Văn bản Pháp luật
Cơ quan tổ chức
Hướng dẫn Bầu cử
Danh sách ứng cử
Tin hoạt động
Kết quả bầu cử
Thư viện ảnh
Kết quả bầu cử

Kết quả Bầu cử HĐND phường Ba Đình, Nhiệm kỳ 2016-2021
Thứ tư, 25/05/2016 16:59

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Vũ Thị Bích
06/3/1957
Hoà Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá
Khu phố 5 Ba Đình
10/10; Lý luận: Sơ cấp; Chuyện môn: Trung cấp Sư phạm Mầm non
Trưởng khu
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Văn Can
03/6/1950
Nga Vịnh, Nga Sơn, Thanh Hoá
Khu phố 6 Ba Đình
8/10; Lý luận: Trung cấp; Trình độ: Cao đẳng
Giám đốc Công ty TNHH Tiến Hưng
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Xuân Chiến
27/9/1978
Hoằng Xuyên, Hoằng Hoá, Thanh Hoá
Nghĩa Môn-Lam Sơn
12/12; Lý luận: Cao cấp; Trình độ: Đại học
Bí thư ĐU-Chủ tịch UBND Phường
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Lê Đình Chương
10/10/1952
Thọ Nguyên, Thọ Xuân, Thanh Hoá
Khu phố 1, Ba Đình
10/10; Trình độ: Trung cấp
Trưởng Ban CTMT
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Lê Huy Chương
10/10/1958
Quảng Bình, Quảng Xương, Thanh Hoá
Khu phố 4, Ba Đình
10/10; Trình độ: Trung cấp
Trưởng Khu
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Lê Quốc Chương
10/10/1949
Thuận Thiên, Kiến Thị, Hải Phòng
Khu phố 9, Ba Đình
10/10
Chi hội trưởng hội CCB
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Trần Hùng Cường
17/8/1984
Hoằng Hợp, Hoằng Hoá, Thanh Hoá
Khu phố 11, Ba Đình
12/12; Lý luận: Trung cấp; Trình độ: Trung cấp
Bí thư Đoàn thanh niên
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Phan Thị Dương
27/2/1986
Hoằng Khánh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
Khu phố 7, Ba Đình
12/12; Lý luận: Sơ cấp; Trình độ: Đại học
Chủ tịch Hội Nông dân
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Mai Thị Hải
10/3/1970
Hà Vinh - Hà Trung - Thanh Hóa
Nghĩa Môn, Lam Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Trình độ: Đại học
Chủ tịch Hội Phụ nữ Phường
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Thị Hương
13/8/1967
Chính Nghĩa - Kim Động - Hưng Yên
Khu phố 4, Ba Đình
12/12; Lý luận: Trung cấp;Trình độ: Đại học
Phó Chủ tịch HĐND
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Lê Đăng Khoa
15/7/1975
Hà Châu, Hà Trung, Thanh Hóa
Khu phố 9, Ba Đình
12/12; Lý luận: Trung cấp;Trình độ: Đại học
Phó BT-CT HĐND
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Phạm Thị Lan
10/6/1988
Hà Ninh, Hà Trung, Thanh Hoá
Khu phố 3, Ba Đình
12/12
Bí thư chi đoàn
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Trần Thị Nga
05/04/1975
Hà Giang, Hà Trung, Thanh Hóa
Khu Phố 5, Ba Đình
12/12; Lý luận: Trung cấp;Trình độ: Đại học
Công chức Văn phòng UBND Phường
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Mai Thị Phú
20/9/1958
Liên Hương, Liên Lộc, Hậu Lộc
Khu phố 10, Ba Đình
10/10; Trình độ: Trung cấp
Trưởng ban CTMT
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Tống Thị Phương
10/3/1988
Hà Lan,Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Khu phố 11, Ba Đình
12/12; Lý luận: Sơ cấp;Trình độ: Đại học
Công chức tư pháp hộ tịch
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Vũ Văn Quý
15/5/1954
Duyên Hồng, Thanh Miện, Hải Dương
Khu phố 11, Ba Đình
7/10; Chuyên môn: Thợ vận hành nồi hơi
Trưởng Khu phố
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Hoàng Khắc Thuận
23/8/1957
Thiệu Ninh-Thiệu Hoá-Thanh Hoá
Khu phố 7, Ba Đình
10/10; Trình độ: Sơ cấp
Bí thư chi bộ
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Phạm Văn Thường
15/9/1965
Hà Dương, Hà Trung, Thanh Hoá
Khu phố 6, Ngọc Trạo
12/12; Lý luận: Cao cấp;Trình độ: Đại học
Trưởng công an phường
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Mai Đức Tiến
25/12/1980
Nga Thanh - Nga Sơn - Thanh Hóa
Khu phố 6, Ba Đình
12/12; Lý luận: Trung cấp;Trình độ: Đại học
Chỉ huy trưởng Quân sự Phường
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Văn Tiếu
16/09/1958
Nga Thắng, Nga Sơn, Thanh Hoá
Khu phố 8, Ba Đình
10/10; Lý luận: Sơ cấp;Trình độ: Đại học
Bí Thư chi bộ
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Phùng Văn Tưởng
10/10/1969
Hà Yên, Hà Trung, Thanh Hóa
Khu phố 5, Ba Đình
12/12; Lý luận: Trung cấp;Trình độ: Đại học
Phó Chủ tịch UBND
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Tống Thị Vân
10/4/1981
Nga An - Nga Sơn - Thanh Hóa
Khu phố 2, Ba Đình
12/12; Lý luận: Trung cấp;Trình độ: Đại học
Chủ tịch MTTQ Phường
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Thị Vân
14/2/1962
Đa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá
Khu phố 2, Ba Đình
10/10; Trình độ: Cao đẳng
Bí thư chi bộ
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Vũ Tiến Việt
14/10/1952
Vũ Trung, Kiến Xương, Thái Bình
Khu phố 6, Ba Đình
10/10; Trình độ: Trung cấp
Trưởng khu phố
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Trần Thị Xuân
14/11/1986
Xuân Thiên, Thọ Xuân, Thanh Hoá
Khu phố 4, Ba Đình
12/12; Trình độ: Đại học
Giáo viên Trường Mầm non Ba ĐìnhKết quả Bầu cử Quốc hội khóa XIV, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND thị xã Bỉm Sơn khóa XI, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND phường Bắc Sơn, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND phường Ngọc Trạo, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND phường Phú Sơn, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND xã Quang Trung, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND phường Lam Sơn, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND phường Đông Sơn, Nhiệm kỳ 2016-2021
Bản quyền của UBND Thị xã Bỉm Sơn
Giấy phép: số 487/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/11/2007
Địa chỉ: Số 28 - Trần Phú – Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
Điện thoại: 0373 824 205        Fax: 0373 825 355
Mail: bimson@thanhhoa.gov.vn, ubbimson2005@yahoo.com
Số người đang online. : 11744
Số người truy cập: 27174001
Design by Newwind.JSC