Văn bản Pháp luật
Cơ quan tổ chức
Hướng dẫn Bầu cử
Danh sách ứng cử
Tin hoạt động
Kết quả bầu cử
Thư viện ảnh
Kết quả bầu cử

Kết quả Bầu cử HĐND phường Ngọc Trạo, Nhiệm kỳ 2016-2021
Thứ tư, 25/05/2016 17:01

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Hoàng Văn Dần
11/12/1956
Quảng Ngọc, Quảng Xương, Thanh Hóa
Khu phố 12, Ngọc Trạo, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
10/10; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học Quân sự
Hưu trí, bí thư Chi bộ

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Văn Đảng
22/9/1950
Hà Dương, Hà Trung, Thanh Hóa
Khu phố 2, Ngọc Trạo, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
8/10
Bệnh binh, Trưởng khu phố

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Lê Thị Dinh
25/5/1958
Văn Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa
Khu phố 10- phường Ngọc Trạo - thị xã Bỉm Sơn
9/10
UV BCH hội Phụ nữ
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Phạm Văn Doanh
07/5/1965
Hà Giang, Hà Trung, Thanh Hóa
Khu phố 14- phường Ngọc Trạo - thị xã Bỉm Sơn
10/10
Hưu trí, TB CTMT
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Lê Hồng Hà
12/5/1957
Nga Trường, Nga Sơn, Thanh Hóa
Khu phố 6- phường Ngọc Trạo - thị xã Bỉm Sơn
10/10; Lý luận: Sơ cấp
Chủ nhiệm HTX Toàn thắng
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Lê Thị Thu Hà
27/7/1967
Hà Tiến - Hà Trung - Thanh Hóa
Khu phố 2- phường Ngọc Trạo - thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Sơ cấp; Chuyên môn: Đại học
Giám đốc Quỹ tín dụng Ngọc Sơn
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Biện Tiến Hải
12/4/1962
Hòa Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa
Khu phố 2- phường Ngọc Trạo - thị xã Bỉm Sơn
10/10; Chuyên môn: Đại học
Giám đốc Cty TNHH Đông Hải
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Phạm Hữu Hạnh
01/4/1980
Hợp Tắng - Triệu Sơn - Thanh Hóa
Khu phố 6- phường Ngọc Trạo - thị xã Bỉm Sơn
12/12; Chuyên môn:Trung cấp
Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Ngọc Trạo
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Lê Xuân Hảo
05/6/1965
Thị trấn Nông Cống - huyện Nông Cống - tỉnh Thanh Hóa
Khu phố Nguyễn Huệ- phường Ngọc Trạo - thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Trưởng Công an phường Ngọc Trạo
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Phạm Thị Mỹ Hiền
18/4/1976
Xã Hà Ninh - huyện Hà Trung - tỉnh Thanh Hóa
Khu phố 10- phường Ngọc Trạo - thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
PCT HĐND phường Ngọc Trạo
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Võ Đào Hoa
18/01/1974
Ân Hoa - Kim Sơn - Ninh Bình
Khu phố 13- phường Ngọc Trạo - thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Hiệu trưởng trường Tiểu học Ngọc trạo
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Lê Văn Hòa
10/12/1967
Xã Hoằng Đồng - huyện Hoằng Hóa - tỉnh Thanh Hóa
Khu phố 6- phường Ngọc Trạo - thị xã Bỉm Sơn
10/10; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Hưu trí, Trưởng khu phố
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Tống Thị Lê
08/9/1973
Xã Hà Giang- huyện Hà Trung - tỉnh Thanh Hóa
Khu phố 14- phường Ngọc Trạo - thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
PBT, CT HĐND phường Ngọc Trạo
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Thị Liên
27/9/1952
Xã Hà Ninh - huyện Hà Trung - tỉnh Thanh Hóa
Khu phố 1- phường Ngọc Trạo - thị xã Bỉm Sơn
10/10; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Trung cấp
Bí thư Chi bộ
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Bạch Ninh Nhất
10/7/1976
Lam Hạ - Duy Tiên - Hà Nam
Khu phố 1- phường Ngọc Trạo - thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
PCT UBND phường Ngọc Trạo
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Lê Văn Nhịp
08/12/1963
Định Tăng - Yên Định - Thanh Hóa
Khu phố 6- phường Ba Đình - thị xã Bỉm Sơn
10/10; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Trạo
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Lê Hồng Phong
02/9/1976
Hoằng Hải - Hoằng Hóa - Thanh Hóa
Khu phố 6- phường Ngọc Trạo - thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Chủ tịch UBMTTQ phường Ngọc Trạo
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Xuân Sinh
02/8/1946
Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam
Khu phố 11- phường Ngọc Trạo - thị xã Bỉm Sơn
9/10; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Công nhân Kỹ thuật
Trưởng Khu phố
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Khương Văn Sơn
05/11/1987
Định Long - Yên Định - Thanh Hóa
Khu phố 14- phường Ngọc Trạo - thị xã Bỉm Sơn
12/12; Chuyên môn: Đại học
Bí thư đoàn phường Ngọc Trạo
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Văn Tám
16/9/1972
Xã Hà Dương - huyện Hà Trung - tỉnh Thanh Hóa
Khu phố 3- phường Ngọc Trạo - thị xã Bỉm Sơn
7/10; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Trưởng khu phố
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Hữu Thái
20/12/1959
Hoằng Lộc - Hoằng Hóa - Thanh Hóa
Khu phố Nguyễn Huệ - phường Ngọc Trạo - thị xã Bỉm Sơn
10/10; Chuyên môn: Trung cấp
Bí thư Chi bộ
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Lê Thị Thu Thanh
24/5/1984
Đồng Lợi - Triệu Sơn - Thanh Hóa
Khu phố 2- phường Ngọc Trạo - thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Chủ tịch Hội Nông dân phường Ngọc Trạo
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Trịnh Xuân Thành
03/2/1959
Hoằng Trinh - Hằng Hóa - Thanh Hóa
Khu phố 13- phường Ngọc Trạo - thị xã Bỉm Sơn
10/10
Trưởng Khu phố
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Thị Thủy
20/6/1988
Hoằng Xuyên - Hoằng Hóa - Thanh Hóa
Khu phố 3- phường Bắc Sơn - thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Chủ tịch Hội LHPN phường Ngọc Trạo
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Văn Trường
23/02/1972
Xã Hà Ninh - huyện Hà Trung - tỉnh Thanh Hóa
Khu phố 5- phường Bắc Sơn - thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Cao cấp; Chuyên môn: Đại học
Chủ tịch UBND phường Ngọc Trạo


Kết quả Bầu cử Quốc hội khóa XIV, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND thị xã Bỉm Sơn khóa XI, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND phường Bắc Sơn, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND phường Phú Sơn, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND xã Quang Trung, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND phường Ba Đình, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND phường Lam Sơn, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND phường Đông Sơn, Nhiệm kỳ 2016-2021
Bản quyền của UBND Thị xã Bỉm Sơn
Giấy phép: số 487/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/11/2007
Địa chỉ: Số 28 - Trần Phú – Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
Điện thoại: 0373 824 205        Fax: 0373 825 355
Mail: bimson@thanhhoa.gov.vn, ubbimson2005@yahoo.com
Số người đang online. : 11440
Số người truy cập: 27173849
Design by Newwind.JSC