Văn bản Pháp luật
Cơ quan tổ chức
Hướng dẫn Bầu cử
Danh sách ứng cử
Tin hoạt động
Kết quả bầu cử
Thư viện ảnh
Danh sách Ứng cử HĐND Thị xã

Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND thị xã Bỉm Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021
Thứ ba, 19/04/2016 17:05

  Họ và tên: 
Năm sinh: 
Quê quán:
Thường trú:  
Trình độ:    
Chức vụ:  
Trần Văn An                     
02/06/19 
Xã Nga Liên – huyện Nga Sơn – tỉnh Thanh Hóa             
Khu phố 9- Phường Bắc Sơn- Thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Trình độ: Cử nhân Luật             
Chánh Văn phòng nhà máy ô tô VEAM
  Họ và tên: 
Năm sinh: 
Quê quán:
Thường trú:  
Trình độ:    
Chức vụ:  
Trần Thị Vân Anh             
27/11/1977 
Xã Minh Tân- huyện Vụ Bản-tỉnh Nam Định
Khu phố 6 - Phường Ba Đình- Thị xã Bỉm Sơn 
12/12; Trình độ: Cử nhân Luật
Chuyên viên HĐND&UBND
  Họ và tên:            
Họ và tên: 
Năm sinh: 
Quê quán:
Thường trú:  
Trình độ:    
Chức vụ:  
Trần Thị Bình             
20/6/1975             
Xã Cẩm Phong – huyện Cẩm Thủy – tỉnh Thanh Hóa 
Khu phố 5- Phường Ba Đình – Thị xã Bỉm Sơn 
12/12; Trình độ: Cử nhân Luật
Trưởng Văn phòng công chứng Bỉm Sơn
                 Họ và tên: 
Năm sinh: 
Quê quán:
Thường trú:  
Trình độ:    
Chức vụ:  
Nguyễn Xuân Chiến         
27/9/1978              
Xã Hoằng Xuyên- huyện Hoằng Hóa-tỉnhThanh Hóa             
Thôn Nghĩa Môn- Phường Lam Sơn- Thị xã Bỉm Sơn             
12/12; Lý luận: Cao cấp; Trình độ: Đại học 
Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch UBND phường Ba Đình
  Họ và tên: 
Năm sinh: 
Quê quán:
Thường trú:  
Trình độ:    
Chức vụ:  
Trần Tiến Chung           
20/9/1978 
Xã Đồng Lộc-  huyện Hậu Lộc – tỉnhThanh Hóa
Khu 5- Phường Ba Đình – Thị xã Bỉm Sơn 
12/12 
Giám đốc Công ty TNHH Tiến Chung
                    Họ và tên: 
Năm sinh: 
Quê quán:
Thường trú:  
Trình độ:    
Chức vụ:  
Đặng Văn Công             
02/9/1959             
Xã Nga Vịnh- huyện Nga Sơn- tỉnh Thanh Hóa             
Khu 13- Phường Ngọc Trạo- Thị xã Bỉm Sơn 
10/10; Lý luận: Cao cấp; Trình độ: Đại học 
Phó Chủ tịch HĐND Thị xã khóa X
                   Họ và tên: 
Năm sinh: 
Quê quán:
Thường trú:  
Trình độ:    
Chức vụ:  
Phạm Văn Cương 
11/01/1967             
Xã Hà Dương- huyện Hà Trung-tỉnh Thanh Hóa 
Khu 2-Phường Phú Sơn- Thị xã Bỉm Sơn             
10/10; Lý luận: Trung cấp; Trình độ: Đại học 
Chủ tịch UBND phường Phú Sơn
  Họ và tên: 
Năm sinh: 
Quê quán:
Thường trú:  
Trình độ:    
Chức vụ:  
