1978
Phường Ba Đình - TP. Thanh Hóa
Phường Ngọc Trạo - Thị xã Bỉm Sơn
12/12; Chuyên môn: Đại học
Chức vụ: Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung

 

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 

Tống Trung Kiên
23/3/1980
Hà Ngọc - Hà Trung- Thanh Hóa
Phường Đông Sơn - TP. Thanh Hóa
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Trưởng Công an Phường

 

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:

Phạm Đăng Khôi
25/7/1962    
Hà Hải- Hà Trung- Thanh Hóa
Khu 6-Phường Phú Sơn- Thị xã Bỉm Sơn
7/10; Chuyên môn: Sơ cấp
Trưởng Khu phố

 

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 

Nguyễn Xuân Lâm
12/10/1978    
Hà Dương - Hà Trung - Thanh Hóa
Khu 4-Phường Phú Sơn- Thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Phó Chủ tịch UBND Phường

 

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 

Phạm Văn Lâm
03/01/1954   
Quang Trung - Bỉm Sơn - Thanh Hóa
Khu 1-Phường Phú Sơn- Thị xã Bỉm Sơn
10/10; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Trung cấp
Chủ tịch MTTQ Phường

 

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 

Trịnh Thị Lâm
10/10/1987
Quang Trung - Bỉm Sơn - Thanh Hóa    
Khu 1-Phường Ba Đình - Thị xã Bỉm Sơn
12/12; Chuyên môn: Đại học
CCTP

 

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 

Lê Sỹ Lâm
01/03/1952
Thọ Lộc - Thọ xuân - Thanh Hóa
Khu 1-Phường Phú Sơn- Thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Cao cấp; Chuyên môn: Đại học

 

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Trần Thị Lai
6/12/1966
Hà Lâm - Hà Trung - Thanh Hóa
Khu 4-Phường Phú Sơn- Thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý luận" Trung cấp; Chuyên môn: Trung cấp
Chủ tịch Hội LHPN Phường

 

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 

Nguyễn Thị Lan
28/03/1983
Lộc Tân- Hậu Lộc - Thanh Hóa
Khu 4-Phường Bắc Sơn- Thị xã Bỉm Sơn
12/12; Chuyên môn: Đại học
Bí thư Đoàn thanh niên Phường
 

 

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
 Chức vụ: 

Lưu Đức Long
15/2/1988
Mỹ Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa
Trường Sơn - Đông Sơn - Thanh Hóa
12/12; Chuyên môn: Trung cấp QS
CHT Ban CHQS Phường
 

 

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 

 Trần Thị Loan
31/10/1984
Hà Giang - Hà Trung - Thanh Hóa
Khu 5 - Phường Phú Sơn - Thị xã Bỉm Sơn
12/12; Chuyên môn: Y sĩ
Nhân viên y tế

 

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 

 Nguyễn Văn Mạnh
21/6/1964
Nga Thiệu - Nga Sơn - Thanh Hóa
Khu 5 - Phường Phú Sơn - Thị xã Bỉm Sơn
7/10
Khu phố trưởng

 

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 

Nguyễn Thế Nghiêm
15/6/1949
Hoàng Hóa - Thanh Hóa
Khu 5 - Phường Phú Sơn - Thị xã Bỉm Sơn
3/10
Ủy viên BCH

 

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 

Nguyễn Văn Nam
7/8/1971
Hà Toại - Hà Trung - Thanh Hóa
Khu 4 - Phường Phú Sơn - Thị xã Bỉm Sơn
12/12; Chuyên môn: Đại học
Giám đốc Cty TNHH Nam Hoàng Anh

 

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:

Trịnh Văn Niên
26/10/1966
Hà Dương - Hà Trung - Thanh Hóa
Khu 4 - Phường Phú Sơn - Thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Trung cấp
Chủ tịch Hội Nông dân Phường

 

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 

Phạm Trung Sơn
02/9/1972
Quang Trung - Bỉm Sơn - Thanh Hóa
Khu 5 - Phường Phú Sơn - Thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Phó Bí thư Chi bộ

 

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 

Lê Xuân Thành
10/10/1986
Quang Trung - Bỉm Sơn - Thanh Hóa
Khu 3 - Phường Phú Sơn - Thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Phó Chủ tịch HĐND

 

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 

Phạm Văn Thành
27/2/1968
Hà Dương - Hà Trung - Thanh Hóa
Khu 4 - Phường Phú Sơn - Thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Trung cấp
Công chức VP UBND Phường

