Văn bản Pháp luật
Cơ quan tổ chức
Hướng dẫn Bầu cử
Danh sách ứng cử
Tin hoạt động
Kết quả bầu cử
Thư viện ảnh
Danh sách Ứng cử HĐND Phường

Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND xã Hà Lan, nhiệm kỳ 2016-2021
Thứ ba, 19/04/2016 17:04

  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:  
Bùi Thị Anh 
15/12/1988
Thạch Sơn, Thạch Thành, Thanh Hóa
12/12; Chuyên môn: Cao đẳng
HĐLĐ, UBND Xã
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Nguyễn Duy Chinh
02/9/1980
Hà Lan, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Đoài Thôn, Hà Lan, Bỉm Sơn
12/12; Chuyên môn: Cao đẳng
PCT. UBND Xã
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Phạm Thị Dung
07/10/1972
Hà Lan, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Đoài Thôn, Hà Lan, Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
PBT Trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Xã
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Trần Quý Dậu
04/4/1993
Hà Lan, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Liên Giang, Hà Lan, Bỉm Sơn
9/12
Công an viên Thôn
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Phạm Văn Đạt
05/10/1975
Hà Lan, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Đoài Thôn, Hà Lan, Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Công chức Địa chính - Xây dựng Xã
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Vũ Văn Đóa
25/12/1972
Hà Lan, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Điền Lư, Hà Lan, Bỉm Sơn
9/12
Trưởng thôn
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Vũ Thị Hà
16/02/1981
Hà Lan, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Đoài Thôn, Hà Lan, Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Sơ cấp
Chủ tịch Hội LHPN Xã
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Phạm Văn Hải
04/02/1958
Hà Lan, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Đoài Thôn, Hà Lan, Bỉm Sơn
10/10; Chuyên môn: Kỹ sư chăn nuôi thú y
Bí thư Chi bộ
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Vũ Thị Hán
13/8/1963
Hà Thanh, Hà Trung, Thanh Hóa
Đoài Thôn, Hà Lan, Bỉm Sơn
12/12
Làm Ruộng
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Tống Thị Hiền
14/4/1990
Hà Lan, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Sơn Nam, Đông Sơn, Bỉm Sơn
12/12; Chuyên môn: Đại học
Cán bộ Văn hóa - TDTT
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Trịnh Thị Hiền
09/5/1987
Hà Hải, Hà Trung, Thanh Hóa
Liên Giang, Hà Lan, Bỉm Sơn
9/12
Làm Ruộng
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Tống Thị Hoàn
03/02/1985
Hà Lan, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Đoài Thôn, Hà Lan, Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Cao đẳng
Cán bộ văn phòng Đảng ủy
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
 Phạm Thanh Hùng
15/5/1969
Hà Lan, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Xuân Nội, Hà Lan, Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp
Bí thư Chi bộ
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Nguyễn Đình Huấn
15/6/1950
Hà Lan, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Liên Giang, Hà Lan, Bỉm Sơn
7/10
Làm Ruộng
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Lại Văn Khuyên
05/6/1957
Hà Lan, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Xuân Nội, Hà Lan, Bỉm Sơn
10/10
Làm Ruộng
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Phạm Thị Hương Liên
30/01/1985
Hà Lan, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Đoài Thôn, Hà Lan, Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Chủ tịch UBMTTQ Xã
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
 Phạm Thị Lợi
17/6/1964
Nga Vịnh, Nga Sơn, Thanh Hóa
Điền Lư, Hà Lan, Bỉm Sơn
9/10
Làm Ruộng
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Tống Thanh Luyện
25/12/1984
Hà Lan, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Đoài Thôn, Hà Lan, Bỉm Sơn
12/12; Chuyên môn: Trung cấp
Công nhân Điện lực
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Tống Thị Lựu
22/4/1983
Hà Lan, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
KP5, ba Đình, Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Bí thư Đoàn TN Xã
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Trần Thị Mạo
13/03/1957
Hà Lan, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Đoài Thôn, Hà Lan, Bỉm Sơn
10/10
Làm Ruộng
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Vũ Văn Sơn
16/5/1976
Hà Lan, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Liên Giang, Hà Lan, Bỉm Sơn
12/12
PGĐ Cty DVTM&DL Thành Công
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Nguyễn Văn Sự
05/10/1948
Hà Lan, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Liên Giang, Hà Lan, Bỉm Sơn
7/10
Làm ruộng
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Ngô Quang Tâm
02/9/1982