Vũ Đức Cường             
19/5/1973 
Phường Lam Sơn – thị xã Bỉm Sơn – tỉnh Thanh Hóa             
Xóm Sơn Nam – Phường Đông Sơn – Thị xã Bỉm Sơn 
12/12; Lý luận: Trung cấp; Trình độ: Thạc Sỹ             
Bí thư, Chủ tịch HĐND phường Đông Sơn
                 Họ và tên: 
Năm sinh: 
Quê quán:
Thường trú:  
Trình độ:    
Chức vụ:  
Nguyễn Thị Dung             
01/12/1974             
Xã Hà Lan – thị xã Bỉm Sơn – tỉnh Thanh Hóa             
Thôn Cổ Đam-  Phường Lam Sơn-  thị xã Bỉm Sơn 
12/12; Lý luận: Cao cấp; Trình độ: Đại học             
Chánh Thanh tra Thị xã
  Họ và tên: 
Năm sinh: 
Quê quán:
Thường trú:  
Trình độ:    
Chức vụ:  
Doãn Văn Đạt 
06/3/1963 
Xã Như Hòa- huyện Kim Sơn- tỉnh Ninh Bình 
Khu phố 2- Phường Ngọc Trạo- Thị xã Bỉm Sơn 
10/10; Lý luận: Cử nhân; Trình độ: Đại học
Chủ tịch Hội Nông dân Thị xã
                 Họ và tên: 
Năm sinh: 
Quê quán:
Thường trú:  
Trình độ:    
Chức vụ:  
Trịnh Quốc Đạt 
08/06/1977 
Xã Định Hưng- huyện Yên Định-tỉnh Thanh Hóa  
Khu phố 4 – Phường Ba Đình- Thị xã Bỉm Sơn 
12/12; Lý luận: Cao cấp; Trình độ: Thạc sỹ
UVBTV - Chủ nhiệm UB Kiểm tra Thị ủy
  Họ và tên: 
Năm sinh: 
Quê quán:
Thường trú:  
Trình độ:    
Chức vụ:   
Nguyễn Thị Đức 
20/10/1982
Xã Hoằng Qúy- huyện Hoằng Hóa-tỉnhThanh Hóa  
Khu phố 3- Phường Phú Sơn- Thị xã Bỉm Sơn
12/12; Trình độ: Đại học 
Cán bộ Văn phòng  Đảng ủy phường Phú Sơn
  Họ và tên: 
Năm sinh: 
Quê quán:
Thường trú:  
Trình độ:    
Chức vụ:  
Phùng Thị Thúy Hà 
23/01/1980 
Xã Yên Khánh- huyệnÝ Yên-tỉnh Nam Định 
Xóm Cổ Đam- Phường Lam Sơn- Thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trungcấp; Trình độ: Thạc sỹ
Giáo viên Trường THPT Bỉm Sơn
                   Họ và tên: 
Năm sinh: 
Quê quán:
Thường trú:  
Trình độ:    
Chức vụ:  
Nguyễn Mạnh Hán
10/12/1961
Xã Hà Dương- huyện Hà Trung- tỉnh Thanh Hóa
Thôn 4-xã Quang Trung- thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trungcấp; Trình độ: Cao đẳng
Chủ tịch UBND xã Quang Trung
  Họ và tên: 
Năm sinh: 
Quê quán:
Thường trú:  
Trình độ:    
Chức vụ:  
Lương Văn Huy
05/10/ 1982
Xã Phú Lộc- huyện Hậu Lộc- tỉnh Thanh Hóa
Xã Phú Lộc- huyện Hậu Lộc- tỉnh Thanh Hóa
12/12; Trình độ: Đại học
Đội trưởng Đội công trình Cty CP LiLaMa5
  Họ và tên: 
Năm sinh: 
Quê quán:
Thường trú:  
Trình độ:    
Chức vụ:  
Bùi Huy Hùng 
15/12/1962
Xã Ngư Lộc-huyện Hậu Lộc- tỉnh Thanh Hóa
Khu phố 3, Phường Lam Sơn- Thành phố Thanh Hóa
10/10; Lý luận: Cao cấp; Trình độ: Đại học
UVBTV- Phó Bí thư - Chủ tịch UBND Thị xã UBND Thị xã
