Văn bản Pháp luật
Cơ quan tổ chức
Hướng dẫn Bầu cử
Danh sách ứng cử
Tin hoạt động
Kết quả bầu cử
Thư viện ảnh
Kết quả bầu cử

Kết quả Bầu cử Quốc hội khóa XIV, Nhiệm kỳ 2016-2021
Thứ tư, 25/05/2016 17:14

Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Mai sỹ Diến
20/7/1963
Nga Hải, Nga Sơn, Thanh Hóa
Phường Đông Vệ,TP. Thanh Hóa, T. Thanh Hóa
10/10; Lý luận: Cử nhân; Chuyên môn: Thạc sỹ Nông nghiệp
Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Bùi Thị Thủy
20/7/1983
Thành Mỹ, Thạch Thành, Thanh Hóa
Thạch Quảng, Thạch Thành, Thanh Hóa
12/12; Lý luận: Sơ cấp; Chuyên môn: Đại học SP Hóa
Giáo viên trường THPT Thạch Thành 4, huyện Thạch Thành
Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Phạm Trí Thức
02/8/1959
Cẩm Phong, Cẩm Thủy, Thanh Hóa
Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
10/10; Lý luận: Cao cấp; Chuyên môn: Thạc sỹ
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Páp luật của Quốc hội


Kết quả Bầu cử HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND thị xã Bỉm Sơn khóa XI, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND phường Bắc Sơn, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND phường Ngọc Trạo, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND phường Phú Sơn, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND xã Quang Trung, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND phường Ba Đình, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND phường Lam Sơn, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND phường Đông Sơn, Nhiệm kỳ 2016-2021
Bản quyền của UBND Thị xã Bỉm Sơn
Giấy phép: số 487/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/11/2007
Địa chỉ: Số 28 - Trần Phú – Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
Điện thoại: 0373 824 205        Fax: 0373 825 355
Mail: bimson@thanhhoa.gov.vn, ubbimson2005@yahoo.com
Số người đang online. : 11798
Số người truy cập: 27174028
Design by Newwind.JSC