Văn bản Pháp luật
Cơ quan tổ chức
Hướng dẫn Bầu cử
Danh sách ứng cử
Tin hoạt động
Kết quả bầu cử
Thư viện ảnh
Kết quả bầu cử

Kết quả Bầu cử HĐND phường Đông Sơn, Nhiệm kỳ 2016-2021
Thứ tư, 25/05/2016 16:58

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Tống Văn Ân
12/2/1965
Lam Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Sơn Nam,Đông Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Trung cấp
Chủ tịch Hội Nông dân Phường
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Lê Quang Bình
15/6/1980
Vân Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hóa
Khu phố 5, Đông Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Chủ tịch UB Mặt trận tổ quôc Phường
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Dương Trọng Cao
25/3/1956
Ba Đình, Nga Sơn, Thanh Hóa
Khu phố 3, Đông Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
10/10; Lý luận: Sơ cấp
Khu phố trưởng
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Thị Chung
01/01/1972
Thạch Thành, Thanh Hóa
Khu phố 5, Đông Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Hiệu trưởng Trường MN Đông Sơn"
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Vũ Đức Cường
19/5/1973
Lam Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Sơn Nam, Đông Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Thạc sỹ
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Viết Dũng
02/10/1964
Hà Trung, Thanh Hóa
Khu phố 5, Đông Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
10/10; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Sơ cấp
Bí thư Chi bộ
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Lê Văn Hải
15/6/1980
Thọ Xuân, Thanh Hóa
Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
10/10; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Công chức Xây dựng Phường
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Trần Văn Hán
10/10/1969
Hà Lan, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Hà Lan, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Chủ tịch UBND Phường
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Hoàng Thị Hiên
05/10/1954
Thiệu Vũ, Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Khu 8, Đông Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
7/10; Lý luận: Sơ cấp
Chi hội trưởng Phụ nữ
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Vũ Xuân Hiểu
15/5/1957
Hà Lan, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Đông Thôn, Đông Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
7/10; Lý luận: Sơ cấp; Chuyên môn: Sơ cấp
Chủ nhiệm HTX Đông Sơn
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Trương Văn Huệ
20/6/1967
Hoằng Lương, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
Trung Sơn, Đông Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
7/10
Bí thư Chi bộ
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Vũ Đức Kẹo
31/12/1983
Lam Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Sơn Nam, Đông Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
10/10; Lý luận: Sơ cấp; Chuyên môn: Trung cấp
Bí thư Chi bộ
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Chu Hồng Khanh
10/10/1970
Hà Lan, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Khu phố 8, Đông Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
12/12; Chuyên môn: Đại học
Giám đốc CTy TNHH Phục Hưng
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Bùi Thị Lan
15/7/1968
Thừa Thiên Huế
Khu phố 5, Đông Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
10/10; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Phó Chủ tịch UBND Phường
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Trần Thị Loan
18/12/1984
Lam Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Khu phố 5, Đông Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Phó Chủ tịch Hội Nông dân Phường
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Hoàng Văn Lược
18/3/1961
Hải Vân, Hải Hậu, Nam Định
Khu phố 7, Đông Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
10/10; Lý luận: Sơ cấp; Chuyên môn: Trung cấp
Khu phố trưởng
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Văn Nga
8/6/1958
Hà Thanh, Hà Trung, Thanh Hóa
Trường Sơn, Đông Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
10/10; Chuyên môn: Sơ cấp
Xóm trưởng
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Mai Đa Nhim
25/8/1981
Minh Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa
Khu 4, Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Trưởng Công an Phường
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Phan Thị Kim Oanh
19/6/1974
Nghệ An
Lam Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
12/12; Chuyên môn: Đại học
Trạm trưởng trạm Y tế Phường
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Trương Tuấn Phi
10/9/1959
Hà Thanh, Hà Trung, Thanh Hóa
Khu 5, Đông Sơn, Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Trung cấp
Phó Chủ tịch Hội CCB
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Đào Quang Thắng
05/03/1974
Hà Lan, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Sơn Nam, Đông Sơn, Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Trung cấp
Chỉ huy Trưởng Ban CHQS Phường
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Trần Lệ Thu
10/10/1975
Thanh Tâm, Thanh Liêm, Hà Nam
Trường Sơn, Đông Sơn, Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Chủ tịch Hội LHPN Phường
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Lê Văn Toản
03/03/1973
Lam Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Lam Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Phó Bí thư Trực Đảng
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Văn Tuyển
02/10/1986
Hà Lan, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Khu 3, Đông Sơn, Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Phó Chủ tịch HĐND Phường
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Bùi Anh Văn
01/7/1988
Đông Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Sơn Tây, Đông Sơn, Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Cao đẳng
Bí thư Chi đoàn Thôn


Kết quả Bầu cử Quốc hội khóa XIV, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND thị xã Bỉm Sơn khóa XI, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND phường Bắc Sơn, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND phường Ngọc Trạo, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND phường Phú Sơn, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND xã Quang Trung, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND phường Ba Đình, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND phường Lam Sơn, Nhiệm kỳ 2016-2021
Bản quyền của UBND Thị xã Bỉm Sơn
Giấy phép: số 487/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/11/2007
Địa chỉ: Số 28 - Trần Phú – Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
Điện thoại: 0373 824 205        Fax: 0373 825 355
Mail: bimson@thanhhoa.gov.vn, ubbimson2005@yahoo.com
Số người đang online. : 11668
Số người truy cập: 27173963
Design by Newwind.JSC