Xã Hà Lan- thị xã Bỉm Sơn – tỉnh Thanh Hóa
Đoài Thôn- xã Hà Lan – Thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Trình độ: Đại học
Công chức Văn phòng thống kê UBND xã Hà Lan
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Lại Thị Thảo
25/01/1972
Hà Lan, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Liên Giang, Hà Lan, Bỉm Sơn
11/12
Hội viên Chi hội PN Thôn
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Vũ Đức Thanh
05/5/1963
Hà Lan, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Điền Lư, Hà Lan, Bỉm Sơn
7/10
Làm Ruộng
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Nguyễn Văn Thành
06/6/1972
Hà Lan, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Liên Giang, Hà Lan, Bỉm Sơn
12/12
Phó Công an Xã
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Trịnh Ngọc Thành
10/7/1967
Xã Hà Lan – thị xã Bỉm Sơn- tỉnh Thanh Hóa
Khu phố 4- Phường Lam Sơn-  Bỉm Sơn
10/10; Lý Luận: Trung Cấp; Chuyên môn: Đại học
Bí thư Đảng bộ xã Hà Lan
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Trần Thị Thủy
02/6/1970
Hà Lan, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Đoài Thôn, Hà Lan, Bỉm Sơn
12/12;Chuyên môn: Đại học
PHT Trường THCS Hà Lan
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
 Vũ Thị Thuyên
08/9/1976
Hà Tân, Hà Trung, Thanh Hóa
Hà Châu, Hà Trung, Thanh Hóa
12/12;Chuyên môn: Cao đẳng
Giáo viên Trường THCS Hà Lan
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Lưu Văn Thược
29/11/1962
Hà Lan, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Đoài Thôn, Hà Lan, Bỉm Sơn
10/10
Trưởng thôn
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Tống Xuân Thoại
20/8/1947
Hà Lan, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Đoài Thôn, Hà Lan, Bỉm Sơn
10/10;Chuyên môn: Trung cấp
PCT UBMTTQ Xã
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Vũ Văn Trắc
20/3/1968
Hà Lan, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Điền Lư, Hà Lan, Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
CHT Quân sự Xã
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Nguyễn Xuân Truyền
08/5/1949
Hà Lan, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Xuân Nội, Hà Lan, Bỉm Sơn
110/10; Chuyên môn: Cao đẳng
Làm Ruộng
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Tống Quang Trung
16/10/1985
Hà Lan, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Đoài Thôn, Hà Lan, Bỉm Sơn
12/12
Phó Công an Xã
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Dương Duy Tuệ
30/8/1983
Hà Lan, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Xuân Nội, Hà Lan, Bỉm Sơn
12/12; lL luận: Trung cấp; Chuyên môn: Trung cấp
Trưởng Công an Xã
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Tống Viết Tùy
18/8/1965
Hà Lan, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Đoài thôn, Hà Lan, Bỉm Sơn
10/10; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Chủ tịch UBND Xã
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Vũ Văn Tuyên
12/10/1988
Hà Lan, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Đoài Thôn, Hà Lan, Bỉm Sơn
9/12
Làm Ruông
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Mai Thị Vân
12/10/1948
Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa
Điền Lư, Hà Lan, Bỉm Sơn
9/10; Chuyên môn: Trung cấp
Hưu trí
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Vũ Thị Vinh
12/01/1964
Hà Lan, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Điền Lưi, Hà Lan, Bỉm Sơn
12/12; lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Cao Đẳng
PCT HĐND Xã
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Vũ Văn Vững
05/8/1962
Hà Lan, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Liên Giang, Hà Lan, Bỉm Sơn
7/10
Trưởng thôn


Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND phường Đông Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021
Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND phường Lam Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021
Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND Xã Quang Trung, nhiệm kỳ 2016-2021
Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND phường Phú Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021
Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND phường Bắc Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021
Danh sách ứng cử đại biểu HĐND phường Ba Đình, nhiệm kỳ 2016-2021
Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND phường Ngọc Trạo, nhiệm kỳ 2016-2021
Bản quyền của UBND Thị xã Bỉm Sơn
Giấy phép: số 487/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/11/2007
Địa chỉ: Số 28 - Trần Phú – Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
Điện thoại: 0373 824 205        Fax: 0373 825 355
Mail: bimson@thanhhoa.gov.vn, ubbimson2005@yahoo.com
Số người đang online. : 8416
Số người truy cập: 26497782
Design by Newwind.JSC