Văn bản Pháp luật
Cơ quan tổ chức
Hướng dẫn Bầu cử
Danh sách ứng cử
Tin hoạt động
Kết quả bầu cử
Thư viện ảnh
Kết quả bầu cử

Kết quả Bầu cử HĐND thị xã Bỉm Sơn khóa XI, Nhiệm kỳ 2016-2021
Thứ tư, 25/05/2016 17:11

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Trần Thị Vân Anh
27/11/1977
Xã Minh Tân- huyện Vụ Bản-tỉnh Nam Định
Khu phố 6 - Phường Ba Đình- Thị xã Bỉm Sơn
12/12; Trình độ: Cử nhân Luật
Chuyên viên HĐND&UBND
Họ và tên:
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Trần Thị Bình
20/6/1975
Xã Cẩm Phong – huyện Cẩm Thủy – tỉnh Thanh Hóa
Khu phố 5- Phường Ba Đình – Thị xã Bỉm Sơn
12/12; Trình độ: Cử nhân Luật
Trưởng Văn phòng công chứng Bỉm Sơn
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Xuân Chiến
27/9/1978
Xã Hoằng Xuyên- huyện Hoằng Hóa-tỉnhThanh Hóa
Thôn Nghĩa Môn- Phường Lam Sơn- Thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Cao cấp; Trình độ: Đại học
Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch UBND phường Ba Đình
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Đặng Văn Công
02/9/1959
Xã Nga Vịnh- huyện Nga Sơn- tỉnh Thanh Hóa
Khu 13- Phường Ngọc Trạo- Thị xã Bỉm Sơn
10/10; Lý luận: Cao cấp; Trình độ: Đại học
Phó Chủ tịch HĐND Thị xã khóa X
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Phạm Văn Cương
11/01/1967
Xã Hà Dương- huyện Hà Trung-tỉnh Thanh Hóa
Khu 2-Phường Phú Sơn- Thị xã Bỉm Sơn
10/10; Lý luận: Trung cấp; Trình độ: Đại học
Chủ tịch UBND phường Phú Sơn
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Vũ Đức Cường
19/5/1973
Phường Lam Sơn – thị xã Bỉm Sơn – tỉnh Thanh Hóa
Xóm Sơn Nam – Phường Đông Sơn – Thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Trình độ: Thạc Sỹ
Bí thư, Chủ tịch HĐND phường Đông Sơn
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Thị Dung
01/12/1974
Xã Hà Lan – thị xã Bỉm Sơn – tỉnh Thanh Hóa
Thôn Cổ Đam- Phường Lam Sơn- thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Cao cấp; Trình độ: Đại học
Chánh Thanh tra Thị xã
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Doãn Văn Đạt
06/3/1963
Xã Như Hòa- huyện Kim Sơn- tỉnh Ninh Bình
Khu phố 2- Phường Ngọc Trạo- Thị xã Bỉm Sơn
10/10; Lý luận: Cử nhân; Trình độ: Đại học
Chủ tịch Hội Nông dân Thị xã
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Trịnh Quốc Đạt
08/06/1977
Xã Định Hưng- huyện Yên Định-tỉnh Thanh Hóa
Khu phố 4 – Phường Ba Đình- Thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Cao cấp; Trình độ: Thạc sỹ
UVBTV - Chủ nhiệm UB Kiểm tra Thị ủy
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Mạnh Hán
10/12/1961
Xã Hà Dương- huyện Hà Trung- tỉnh Thanh Hóa
Thôn 4-xã Quang Trung- thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trungcấp; Trình độ: Cao đẳng
Chủ tịch UBND xã Quang Trung
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Bùi Huy Hùng
15/12/1962
Xã Ngư Lộc-huyện Hậu Lộc- tỉnh Thanh Hóa
Khu phố 3, Phường Lam Sơn- Thành phố Thanh Hóa
10/10; Lý luận: Cao cấp; Trình độ: Đại học
UVBTV- Phó Bí thư - Chủ tịch UBND Thị xã UBND Thị xã
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Hà Thị Hường
01/10/1983
Xã Nga Văn – huyện Nga Sơn- tỉnh Thanh Hóa
Khu phố 5- Phường Bắc Sơn – Thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Cao cấp; Trình độ: Đại học
Phó Bí thư Thị Đoàn
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Thị Hường
08/01/1975
Xã Nga Giáp- huyện Nga Sơn-tỉnh Thanh Hóa
Khu phố 2- Phường Phú Sơn- Thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Trình độ: Bác sỹ chuyên khoa I
Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Mai Đình Lâm
28/11/1972
Xã Nga Văn-huyện Nga Sơn- tỉnh Thanh Hóa
Khu phố 6 – Phường Ba Đình- Thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Cao cấp; Trình độ: Thạc sỹ
Phó Chủ tịch UBND UBND Thị xã
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Tạ Thị Liên
13/01/1965
Xã Hà Bình-huyện Hà Trung- tỉnh Thanh Hóa
Khu phố 1- Phường Ba Đình- Thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Cao cấp; Trình độ: Đại học
Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thị xã
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Văn Mười
20/12/1980
Xã Vĩnh Thành- huyệnVĩnh Lộc- tỉnh Thanh Hóa
Chùa Khánh Quang - xã Quang Trung- Bim Sơn
12/12; Trình độ: Thạc Sỹ
Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Thị xã Bỉm Sơn
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Lê Văn Nhịp
