Văn bản Pháp luật
Cơ quan tổ chức
Hướng dẫn Bầu cử
Danh sách ứng cử
Tin hoạt động
Kết quả bầu cử
Thư viện ảnh
Kết quả bầu cử

Kết quả Bầu cử HĐND phường Phú Sơn, Nhiệm kỳ 2016-2021
Thứ tư, 25/05/2016 17:00

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:

Nguyễn Hữu Bường
17/7/1951
Hà Dương- Hà Trung Thanh Hóa
KP5, P.Phú Sơn, TX. Bỉm Sơn
8/10
Trưởng Khu phố

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:

Nguyễn Ngọc Biên
6/10/1955
Hà Dương - Hà Trung - Thanh Hóa
KP4, P.Phú Sơn, TX. Bỉm Sơn
7/10
Trồng trọt

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:

Phạm Văn Cương
11/01/1967
Hà Dương- huyện Hà Trung-tỉnh Thanh Hóa
Khu 2-Phường Phú Sơn- Thị xã Bỉm Sơn
10/10; Lý luận: Trung cấp; Trình độ: Đại học
Chủ tịch UBND phường Phú Sơn

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:

Lê Thị Duyến
15/8/1980
Quang Trung - Bỉm Sơn - Thanh Hóa
Khu 4-Phường Phú Sơn- Thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Trình độ: Đại học
Phó BT Đảng ủy Phường

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:

Nguyễn Huy Hùng
15/5/1962
Hoàng Hóa - Thanh Hóa
Khu 1-Phường Phú Sơn- Thị xã Bỉm Sơn
10/10; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Sỹ quan CH
PCT Hội CCB

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:

Đinh Văn Hiền
10/2/1954
Ninh Bình
Khu 1-Phường Phú Sơn- Thị xã Bỉm Sơn
10/10; Chuyên môn: Trung cấp
Trưởng Khu phố

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:

Nguyễn Thị Thu Huyền
01/01/1978
Phường Ba Đình - TP. Thanh Hóa
Phường Ngọc Trạo - Thị xã Bỉm Sơn
12/12; Chuyên môn: Đại học
Chức vụ: Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:

Tống Trung Kiên
23/3/1980
Hà Ngọc - Hà Trung- Thanh Hóa
Phường Đông Sơn - TP. Thanh Hóa
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Trưởng Công an Phường

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:

Phạm Đăng Khôi
25/7/1962
Hà Hải- Hà Trung- Thanh Hóa
Khu 6-Phường Phú Sơn- Thị xã Bỉm Sơn
7/10; Chuyên môn: Sơ cấp
Trưởng Khu phố

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:

Nguyễn Xuân Lâm
12/10/1978
Hà Dương - Hà Trung - Thanh Hóa
Khu 4-Phường Phú Sơn- Thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Phó Chủ tịch UBND Phường

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:

Phạm Văn Lâm
03/01/1954
Quang Trung - Bỉm Sơn - Thanh Hóa
Khu 1-Phường Phú Sơn- Thị xã Bỉm Sơn
10/10; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Trung cấp
Chủ tịch MTTQ Phường

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Trần Thị Lai
6/12/1966
Hà Lâm - Hà Trung - Thanh Hóa
Khu 4-Phường Phú Sơn- Thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý luận" Trung cấp; Chuyên môn: Trung cấp
Chủ tịch Hội LHPN Phường

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:

Nguyễn Thị Lan
28/03/1983
Lộc Tân- Hậu Lộc - Thanh Hóa
Khu 4-Phường Bắc Sơn- Thị xã Bỉm Sơn
12/12; Chuyên môn: Đại học
Bí thư Đoàn thanh niên Phường

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:

Lưu Đức Long
15/2/1988
Mỹ Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa
Trường Sơn - Đông Sơn - Thanh Hóa
12/12; Chuyên môn: Trung cấp QS
CHT Ban CHQS Phường

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:

Nguyễn Văn Nam
7/8/1971
Hà Toại - Hà Trung - Thanh Hóa
Khu 4 - Phường Phú Sơn - Thị xã Bỉm Sơn
12/12; Chuyên môn: Đại học
Giám đốc Cty TNHH Nam Hoàng Anh

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:

Trịnh Văn Niên
26/10/1966
Hà Dương - Hà Trung - Thanh Hóa
Khu 4 - Phường Phú Sơn - Thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Trung cấp
Chủ tịch Hội Nông dân Phường

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:

Phạm Trung Sơn
02/9/1972
Quang Trung - Bỉm Sơn - Thanh Hóa
Khu 5 - Phường Phú Sơn - Thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Phó Bí thư Chi bộ

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:

Lê Xuân Thành
10/10/1986
Quang Trung - Bỉm Sơn - Thanh Hóa
Khu 3 - Phường Phú Sơn - Thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Phó Chủ tịch HĐND

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:

Phạm Văn Thành
27/2/1968
Hà Dương - Hà Trung - Thanh Hóa
Khu 4 - Phường Phú Sơn - Thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Trung cấp
Công chức VP UBND Phường

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:

Lê Thị Thủy
17/7/1975
Hoàng Phong - Hoằng Hóa - Thanh Hóa
Khu 5 - Phường Phú Sơn - Thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Công chức Tư pháp

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:

Tạ Xuân Toàn
15/5/1960
Hà Tiến - Hà Trung - Thanh Hóa
KP 5- P. Ba Đình - TX.Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Cao cấp; Chuyên môn: Đại học
Bí thư Đảng ủy Phường

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:

Phạm Ngọc Tu
20/02/1954
Hà Dương - Hà Trung - Thanh Hóa
Khu phố 6 - P. Phú Sơn - TX.Bỉm Sơn
10/10; Lý luận: Trung cấp
Bí thư chi bộ

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Trịnh Đình Tuyên
17/6/1960
Hà Dương - Hà Trung - Thanh Hóa
Khu phố 2 - P. Phú Sơn - TX.Bỉm Sơn
12/12; Chuyên môn: Sơ cấp
Trưởng khu phố
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Phạm Thị Xuyến
14/12/1968
Hà Dương - Hà Trung - Thanh Hóa
Thôn 5 - xã Quang Trung - TX.Bỉm Sơn
12/12; Chuyên môn: Cao đẳng
Phó trạm Y tế Phường


Kết quả Bầu cử Quốc hội khóa XIV, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND thị xã Bỉm Sơn khóa XI, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND phường Bắc Sơn, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND phường Ngọc Trạo, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND xã Quang Trung, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND phường Ba Đình, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND phường Lam Sơn, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND phường Đông Sơn, Nhiệm kỳ 2016-2021
Bản quyền của UBND Thị xã Bỉm Sơn
Giấy phép: số 487/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/11/2007
Địa chỉ: Số 28 - Trần Phú – Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
Điện thoại: 0373 824 205        Fax: 0373 825 355
Mail: bimson@thanhhoa.gov.vn, ubbimson2005@yahoo.com
Số người đang online. : 11618
Số người truy cập: 27173938
Design by Newwind.JSC