  Họ và tên: 
Năm sinh: 
Quê quán:
Thường trú:  
Trình độ:    
Chức vụ:  
Hà Thị Hường
01/10/1983
Xã Nga Văn – huyện Nga Sơn- tỉnh Thanh Hóa
Khu phố 5- Phường Bắc Sơn – Thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Cao cấp; Trình độ: Đại học
Phó Bí thư Thị Đoàn
  Họ và tên: 
Năm sinh: 
Quê quán:
Thường trú:  
Trình độ:    
Chức vụ:  
Nguyễn Thị Hường
08/01/1975
Xã Nga Giáp- huyện Nga Sơn-tỉnh Thanh Hóa
Khu phố 2- Phường Phú Sơn- Thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Trình độ: Bác sỹ chuyên khoa I
Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn
  Họ và tên: 
Năm sinh: 
Quê quán:
Thường trú:  
Trình độ:    
Chức vụ:  
Trần Văn Khánh
04/05/1964
Xã Nga Thiện- huyện Nga Sơn-tỉnh Thanh Hóa
Khu phố 6-Phường Phú Sơn- Thị xã Bỉm Sơn
7/10
Trùm trưởng Giáo họ Đạo đức- Nhà thờ giáo xứ Đức Tâm
                 Họ và tên: 
Năm sinh: 
Quê quán:
Thường trú:  
Trình độ:    
Chức vụ:  
Mai Đình Lâm
28/11/1972
Xã Nga Văn-huyện Nga Sơn- tỉnh Thanh Hóa
Khu phố 6 – Phường  Ba Đình- Thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Cao cấp; Trình độ: Thạc sỹ
Phó Chủ tịch UBND UBND Thị xã
  Họ và tên: 
Năm sinh: 
Quê quán:
Thường trú:  
Trình độ:    
Chức vụ:  
Lê Thị Liên
28/06/1982
Xã Nga Trường- huyện Nga Sơn- tỉnh Thanh Hóa
Khu phố 4- Phường Ba Đình- Thị xã Bỉm Sơn
12/12; Trình độ: Đại học
Kế toán Ngân hàng NN và PTNT Bỉm Sơn
                 Họ và tên: 
Năm sinh: 
Quê quán:
Thường trú:  
Trình độ:    
Chức vụ:  
Tạ Thị Liên
13/01/1965
Xã Hà Bình-huyện Hà Trung- tỉnh Thanh Hóa
Khu phố 1- Phường Ba Đình- Thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Cao cấp; Trình độ: Đại học
Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thị xã
  Họ và tên: 
Năm sinh: 
Quê quán:
Thường trú:  
Trình độ:    
Chức vụ:  
Vũ Minh Luyến
20/10/1988
Xã Hà Thanh – huyện Hà Trung – tỉnh Thanh Hóa
Xóm Trường Sơn-  Phường Đông Sơn- Thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Trình độ: Đại học
Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường Đông Sơn
  Họ và tên: 
Năm sinh: 
Quê quán:
Thường trú:  
Trình độ:    
Chức vụ:  
Phạm Văn Long
20/10/1964
Xã Bạch Sam- huyện Mỹ Hào-tỉnh Hưng Yên
Phố Tịch Điền- Phường Ba Đình- Thành phố Thanh Hóa
10/10; Lý luận: Cao cấp; Trình độ: Đại học
Chánh án Tòa án Nhân dân thị xã Bỉm Sơn
  Họ và tên: 
Năm sinh: 
Quê quán:
Thường trú:  
Trình độ:    
Chức vụ:  
Lê Thị Mai
06/03/1987
Xã Quảng Thọ- huyện Quảng Xương- tỉnh Thanh Hóa
Khu phố Nguyễn Huệ- Phường  Ngọc Trạo- Thị xã Bỉm Sơn
