Văn bản Pháp luật
Cơ quan tổ chức
Hướng dẫn Bầu cử
Danh sách ứng cử
Tin hoạt động
Kết quả bầu cử
Thư viện ảnh
Danh sách Ứng cử HĐND Phường

Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND Xã Quang Trung, nhiệm kỳ 2016-2021
Thứ ba, 19/04/2016 16:59

  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Nguyễn Thị Châu 
15/3/1973
Đại Thắng, Vụ Bản, Nam Định
Thôn 6, Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
12/12; Lý luận:Trung cấp; Chuyên môn:Cao đẳng
Chủ tịch Hội chữ thập đỏ; CB Dân số xã
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Trần Thị Chép
20/9/1963
Nga Giáp, Nga Sơn, T.Hóa
Thôn 1, Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
7/10
Làm ruộng 
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Bùi Thị Dung
27/11/1977
Hà Bình, Hà Trung, T.Hóa
K.Phố 2, Phú Sơn, Bỉm Sơn, T.Hóa
12/12; Chuyên môn: Đại học
Giáo viên, Tổ trưởng chuyên môn Trường tiểu học Quang Trung
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Lê Thị Duyên
03/10/1986
Quảng Thọ, Quảng Xương, T.Hóa
Thôn 4, Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
12/12; Chuyên môn: Đại học
Công chức Văn hóa UBND xã
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Dương Thị Giang
08/11/1987
Nga Thanh, Nga Sơn, T.Hóa
Thôn 3, Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
12/12; Chuyên môn: Đại học
Công chức Văn phòng thống kê UBND xã
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Nguyễn Mạnh Hán
10/12/1961
Hà Dương, Hà Trung, T.Hóa
Thôn 4, Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
12/12; Lý luận:Trung cấp; Chuyên môn: Cao đẳng
Chủ tịch UBND Xã
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Đỗ Thanh Hạnh
08/4/1984
Hoằng Thanh, Hoằng Hóa, T.Hóa
KP 10B, Bắc Sơn, Bỉm Sơn, T.Hóa
12/12;Trung cấp; Chuyên môn: Trung cấp
Nhân viên Y tế xã
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Nguyễn Thị Hòa
10/10/1986
Hà Dương, Hà Trung, T.Hóa
Thôn 3, Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
12/12; Chuyên môn: Đại học
Văn phòng Đảng ủy kiêm Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Nguyễn Xuân Hòa
04/12/1976
Nam Phương Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội
K.Phố 2, Phú Sơn, Bỉm Sơn, T.Hóa
12/12; Lý luận:Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Nguyễn Xuân Hoài
20/9/1990
Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
Thôn 5, Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
12/12
Làm ruộng
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Đinh Nguyên Hoàng
22/6/1993
Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
Thôn 6, Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
12/12
Phó trưởng Công an Xã
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Nguyễn Hồng Hương
25/6/1962
Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
Thôn 6, Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
7/10; Chuyên môn: Sơ cấp
Trưởng thôn
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Dương Thị Hường
01/02/1977
Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
Thôn 5, Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
9/12
Trưởng ban công tác Mặt trận thôn
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Nguyễn Thị Hường
02/6/1985
Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
Thôn 4, Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Trung cấp
Bí thư Đoàn Xã
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Đỗ Văn Khiên
03/3/1984
Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
Thôn 4, Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
12/12; Chuyên môn: Cao Đẳng
Nhân viên đội kiểm tra quy tắc đô thị Thị xã
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Lê Thị Hà Khuyên
06/12/1976
Thành Lộc, Hậu Lộc, T.Hóa
KP 4, Ba Đình, Bỉm Sơn, T.Hóa
12/12; Chuyên môn: Đại học
Trạm y tế xã Quang Trung
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:  
Nguyễn Thị Loan
01/10/1969
Hà Ninh, Hà Trung, T.Hóa
Thôn 5, Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
12/12; Chuyên môn: Đại học
Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Quang Trung
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:  
Mai Văn Lọc
01/01/1986
Nga Giáp, Nga Sơn, T.Hóa
Thôn 1, Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
PBT Đoàn Xã
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:  
Nguyễn Văn Lương
28/01/1982
Hà Dương, Hà Trung, T.Hóa
K.Phố 6, Ngọc Trạo, Bỉm Sơn, T.Hóa
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Trung cấp
CHT Ban chỉ huy quân sự Xã
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:  
Trần Thị Mai
09/8/1985
Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
Thôn 6, Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
12/12; Chuyên môn: Đại học
Giáo viênTrường Trung cấp nghề Bỉm Sơn
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:  
Mai Văn Muộn
15/5/1952
Nga Giáp, Nga Sơn, T.Hóa
Thôn 2, Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
7/10; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Sơ cấp
Trưởng thôn
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Nguyễn Hoài Nam
10/5/1965
Sơn Phố, Hương Sơn, Hà Tĩnh
Thôn 5, Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
12/12; Chuyên môn: Trung cấp
Chủ tịch Hội CCB Xã
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Đỗ Thị Nội
14/7/1968
Hoằng Trung, Hoằng Hóa, T.Hóa
