Văn bản Pháp luật
Cơ quan tổ chức
Hướng dẫn Bầu cử
Danh sách ứng cử
Tin hoạt động
Kết quả bầu cử
Thư viện ảnh
Kết quả bầu cử
Kết quả Bầu cử Quốc hội khóa XIV, Nhiệm kỳ 2016-2021
Thứ tư, 25/05/2016 17:14
Xem tiếp >>
Kết quả Bầu cử HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, Nhiệm kỳ 2016-2021
Thứ tư, 25/05/2016 17:12
Xem tiếp >>
Kết quả Bầu cử HĐND thị xã Bỉm Sơn khóa XI, Nhiệm kỳ 2016-2021
Thứ tư, 25/05/2016 17:11
Xem tiếp >>
Kết quả Bầu cử HĐND phường Bắc Sơn, Nhiệm kỳ 2016-2021
Thứ tư, 25/05/2016 17:02
Xem tiếp >>
Kết quả Bầu cử HĐND phường Ngọc Trạo, Nhiệm kỳ 2016-2021
Thứ tư, 25/05/2016 17:01
Xem tiếp >>
Kết quả Bầu cử HĐND phường Phú Sơn, Nhiệm kỳ 2016-2021
Thứ tư, 25/05/2016 17:00
Xem tiếp >>
Kết quả Bầu cử HĐND xã Quang Trung, Nhiệm kỳ 2016-2021
Thứ tư, 25/05/2016 17:00
Xem tiếp >>
Kết quả Bầu cử HĐND phường Ba Đình, Nhiệm kỳ 2016-2021
Thứ tư, 25/05/2016 16:59
Xem tiếp >>
Kết quả Bầu cử HĐND phường Lam Sơn, Nhiệm kỳ 2016-2021
Thứ tư, 25/05/2016 16:58
Xem tiếp >>
Kết quả Bầu cử HĐND phường Đông Sơn, Nhiệm kỳ 2016-2021
Thứ tư, 25/05/2016 16:58
Xem tiếp >>
Kết quả Bầu cử Quốc hội khóa XIV, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND thị xã Bỉm Sơn khóa XI, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND phường Bắc Sơn, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND phường Ngọc Trạo, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND phường Phú Sơn, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND xã Quang Trung, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND phường Ba Đình, Nhiệm kỳ 2016-2021
Kết quả Bầu cử HĐND phường Lam Sơn, Nhiệm kỳ 2016-2021
Bản quyền của UBND Thị xã Bỉm Sơn
Giấy phép: số 487/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/11/2007
Địa chỉ: Số 28 - Trần Phú – Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
Điện thoại: 0373 824 205        Fax: 0373 825 355
Mail: bimson@thanhhoa.gov.vn, ubbimson2005@yahoo.com
Số người đang online. : 1204
Số người truy cập: 27889326
Design by Newwind.JSC