 

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 

Nguyễn Thị Thanh
20/02/1971
Nam Trực - Nam Định
Khu 1 - Phường Phú Sơn - Thị xã Bỉm Sơn
12/12; Chuyên môn: Trung cấp
PCT MTTQ Phường

 

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 

Lê Thị Thủy
17/7/1975
Hoàng Phong - Hoằng Hóa - Thanh Hóa
Khu 5 - Phường Phú Sơn - Thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Công chức Tư pháp

 

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 

Phạm Thị Thanh Thúy
17/1/1980
Hà Dương - Hà Trung - Thanh Hóa
Khu 4 - Phường Phú Sơn - Thị xã Bỉm Sơn
12/12; Chuyên môn: Đại học
PCT Hội LHPN Phường

 

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 

Tạ Xuân Toàn
15/5/1960
Hà Tiến - Hà Trung - Thanh Hóa
KP 5- P. Ba Đình - TX.Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Cao cấp; Chuyên môn: Đại học
Bí thư Đảng ủy Phường

 

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 

Nguyễn Văn Trưởng
22/12/1992
Quang Trung - Bỉm Sơn
KP 4- P. Phú Sơn - TX.Bỉm Sơn
12/12; Chuyên môn: Đại học
Phó CHQS Phường

 

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 

Nguyễn Thị Mai Trang
15/7/1992
Minh Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa
KP 2- P. Phú Sơn - TX.Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Sơ cấp; Chuyên môn: Trung cấp
Công an Phường

 

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 

Lê Đăng Thắng
5/11/1987
Hoàng Quý - Hoàng Hóa - Thanh Hóa
KP 3- P. Phú Sơn - TX.Bỉm Sơn
12/12
Trưởng Khu phố

 

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 

Phạm Văn  Thu
6/10/1960
Hà Dương - Hà Trung - Thanh Hóa
KP 5- P. Phú Sơn - TX.Bỉm Sơn
10/10; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Trung cấp
TB CTMT

 

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 

Lê Thị Thu
26/02/1976
Hoàng Hóa- Thanh Hóa
Khu phố 12 - phường Ngọc Trạo - Thị xã Bỉm Sơn
12/12; Chuyên môn: Đại học
Giáo viên trường THCS Quang Trung

 

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 

Phạm Ngọc Tu
20/02/1954
Hà Dương - Hà Trung - Thanh Hóa
Khu phố 6 - P. Phú Sơn - TX.Bỉm Sơn
10/10; Lý luận: Trung cấp
Bí thư chi bộ

  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Trịnh Đình Tuyên
17/6/1960
Hà Dương - Hà Trung - Thanh Hóa
Khu phố 2 - P. Phú Sơn - TX.Bỉm Sơn
12/12; Chuyên môn: Sơ cấp
Trưởng khu phố
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Phạm Thị Xuyến
14/12/1968
Hà Dương - Hà Trung - Thanh Hóa
Thôn 5 - xã Quang Trung - TX.Bỉm Sơn
12/12; Chuyên môn: Cao đẳng
Phó trạm Y tế Phường
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Trịnh Xuân Yên
12/3/1986
Quý Lộc - Yên Định - Thanh Hóa
Khu phố 2 - P. Phú Sơn - TX.Bỉm Sơn
12/12; Chuyên môn: Đại học
Phó Bí thư Đoàn TN
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Thị Yến
20/11/1982
Hoàng Đồng - Hoàng Hóa - Thanh Hóa
Khu phố 3 - P. Phú Sơn - TX.Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Trung cấp
Phó Chủ tịch Hội Nông dânDanh sách ứng cử Đại biểu HĐND xã Hà Lan, nhiệm kỳ 2016-2021
Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND phường Đông Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021
Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND phường Lam Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021
Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND Xã Quang Trung, nhiệm kỳ 2016-2021
Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND phường Bắc Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021
Danh sách ứng cử đại biểu HĐND phường Ba Đình, nhiệm kỳ 2016-2021
Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND phường Ngọc Trạo, nhiệm kỳ 2016-2021
Bản quyền của UBND Thị xã Bỉm Sơn
Giấy phép: số 487/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/11/2007
Địa chỉ: Số 28 - Trần Phú – Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
Điện thoại: 0373 824 205        Fax: 0373 825 355
Mail: bimson@thanhhoa.gov.vn, ubbimson2005@yahoo.com
Số người đang online. : 8468
Số người truy cập: 26497808
Design by Newwind.JSC