12/12; Trình độ: Đại học
Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Ngọc Trạo
                    Họ và tên: 
Năm sinh: 
Quê quán:
Thường trú:  
Trình độ:    
Chức vụ:  
Nguyễn Văn Mười
20/12/1980
Xã Vĩnh Thành- huyệnVĩnh Lộc- tỉnh Thanh Hóa
Chùa Khánh Quang - xã Quang Trung- Bim Sơn
12/12; Trình độ: Thạc Sỹ
Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Thị xã Bỉm Sơn
  Họ và tên: 
Năm sinh: 
Quê quán:
Thường trú:  
Trình độ:    
Chức vụ:  
Lê Văn Nhịp
08/12/1963
Xã Định Tăng- huyện Yên Định- tỉnh Thanh Hóa
Khu 6- Phường Ba Đình- Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Trình độ: Đại học
Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Trạo
  Họ và tên: 
Năm sinh: 
Quê quán:
Thường trú:  
Trình độ:    
Chức vụ:  
Nguyễn Thị Nhung
28/03/1989
Xã Định Tiến- huyện Yên Định- tỉnh Thanh Hóa
Khu 1- Phường Lam Sơn- Thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Sơ cấp; Trình độ: Đại học
Nhân viên thư viện Trường CĐ Tài nguyên và Môi trường  Miền Trung
  Họ và tên: 
Năm sinh: 
Quê quán:
Thường trú:  
Trình độ:    
Chức vụ:  
 Lại Thế Phú
19/8/1988
Xã Hà Dương- huyện Hà Trung- tỉnh Thanh Hóa
Thôn 3- xã Quang Trung-Bỉm Sơn
12/12; Trình độ: Trung cấp
Lao động tự do
  Họ và tên: 
Năm sinh: 
Quê quán:
Thường trú:  
Trình độ:    
Chức vụ:  
Nguyễn Duy Phương
19/9/1975
Xã Tượng Văn- huyện Nông Cống-tỉnh Thanh Hóa
Khu 10- Phường Ngọc Trạo- Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Trình độ: Đại học
Bí thư Đảng ủy phường  Bắc Sơn
  Họ và tên: 
Năm sinh: 
Quê quán:
Thường trú:  
Trình độ:    
Chức vụ:  
Nguyễn Thị Phương
06/02/1989
Xã Nga Văn-huyện Nga Sơn- tỉnh Thanh Hóa
Khu 8- Phường Đông Sơn- Bỉm Sơn
12/12; Trình độ: Đại học
Bác sỹ y học dự phòng Trung tâm y tế Thị xã Bỉm Sơn
  Họ và tên: 
Năm sinh: 
Quê quán:
Thường trú:  
Trình độ:    
Chức vụ:  
Phạm Thị Hà Phương
26/12/1992
Xã Nga An-huyện Nga Sơn- tỉnh Thanh Hóa
Khu phố 2- Phường Lam Sơn- Bỉm Sơn
12/12; Trình độ: Đại học
Phó Chủ tịch Hội Nông dân  phường Lam Sơn
  Họ và tên: 
Năm sinh: 
Quê quán:
Thường trú:  
Trình độ:    
Chức vụ:  
Tống Thị Phương
10/03/1988
Xã Hà Lan-huyện Hà Trung- tỉnh Thanh Hóa
Khu phố   11- Phường Ba Đình-Thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Sơ cấp; Trình độ: Đại học
Cán bộ tư pháp- hộ tịch UBND phường Ba Đình
  Họ và tên: 
Năm sinh: 
Quê quán:
Thường trú:  
Trình độ:    
Chức vụ:  
Ngô Quang Tâm
02/9/1982
Xã Hà Lan- thị xã Bỉm Sơn – tỉnh Thanh Hóa
Đoài Thôn- xã Hà Lan – Thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Trình độ: Đại học
