Trang chủ Thư điện tử Ca khúc Lịch công tác
    
GIỚI THIỆU CHUNG
TỔ CHỨC - BỘ MÁY
KINH TẾ - XÃ HỘI
TIN TỨC - SỰ KIỆN
DỰ ÁN ĐẦU TƯ
THÔNG TIN QUY HOẠCH
VĂN HOÁ - XÃ HỘI
DI TÍCH DANH THẮNG
DOANH NGHIỆP BỈM SƠN
THƯ VIỆN ẢNH
LIÊN HỆ GÓP Ý 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TƯ LIỆU
VĂN BẢN QPPL
  Giới thiệu | Tin tức | Sản phẩm dịch vụ        
Văn bản chỉ đạo
Kế hoạch Tổ chức hội thi “Bí thư chi bộ giỏi” năm 2012

              

I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Thông qua việc tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Đồng thời là dịp để các Bí thư Chi bộ trao đổi kinh nghiệm; giao lưu, học hỏi lẫn nhau về thực tiễn công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Qua đó để cấp ủy cấp trên đánh giá chất lượng của chi bộ, tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ bí thư chi bộ sát thực hơn; từ đó có biện pháp tổ chức, củng cố nhằm nâng cao chất lượng của Chi bộ, bí thư chi bộ và cấp uỷ cơ sở.

2. Hội thi "Bí thư chi bộ giỏi" cần được chuẩn bị chu đáo, chỉ đạo chặt chẽ; tổ chức nghiêm túc từ cơ sở đến thị xã; tránh hình thức, tạo nên phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ Thị xã góp phần chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập Đảng bộ Thị xã Bỉm Sơn (7/11/1977 -7/11/2012).

II. ĐỐI TƯỢNG , NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI:

1. Về đối tượng dự thi: Là các đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc Thị ủy; Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở.

2. Hình thức thi: Sân khấu hóa, gồm 4 phần thi như sau

-  Phần thi chào hỏi

- Phần thi trả lời câu hỏi nghiệp vụ công tác Đảng

- Phần thi  xử lý tình huống

- Phần thi thuyết trình:

3. Nội dung thi: Tập trung vào những nội dung cơ bản sau đây:

- Điều lệ Đảng khóa XI; Quy định và Hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng khóa XI.

- Qui định về những điều đảng viên không được làm;

- Nghị quyết Trung ương 4, Khoá XI một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay;

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn lần thứ IX.

- Chức năng, nhiệm vụ của chi bộ;

- Quy trình, nội dung sinh hoạt chi bộ;

- Các tình huống và cách giải quyết của Chi uỷ, Bí thư chi bộ về những vấn đề nảy sinh trong  quá trình lãnh đạo của chi bộ và Bí thư chi bộ.

- Thuyết trình về những vấn đề xây dựng Đảng ở cơ sở trong giai đoạn hiện nay…

 III. QUY MÔ VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC HỘI THI:

1. Cấp Cơ sở:

+ Các Đảng bộ xã, phường: Tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi cấp mình, lựa chọn 01 Bí thư chi bộ đạt giải nhất tham gia chung kết hội Thi Bí thư Chi bộ giỏi cấp Thị xã.

+ Các đảng bộ, chi bộ  khối Hành chính, sự nghiệp: Tổ chức thi Bí thư Chi bộ giỏi Khối HCSN. Do Đảng bộ trường Cao Đẳng TN&MT Miền Trung đăng cai tổ chức Hội thi. Lựa chọn 02 Bí thư chi bộ đạt giải nhất và nhì tham gia Chung kết Hội Thi cấp Thị xã.

+ Các đảng bộ khối Doanh nghiệp: Tổ chức thi Bí thư Chi bộ giỏi khối Doanh nghiệp do Đảng bộ Công ty Cổ phần Bỉm Sơn Vigracera đăng cai tổ chức. Lựa chọn 02 Bí thư chi bộ đạt giải nhất và nhì tham gia Chung kết Hội Thi cấp Thị xã.

- Khuyến khích các Đảng bộ trực thuộc Thị ủy tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi Đảng bộ mình để chọn cử từ 1-2 Bí thư chi bộ tham gia Hội Thi Bí thư Chi bộ giỏi khối Doanh nghiệp và Hành chính sự nghiệp. Các chi bộ trực thuộc Thị ủy khối Doanh nghiệp và HCCS cử Bí thư Chi bộ tham gia Hội Thi Bí thư Chi bộ giỏi Khối.

2. Cấp Thị xã:

Sau khi kết thúc Hội thi cấp cơ sở xong, tiến hành tổ chức chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp Thị xã.

3. Thời gian tổ chức Hội thi:

- Các xã, phường và cụm khối DN, HCSN tổ chức hội thi xong trước 15/10/2012.

- Chung kết Hội thi cấp Thị xã tổ chức vào cuối tháng 10/2012.

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Cấp Thị xã:

- Ban tổ chức Hội thi cấp Thị xã chuẩn bị cho chung kết Hội thi cấp Thị xã; Xây dựng thể lệ Hội thi cấp thị xã; câu hỏi, đáp án và các tình huống dự thi.

- Dự và chỉ đạo Hội Thị Bí thư Chi bộ giỏi các Đảng bộ xã, phường và Khối DN -HCSN.

2. Cấp cơ sở:

- Đảng uỷ các xã, phường; các Đảng uỷ đăng cai tổ chức hội thi Bí thư chi bộ giỏi khối Doanh nghiệp và HCSN xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi của đơn vị mình để tổ chức thực hiện đồng thời gửi kế hoạch tổ chức Hội thi về Ban Tổ chức Hội thi Thị xã (qua Ban tổ chức Thị uỷ) trước ngày 30/6/2012.

-  Ban Tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi cấp Thị xã chọn Đảng bộ Phường Ngọc Trạo tổ chức Hội thi điểm để rút kinh nghiệm, thời gian hoàn thành xong trước ngày 30/8/2012 .

3. Kinh phí tổ chức Hội thi::

- Kinh phí tổ chức Hội thi cấp nào do cấp đó chịu trách nhiệm. Thị xã hỗ trợ 1 phần kinh phí cho đơn vị đăng cai tổ chức Hội Thi khối Doanh nghiệp và HCSN.

Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2012 là một trong những hoạt động trọng tâm của công tác xây dựng Đảng và chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập Đảng bộ Thị xã Bỉm Sơn. Do vậy yêu cầu các cấp ủy cơ sở quan tâm tổ chức thực hiện đạt hiệu quả đề ra.

 

Nơi nhận:                                                                              TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

- TT. Thị ủy (b/c) ;                                                                                       Kiêm

- Thành viên BTC Hội Thi ;                TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CUỘC THI                                      

- Các Đảng bộ, chi bộ cơ sở;

- Lưu TC-VP Thị uỷ.                                                                                       (đã ký)

                                                                                                        Nguyễn Thanh Tùng    Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 35 năm thành lập Đảng bộ thị xã
Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử "Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn 35 năm xây dựng và phát triển"
Kế hoạch Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn 35 năm xây dựng và phát triển" (07/11/1977- 07/11/2012)
Chỉ thị Về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn (07/11/1977 - 07/11/2012)
Bản quyền của UBND Thị xã Bỉm Sơn
Giấy phép: số 487/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/11/2007
Địa chỉ: Số 28 - Trần Phú – Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
Điện thoại: 0373 824 205        Fax: 0373 825 355
Mail: bimson@thanhhoa.gov.vn, ubbimson2005@yahoo.com
Số người đang online. : 15758
Số người truy cập: 25313232
Design by Newwind.JSC