08/12/1963
Xã Định Tăng- huyện Yên Định- tỉnh Thanh Hóa
Khu 6- Phường Ba Đình- Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Trình độ: Đại học
Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Trạo
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Duy Phương
19/9/1975
Xã Tượng Văn- huyện Nông Cống-tỉnh Thanh Hóa
Khu 10- Phường Ngọc Trạo- Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Trình độ: Đại học
Bí thư Đảng ủy phường Bắc Sơn
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Thanh Tùng
02/9/1976
Hà Dương - Hà Trung - Thanh Hoá
Phú Sơn - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
12/12; Lý Luận: Cao Cấp; Chuyên môn: Thạc sỹ
Phó Bí thư Thường trực Thị ủy
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Trình Hữu Thành
05/8/1975
Xã Hà Ngọc-huyện Hà Trung- tỉnh hanh Hóa
Thôn 6- xã Hà Ngọc- huyện Hà Trung
12/12; Lý Luận: Trung Cấp; Chuyên môn: Đại học
UVBTV Trưởng Công an Thị xã
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Trịnh Ngọc Thành
10/7/1967
Xã Hà Lan – thị xã Bỉm Sơn- tỉnh Thanh Hóa
Khu phố 4- Phường Lam Sơn- Bỉm Sơn
10/10; Lý Luận: Trung Cấp; Chuyên môn: Đại học
Bí thư Đảng bộ xã Hà Lan
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Mai Ngọc Thắm
09/11/1984
Xã Đinh Xá-huyện Bình Lục- tỉnh Hà Nam
Khu phố 6- Phường Phú Sơn- Thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý Luận: Sơ Cấp; Chuyên môn: Đại học
Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Trịnh Vũ Thắm
20/9/1983
Xã Hà Hải- huyện Hà Trung- tỉnh Thanh Hóa
Khu phố 1- Phường Bắc Sơn-Thị xã Bỉm Sơn
12/12; Lý Luận: Sơ Cấp; Chuyên môn: Đại học
Phó giám đốc Ngân hàng Công thương Bỉm Sơn
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Tiến Thuận
23/09/1963
Hà Dương - Hà Trung - Thanh Hoá
Khu phố 2 – Phường Phú Sơn – Bỉm Sơn
10/10; Lý Luận: Cao Cấp; Chuyên môn: Thạc sỹ
Bí thư Thị ủy Bỉm Sơn
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Phạm Văn Thương
30/06/1964
Xã Hà Lan-huyện Hà Trung- tỉnh Thanh Hóa
SN 314 - Đường Trần Phú-Phường Lam Sơn- Bỉm Sơn
10/10; Lý
Luận: Cao Cấp; Chuyên môn: Đại học
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Thị xã
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Trương Văn Tiến
01/07/1974
Xã Hoằng Phong- huyện Hoằng Hóa- tỉnh Thanh Hóa
SN 330 – Đường Trần Phú- Phường Lam Sơn- Bỉm Sơn
12/12; Lý Luận: Cao Cấp; Chuyên môn: Đại học
Chính trị viên Phó Ban chỉ huy Quân sự Thị xã Bỉm Sơn
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Mai Thế Trị
24/06/1968
Xã Nga Hải-huyện Nga Sơn- tỉnh Thanh Hóa
Khu phố 6- Phường Ba Đình- Bỉm Sơn
12/12; Lý
Luận: Cao Cấp; Chuyên môn: Thạc sỹ
UV BTV- Trưởng Ban tổ chức Thị ủy
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Thị Tuyết
03/9/1967
Xã Hà Lan – thị xã Bỉm Sơn – tỉnh Thanh Hóa
Khu phố 8 – Phường Đông Sơn – Bỉm Sơn
12/12; Lý
Luận: Trung Cấp; Chuyên môn: Thạc sỹ
Chủ tich Hội Liên hiệp Phụ nữ Thị xã
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Trần Đoàn Viên
01/01/1962
Xã Mỹ Hưng- huyện Mỹ Lộc-tỉnh Nam Định
SN 66-Đường Trần Phú – Phường Ba Đình- Bỉm Sơn
10/10; Lý
Luận: Cao Cấp; Chuyên môn: Thạc sỹ
Chủ tịch công đoàn Công ty CP Xi Măng Bỉm Sơn
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Phạm Hùng Vương
13/9/1973
Xã Hà Ninh-huyện Hà Trung- tỉnh Thanh Hóa
Khu phố 10-Phường Ngọc Trạo- Bỉm Sơn
12/12; Lý
Luận: Trung Cấp; Chuyên môn: Đại học
Bí thư Đảng ủy phường Lam Sơn


Kết quả Bầu cử Quốc hội khóa XIV, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND phường Bắc Sơn, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND phường Ngọc Trạo, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND phường Phú Sơn, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND xã Quang Trung, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND phường Ba Đình, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND phường Lam Sơn, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND phường Đông Sơn, Nhiệm kỳ 2016-2021
Bản quyền của UBND Thị xã Bỉm Sơn
Giấy phép: số 487/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/11/2007
Địa chỉ: Số 28 - Trần Phú – Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
Điện thoại: 0373 824 205        Fax: 0373 825 355
Mail: bimson@thanhhoa.gov.vn, ubbimson2005@yahoo.com
Số người đang online. : 11356
Số người truy cập: 27173807
Design by Newwind.JSC