Văn bản Pháp luật
Cơ quan tổ chức
Hướng dẫn Bầu cử
Danh sách ứng cử
Tin hoạt động
Kết quả bầu cử
Thư viện ảnh
Kết quả bầu cử

Kết quả Bầu cử HĐND xã Quang Trung, Nhiệm kỳ 2016-2021
Thứ tư, 25/05/2016 17:00

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Thị Châu
15/3/1973
Đại Thắng, Vụ Bản, Nam Định
Thôn 6, Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
12/12; Lý luận:Trung cấp; Chuyên môn:Cao đẳng
Chủ tịch Hội chữ thập đỏ; CB Dân số xã
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Lê Thị Duyên
03/10/1986
Quảng Thọ, Quảng Xương, T.Hóa
Thôn 4, Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
12/12; Chuyên môn: Đại học
Công chức Văn hóa UBND xã
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Mạnh Hán
10/12/1961
Hà Dương, Hà Trung, T.Hóa
Thôn 4, Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
12/12; Lý luận:Trung cấp; Chuyên môn: Cao đẳng
Chủ tịch UBND Xã
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Thị Hòa
10/10/1986
Hà Dương, Hà Trung, T.Hóa
Thôn 3, Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
12/12; Chuyên môn: Đại học
Văn phòng Đảng ủy kiêm Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Xuân Hòa
04/12/1976
Nam Phương Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội
K.Phố 2, Phú Sơn, Bỉm Sơn, T.Hóa
12/12; Lý luận:Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Xuân Hoài
20/9/1990
Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
Thôn 5, Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
12/12
Làm ruộng
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Hồng Hương
25/6/1962
Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
Thôn 6, Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
7/10; Chuyên môn: Sơ cấp
Trưởng thôn
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Dương Thị Hường
01/02/1977
Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
Thôn 5, Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
9/12
Trưởng ban công tác Mặt trận thôn
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Thị Hường
02/6/1985
Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
Thôn 4, Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Trung cấp
Bí thư Đoàn Xã
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Đỗ Văn Khiên
03/3/1984
Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
Thôn 4, Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
12/12; Chuyên môn: Cao Đẳng
Nhân viên đội kiểm tra quy tắc đô thị Thị xã
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Lê Thị Hà Khuyên
06/12/1976
Thành Lộc, Hậu Lộc, T.Hóa
KP 4, Ba Đình, Bỉm Sơn, T.Hóa
12/12; Chuyên môn: Đại học
Trạm y tế xã Quang Trung
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Thị Loan
01/10/1969
Hà Ninh, Hà Trung, T.Hóa
Thôn 5, Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
12/12; Chuyên môn: Đại học
Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Quang Trung
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Văn Lương
28/01/1982
Hà Dương, Hà Trung, T.Hóa
K.Phố 6, Ngọc Trạo, Bỉm Sơn, T.Hóa
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Trung cấp
CHT Ban chỉ huy quân sự Xã
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Mai Văn Muộn
15/5/1952
Nga Giáp, Nga Sơn, T.Hóa
Thôn 2, Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
7/10; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Sơ cấp
Trưởng thôn
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Hoài Nam
10/5/1965
Sơn Phố, Hương Sơn, Hà Tĩnh
Thôn 5, Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
12/12; Chuyên môn: Trung cấp
Chủ tịch Hội CCB Xã
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Đỗ Thị Nội
14/7/1968
Hoằng Trung, Hoằng Hóa, T.Hóa
Hà Châu, Hà Trung, T.Hóa
12/12; Chuyên môn: Đại học
Kế toán trưởng CTy CP Giấy & Bao bì Bỉm Sơn
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Lê Văn Phiêu
12/4/1955
Hoằng Đạt, Hoằng Hóa, T.Hóa
hôn 6, Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Trung cấp
Phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Bỉm Sơn
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Phùng Thị Phượng
06/10/1968
Hà Yên, Hà Trung, T.Hóa
Thôn 3, Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
10/10
Làm ruộng
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Trương Ngọc Quang
03/6/1982
Nga Thanh, Nga Sơn, T.Hóa
Thôn 3, Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Phó Bí thư Đảng ủy kiêm CT MTTQ Xã
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Huy Thanh
10/01/1976
Bình Minh, Tĩnh Gia, T.Hóa
K.Phố 2, Phú Sơn, Bỉm Sơn, T.Hóa
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Công chức Văn Phòng UBND xã
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Đoàn Hồng Thành
19/5/1962
Nga Giáp, Nga Sơn, T.Hóa
Thôn 1, Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
7/10
Trưởng ban công tác Mặt trận thôn
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Mai Văn Thìn
27/10/1981
Nga Giáp, Nga Sơn, T.Hóa
Thôn 1, Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Phó chủ tịch HĐND Xã
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Mai Thị Thọ
26/9/1987
Nga Giáp, Nga Sơn, T.Hóa
K.Phố 7, Đông Sơn, Bỉm Sơn, T.Hóa
2/12; Chuyên môn: Đại học
Công chức Tư pháp UBND Xã
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Đào Văn Thông
03/12/1987
Nga Hưng, Nga Sơn, T.Hóa
Thôn 3, Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Phó trưởng Công an xã Quang Trung
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Lại Thế Văn
12/01/1983
Hà Dương, Hà Trung, T.Hóa
Thôn 3, Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Trung cấp
Chủ tịch Hội Nông dân Xã
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Trần Viết Văn
25/12/1940
Nga Thiện, Nga Sơn, T.Hóa
Thôn 2, Quang Trung, Bỉm Sơn, T.Hóa
7/10; Chuyên môn: Trung cấp
Làm ruộng


Kết quả Bầu cử Quốc hội khóa XIV, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND thị xã Bỉm Sơn khóa XI, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND phường Bắc Sơn, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND phường Ngọc Trạo, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND phường Phú Sơn, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND phường Ba Đình, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND phường Lam Sơn, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND phường Đông Sơn, Nhiệm kỳ 2016-2021
Bản quyền của UBND Thị xã Bỉm Sơn
Giấy phép: số 487/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/11/2007
Địa chỉ: Số 28 - Trần Phú – Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
Điện thoại: 0373 824 205        Fax: 0373 825 355
Mail: bimson@thanhhoa.gov.vn, ubbimson2005@yahoo.com
Số người đang online. : 11674
Số người truy cập: 27173966
Design by Newwind.JSC