Hà Châu, Hà Trung, T.Hóa
12/12; Chuyên môn: Đại học
Kế toán trưởng CTy CP Giấy & Bao bì Bỉm Sơn
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:  
Nguyễn Thị Nụ
15/10/1954
Nga Giáp, Nga Sơn, T.Hóa
Thôn 2, Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
7/10
Làm ruộng
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Mai Thảo Nguyên
12/6/1953
Nga Trung, Nga Sơn, T.Hóa
Thôn 1, Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
10/10
Chủ tịch Hội Trang trại và làm vườn xã
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Đinh Văn Nhẫn
11/11/1983
Nga Giáp, Nga Sơn, T.Hóa
Thôn 1, Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
9/12
Làm ruộng
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Trần Văn Phan
04/9/1959
Nga Thiện, Nga Sơn, T.Hóa
Thôn 1, Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
8/10
Ủy viên Ủy ban MTTQ Xã
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Lê Văn Phiêu
12/4/1955
Hoằng Đạt, Hoằng Hóa, T.Hóa
hôn 6, Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Trung cấp
Phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Bỉm Sơn
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Trương Văn Phong
09/5/1994
Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
Thôn 6, Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
12/12
Phó CHT BCH Quân sự Xã
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Lại Thế Phú
19/8/1988
Hà Dương, Hà Trung, T.Hóa
Thôn 3, Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
12/12; Lý luận: Trung cấp
Làm ruộng
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Lê Thị Phường
04/10/1961
Đông Hoàng, Đông Sơn, T.Hóa
Thôn 4, Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
10/10; Chuyên môn: Trung cấp
Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh Thôn
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Phùng Thị Phượng
06/10/1968
Hà Yên, Hà Trung, T.Hóa
Thôn 3, Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
10/10
Làm ruộng
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Trương Ngọc Quang
03/6/1982
Nga Thanh, Nga Sơn, T.Hóa
Thôn 3, Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Phó Bí thư Đảng ủy kiêm CT MTTQ Xã
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Huy Thanh
10/01/1976
Bình Minh, Tĩnh Gia, T.Hóa
K.Phố 2, Phú Sơn, Bỉm Sơn, T.Hóa
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Công chức Văn Phòng UBND xã
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Đoàn Hồng Thành
19/5/1962
Nga Giáp, Nga Sơn, T.Hóa
Thôn 1, Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
7/10
Trưởng ban công tác Mặt trận thôn
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Văn Thành
29/6/1981
Thiệu Vũ, Thiệu Hóa, T.Hóa
Thôn 5, Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
12/12; Chuyên môn: Thạc sỹ
Phó giám đốc Cty TNHH TM Ngọc Nhâm
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Phạm Văn Thể
14/8/1973
Hà Dương, Hà Trung, T.Hóa
Thôn 3, Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
12/12
Làm ruộng
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Mai Văn Thìn
27/10/1981
Nga Giáp, Nga Sơn, T.Hóa
Thôn 1, Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Phó chủ tịch HĐND Xã
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Mai Thị Thọ
26/9/1987
Nga Giáp, Nga Sơn, T.Hóa
K.Phố 7, Đông Sơn, Bỉm Sơn, T.Hóa
2/12; Chuyên môn: Đại học
Công chức Tư pháp UBND Xã
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Đào Văn Thông
03/12/1987
Nga Hưng, Nga Sơn, T.Hóa
Thôn 3, Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Phó trưởng Công an xã Quang Trung
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Lại Thị Thu
11/9/1990
Hà Dương, Hà Trung, T.Hóa
Thôn 3, Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
12/12; Chuyên môn: Đại học
Cán bộ Thu y UBND Xã
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Lại Thế Văn
12/01/1983
Hà Dương, Hà Trung, T.Hóa
Thôn 3, Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Trung cấp
Chủ tịch Hội Nông dân Xã
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Trần Viết Văn
25/12/1940
Nga Thiện, Nga Sơn, T.Hóa
Thôn 2, Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
7/10; Chuyên môn: Trung cấp
Làm ruộng


Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND xã Hà Lan, nhiệm kỳ 2016-2021
Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND phường Đông Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021
Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND phường Lam Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021
Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND phường Phú Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021
Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND phường Bắc Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021
Danh sách ứng cử đại biểu HĐND phường Ba Đình, nhiệm kỳ 2016-2021
Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND phường Ngọc Trạo, nhiệm kỳ 2016-2021
Bản quyền của UBND Thị xã Bỉm Sơn
Giấy phép: số 487/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/11/2007
Địa chỉ: Số 28 - Trần Phú – Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
Điện thoại: 0373 824 205        Fax: 0373 825 355
Mail: bimson@thanhhoa.gov.vn, ubbimson2005@yahoo.com
Số người đang online. : 8408
Số người truy cập: 26497778
Design by Newwind.JSC