Công chức Văn phòng thống kê UBND xã Hà Lan
  Họ và tên: 
Năm sinh: 
Quê quán:
Thường trú:  
Trình độ:    
Chức vụ:  
Mai Phong Tùng
20/9/1987
Xã Quang Lộc- huyện Hậu Lộc-tỉnh Thanh Hóa
Khu 7- Phường Bắc Sơn- Thị xã Bỉm Sơn
12/12;Trình độ: Đại học
Công chức Địa chính- Xây dựng UBND phường Bắc Sơn
               Họ và tên: 
Năm sinh: 
Quê quán:
Thường trú:  
Trình độ:    
Chức vụ:  
Nguyễn Thanh Tùng
02/9/1976
Hà Dương - Hà Trung - Thanh Hoá
Phú Sơn - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
12/12; Lý Luận: Cao Cấp; Chuyên môn: Thạc sỹ 
Phó Bí thư Thường trực Thị ủy
  Họ và tên: 
Năm sinh: 
Quê quán:
Thường trú:  
Trình độ:    
Chức vụ:  
Trần Thị Thanh
13/07/1984
Xã Nam Thắng- huyện Tiền Hải - tỉnh Thái Bình
Khu phố 2- Phường Ngọc Trạo- Thị xã Bỉm Sơn
12/12; Chuyên môn: Đại học
Giao dịch viên Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bỉm Sơn
  Họ và tên: 
Năm sinh: 
Quê quán:
Thường trú:  
Trình độ:    
Chức vụ:  
Trình Hữu Thành
05/8/1975
Xã Hà Ngọc-huyện Hà Trung- tỉnh hanh Hóa
Thôn 6- xã Hà Ngọc- huyện Hà Trung
12/12; Lý Luận: Trung Cấp; Chuyên môn: Đại học
UVBTV Trưởng Công an Thị xã
  Họ và tên: 
Năm sinh: 
Quê quán:
Thường trú:  
Trình độ:    
Chức vụ:  
Trịnh Ngọc Thành
10/7/1967
Xã Hà Lan – thị xã Bỉm Sơn- tỉnh Thanh Hóa
Khu phố 4- Phường Lam Sơn-  Bỉm Sơn
10/10; Lý Luận: Trung Cấp; Chuyên môn: Đại học
Bí thư Đảng bộ xã Hà Lan
  Họ và tên: 
Năm sinh: 
Quê quán:
Thường trú:  
Trình độ:    
Chức vụ:  
Mai Ngọc Thắm
09/11/1984
Xã Đinh Xá-huyện Bình Lục- tỉnh Hà Nam
Khu phố  6- Phường Phú Sơn- Thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý Luận: Sơ Cấp; Chuyên môn: Đại học
Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
  Họ và tên: 
Năm sinh: 
Quê quán:
Thường trú:  
Trình độ:    
Chức vụ:  
Trịnh Vũ Thắm
20/9/1983
Xã Hà Hải- huyện Hà Trung- tỉnh Thanh Hóa
Khu phố 1- Phường Bắc Sơn-Thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý Luận: Sơ Cấp; Chuyên môn: Đại học
Phó giám đốc Ngân hàng Công thương Bỉm Sơn
  Họ và tên: 
Năm sinh: 
Quê quán:
Thường trú:  
Trình độ:    
Chức vụ:  
Nguyễn Tất Thắng
02/12/1983
Xã Hà Châu-huyện Hà Trung-tỉnh Thanh Hóa
SN 223- Đường Trần Phú  Phường Lam Sơn- Bỉm Sơn
12/12; Lý Luận: Sơ Cấp; Chuyên môn: Thạc sỹ
Phó giám đốc Công ty CP Vật liệu xây dựng thị xã Bỉm Sơn
                Họ và tên: 
Năm sinh: 
Quê quán:
Thường trú:  
Trình độ:    
Chức vụ:  
Nguyễn Tiến Thuận
23/09/1963
Hà Dương - Hà Trung - Thanh Hoá
Khu phố 2 – Phường Phú Sơn –  Bỉm Sơn
