Văn bản Pháp luật
Cơ quan tổ chức
Hướng dẫn Bầu cử
Danh sách ứng cử
Tin hoạt động
Kết quả bầu cử
Thư viện ảnh
Kết quả bầu cử

Kết quả Bầu cử HĐND phường Bắc Sơn, Nhiệm kỳ 2016-2021
Thứ tư, 25/05/2016 17:02

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Trần Nam Chung
27/01/1985
Vĩnh Hưng, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
Khu 5, P.Bắc Sơn, TX.Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Bí thư Đoàn TN
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
 Chức vụ:
Nguyễn Văn Dũng
03/11/1955
Nghĩa Phú, Nghĩa hưng, Nam Định
Khu 4, P.Bắc Sơn, TX.Bỉm Sơn
10/10; Chuyên môn: Sơ cấp
Bí thư Chi bộ
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Vũ Đại Hải
22/12/1985
Tam Thanh, Vụ Bản, Nam Định
Khu 6, P.Bắc Sơn, TX.Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Cao đẳng
Bí thư Chi đoàn Khu phố 6
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Mai Thị Hạnh
30/12/1975
Thành Kim - Thạch Thành - Thanh Hóa
Khu 2, P.Ngọc Trạo, TX.Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Hiệu trưởng Trường TH Bắc Sơn
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Võ Văn Hiếu
9/3/1965
Phong An, Phong Điền, TT Huế
Khu 2, P.Bắc Sơn, TX.Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Cao cấp; Chuyên môn: Đại học
Chủ tịch UBND Phường
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Phạm Thị Ngọc Hiền
10/02/1982
Hà Vân - Hà Trung - Thanh Hóa
Khu 5, P.Bắc Sơn, TX.Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Phó Chủ tịch HĐND Phường
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Quốc Hội
01/9/1951
Quảng Hợp - Quảng Xương -Thanh Hóa
Khu 1, P.Bắc Sơn, TX.Bỉm Sơn
10/10; Chuyên môn: Sỹ quan Quân đội
TB. CTMT
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Trần Thị Hợi
10/8/1974
Hà Bắc, Hà Trung, Thanh Hóa
Khu 7, P.Bắc Sơn, TX.Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Phó Chủ tịch UBND Phường
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Thị Huệ
12/10/1976
Vĩnh An, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
Khu phố 11, P. Ngọc Trạo, TX. Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Chủ tịch UBMTTQ Phường
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Hữu Kiều
2/5/1959
Ba Đình - Nga Sơn - Thanh Hóa
Khu 2 - Bắc Sơn - Bỉm Sơn
10/10
TB. CTMT
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Tống Thị Hồng Liên
18/01/1985
Hà Sơn, Hà Trung, Thanh Hóa
Thôn Nghĩa Môn, phường Lam Sơn, TX Bỉm Sơn
12/12; Lý luận:Trung Cấp; Chuyên môn: Đại học
PCT Hội Nông dân
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Doãn Văn Luyện
30/11/1971
Hoằng xuyên - Hoằng hóa - Thanh Hóa
Khu 5 - Bắc Sơn - Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Phó Bí thư Đảng ủy
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Thị Lựu
06/03/1950
Hà Toại - Hà Trung - Thanh Hóa
Khu 3 - Bắc Sơn - Bỉm Sơn
10/10; Chuyên môn: Trung cấp
Trưởng Khu phố
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Văn Mạnh
11/8/1973
Hà Ninh, Hà Trung, Thanh Hóa
Khu 5 - Bắc Sơn - Bỉm Sơn
12/12; Chuyên môn: Sơ cấp
Bí thư Chi bộ
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Vũ Văn Mẫn
1960
Lộc Tân - Hậu Lộc - Thanh Hóa
Khu 11 - Bắc Sơn - Bỉm Sơn
10/10; Chuyên môn: Trung cấp
TB. CTMT
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Phạm Thị Nhâm
23/9/1959
Giáo Tiến - Xuân Thủy - Nam Định
Khu 12 - Bắc Sơn - Bỉm Sơn
7/10; Chuyên môn: Sơ cấp
Trưởng Khu phố
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Đoàn Văn Phi
26/6/1955
Nghĩa Lâm - Nghĩa Hưng - Nam Định
Khu 9 - Bắc Sơn - Bỉm Sơn
10/10; Chuyên môn: Sơ cấp
Trưởng Khu phố
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Duy Phương
19/9/1975
Tượng văn - Nông cống - Thanh Hóa
Khu 10 - Ngọc Trạo - Bỉm Sơn
12/12; Lý luận:Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Bí thư Đange ủy Phường
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Tống Thị Thảo
19/8/1986
Hà Lan, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Khu 3 - Bắc Sơn - Bỉm Sơn
12/12; Lý luận:Trung cấp; Chuyên môn: Đang học Đại học
Phó Chủ tịch Hội LHPN Phường
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Trịnh Ngọc Thanh
09/11/1954
Hà Phú - Hà Trung - Thanh Hóa
Khu 3 - Bắc Sơn - Bỉm Sơn
9/10; Lý luận:Trung cấp; Chuyên môn: Trung cấp
TP. Tổ chức Hành chính Cty Thành Công
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Trần Đức Thọ
05/5/1959
Nhân Thịnh - Lý Nhân - Hà Nam
Khu 6 - Bắc Sơn - Bỉm Sơn
8/10; Chuyên môn: Kỹ thuật Ô tô
Bí thư Chi bộ
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Vũ Đình Tiến
23/02/1978
Thiệu Quang - Thiệu Hóa - Thanh Hóa
Thôn 6 - Quang Trung - Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Trưởng Công an Phường
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Thị Trâm
15/02/1957 Hoằng Lộc - Hoằng Hóa - Thanh Hóa
Khu 7 - Bắc Sơn - Bỉm Sơn
10/10; Chuyên môn Trung cấp
Chi hội Trưởng Hội Phụ nữ
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Tống Quang Tuy
10/10/1957
Hà Sơn - Hà Trung - Thanh Hóa
Khu 10 - Bắc Sơn - Bỉm Sơn
10/10; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Sỹ quan Pháo Phòng không
Bí thư Chi bộ
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Văn Vịnh
24/4/1960
Việt Hóa - Hải Lương - Hải Dương
Khu 8 - Bắc Sơn - Bỉm Sơn
10/10
Trưởng Khu phố


Kết quả Bầu cử Quốc hội khóa XIV, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND thị xã Bỉm Sơn khóa XI, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND phường Ngọc Trạo, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND phường Phú Sơn, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND xã Quang Trung, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND phường Ba Đình, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND phường Lam Sơn, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND phường Đông Sơn, Nhiệm kỳ 2016-2021
Bản quyền của UBND Thị xã Bỉm Sơn
Giấy phép: số 487/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/11/2007
Địa chỉ: Số 28 - Trần Phú – Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
Điện thoại: 0373 824 205        Fax: 0373 825 355
Mail: bimson@thanhhoa.gov.vn, ubbimson2005@yahoo.com
Số người đang online. : 11382
Số người truy cập: 27173820
Design by Newwind.JSC