10/10; Lý Luận: Cao Cấp; Chuyên môn: Thạc sỹ
Bí thư Thị ủy Bỉm Sơn
                  Họ và tên: 
Năm sinh: 
Quê quán:
Thường trú:  
Trình độ:    
Chức vụ:  
Phạm Văn Thương
30/06/1964
Xã Hà Lan-huyện Hà Trung- tỉnh Thanh Hóa
SN 314 - Đường Trần Phú-Phường Lam Sơn- Bỉm Sơn
10/10; Lý
 Luận: Cao Cấp; Chuyên môn: Đại học
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Thị xã
  Họ và tên: 
Năm sinh: 
Quê quán:
Thường trú:  
Trình độ:    
Chức vụ:  
Trương Văn Tiến
01/07/1974
Xã Hoằng Phong- huyện Hoằng Hóa- tỉnh Thanh Hóa
SN 330 – Đường  Trần Phú- Phường Lam Sơn- Bỉm Sơn
12/12; Lý Luận: Cao Cấp; Chuyên môn: Đại học
Chính trị viên phó Ban chỉ huy  Quân sự Thị xã Bỉm Sơn
  Họ và tên: 
Năm sinh: 
Quê quán:
Thường trú:  
Trình độ:    
Chức vụ:  
Vũ Khánh Toàn
30/12/1962
Khu 4 –Thị trấn Kim Tân – huyện Thạch Thành- tỉnh Thanh Hóa
Khu 4 –Thị trấn Kim Tân – huyện Thạch Thành- tỉnh Thanh Hóa
10/10; Lý
 Luận: Cao Cấp; Chuyên môn: Đại học
Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Bỉm Sơn
                 Họ và tên: 
Năm sinh: 
Quê quán:
Thường trú:  
Trình độ:    
Chức vụ:  
Mai Thế Trị
24/06/1968
Xã Nga Hải-huyện Nga Sơn- tỉnh Thanh Hóa
Khu phố 6- Phường Ba Đình- Bỉm Sơn
12/12; Lý
 Luận: Cao Cấp; Chuyên môn: Thạc sỹ
UV  BTV- Trưởng Ban  tổ chức Thị ủy
  Họ và tên: 
Năm sinh: 
Quê quán:
Thường trú:  
Trình độ:    
Chức vụ:  
Nguyễn Thị Tuyết
03/9/1967
Xã Hà Lan – thị xã Bỉm Sơn – tỉnh Thanh Hóa
Khu phố 8 – Phường Đông Sơn – Bỉm Sơn
12/12; Lý
 Luận: Trung Cấp; Chuyên môn: Thạc sỹ
Chủ tich Hội Liên hiệp Phụ nữ Thị xã
  Họ và tên: 
Năm sinh: 
Quê quán:
Thường trú:  
Trình độ:    
Chức vụ:  
Trần Đoàn Viên
01/01/1962
Xã Mỹ Hưng- huyện Mỹ Lộc-tỉnh Nam Định
SN 66-Đường Trần Phú – Phường Ba Đình- Bỉm Sơn
10/10; Lý
 Luận: Cao Cấp; Chuyên môn: Thạc sỹ
Chủ tịch công đoàn Công ty CP Xi Măng Bỉm Sơn
  Họ và tên: 
Năm sinh: 
Quê quán:
Thường trú:  
Trình độ:    
Chức vụ:  
Phạm Hùng Vương
13/9/1973
Xã Hà Ninh-huyện Hà Trung- tỉnh Thanh Hóa
Khu phố  10-Phường Ngọc Trạo-  Bỉm Sơn
12/12; Lý
 Luận: Trung Cấp; Chuyên môn: Đại học
Bí thư Đảng ủy phường Lam Sơn
23/09/1963


Bản quyền của UBND Thị xã Bỉm Sơn
Giấy phép: số 487/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/11/2007
Địa chỉ: Số 28 - Trần Phú – Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
Điện thoại: 0373 824 205        Fax: 0373 825 355
Mail: bimson@thanhhoa.gov.vn, ubbimson2005@yahoo.com
Số người đang online. : 2574
Số người truy cập: 25937431
Design by Newwind.JSC