GIỚI THIỆU CHUNG
TỔ CHỨC - BỘ MÁY
KINH TẾ - XÃ HỘI
TIN TỨC - SỰ KIỆN
DỰ ÁN ĐẦU TƯ
THÔNG TIN QUY HOẠCH
VĂN HOÁ - XÃ HỘI
DI TÍCH DANH THẮNG
DOANH NGHIỆP BỈM SƠN
THƯ VIỆN ẢNH
LIÊN HỆ GÓP Ý 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TƯ LIỆU
VĂN BẢN QPPL
Thông tin giá đất

Giá đất nông nghiệp phường Ngọc Trạo thời kỳ 2015 - 2019
Thứ tư, 06/05/2015 16:28
Phân định vị trí đất nông nghiệp theo bản đồ địa chính duyệt năm 2011

              
Đơn vị tính: Đồng/m2
TTLoại đấtSố thửa đấtTờ bản đồVị tríGiá đất 2015-2019Ghi chú
II. PHƯỜNG NGỌC TRẠO    
II.1Phân định vị trí đất nông nghiệp theo bản đồ địa chính duyệt năm 2011
1Đất trồng cây hàng nămThửa 2, 3, 6, 948152,000Bản đồ địa chính phường Ngọc Trạo
Thửa số: 2, 4 đến 8, 10, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 23.50152,000Bản đồ địa chính phường Ngọc Trạo
Thửa: 2,352152,000Bản đồ địa chính phường Ngọc Trạo
Thửa 2,453152,000Bản đồ địa chính phường Ngọc Trạo
Thửa 854247,000Bản đồ địa chính phường Ngọc Trạo
Thửa số 3 đến 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24 đến 37, 39 đến 42, 45, 47 đến 76, 78 đến 95, 97 đến 105, 107 đến 161, 163 đến 19455152,000Bản đồ địa chính phường Ngọc Trạo
Thửa 21, 2362247,000Bản đồ địa chính phường Ngọc Trạo
Các thửa đất còn lại cùng mục đích sử dụng theo hiện trạngTrên địa bàn Phường152,000Bản đồ địa chính phường Ngọc Trạo
2Đất trồng cây lâu nămThửa 1060130,000Bản đồ địa chính phường Ngọc Trạo
Thửa 8, 9863130,000Bản đồ địa chính phường Ngọc Trạo
Thửa 569130,000Bản đồ địa chính phường Ngọc Trạo
Thửa 8770225,000Bản đồ địa chính phường Ngọc Trạo
Thửa 4571130,000Bản đồ địa chính phường Ngọc Trạo
Thửa 1579130,000Bản đồ địa chính phường Ngọc Trạo
Thửa 7898225,000Bản đồ địa chính phường Ngọc Trạo
Các thửa đất còn lại có cùng mục đích sử dụng đấtTrên địa bàn Phường130,000Bản đồ địa chính phường Ngọc Trạo
3Đất nuôi trồng thủy sảnThửa 347152,000Bản đồ địa chính phường Ngọc Trạo
Thửa 16, 19, 21.50152,000Bản đồ địa chính phường Ngọc Trạo
Thửa 2,1951152,000Bản đồ địa chính phường Ngọc Trạo
Thửa 454152,000Bản đồ địa chính phường Ngọc Trạo
Thửa 2,5,7,9,1054247,000Bản đồ địa chính phường Ngọc Trạo
Thửa 19, 43, 46.55247,000Bản đồ địa chính phường Ngọc Trạo
Thửa 22.56247,000Bản đồ địa chính phường Ngọc Trạo
Thửa 22, 2863247,000Bản đồ địa chính phường Ngọc Trạo
Thửa 55, 77.71247,000Bản đồ địa chính phường Ngọc Trạo
Thửa 3,4,6, 10, 11, 21, 22.79152,000Bản đồ địa chính phường Ngọc Trạo
Các thửa đất còn lại có cùng mục đích sử dụng đấtTrên địa bàn Phường152,000Bản đồ địa chính phường Ngọc Trạo
4Đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được xác định là đất ởTrên địa bàn Phường130,000Bản đồ địa chính phường Ngọc Trạo
II.2Phân định vị trí đất nông nghiệp theo bản đồ địa chính xác lập năm 1996 
Thứ tựLoại đấtVị trí thửa đấtMảnh, tờ bản đồ địa chính phân vị tríGiá đất 2015-2019Ghi chú
5Đất trồng cây hàng nămThửa số 8,10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20, 21,23,24,25,26,
27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,40,41.
224509-IV152,000Bản đồ địa chính phường Ngọc Trạo
6Đất trồng rừng sản xuấtThửa 2, 22224509-IV110000Bản đồ địa chính phường Ngọc Trạo
Thửa 33,35,107224509-VII110000Bản đồ địa chính phường Ngọc Trạo
Các thửa đất có cùng mục đích sử dụng đất theo hiện trạngTrên địa bàn Phường110000Bản đồ địa chính phường Ngọc Trạo


Bảng chi tiết giá đất phi nông nghiệp phường Ba Đình giai đoạn 2015-2020
Bảng chi tiết giá đất phi nông nghiệp phường Lam Sơn giai đoạn 2015-2020
Bảng chi tiết giá đất phi nông nghiệp phường Đông Sơn giai đoạn 2015-2020
Bảng chi tiết giá đất phi nông nghiệp xã Quang Trung giai đoạn 2015-2020
Bảng chi tiết giá đất phi nông nghiệp xã Hà Lan giai đoạn 2015-2020
Giá đất nông nghiệp phường Ba Đình thời kỳ 2015 - 2019
Giá đất nông nghiệp xã phường Lam Sơn Thời kỳ 2015 - 2019
Giá đất nông nghiệp phường Phú Sơn thời kỳ 2015 - 2019
Giá đất nông nghiệp xã phường Bắc Sơn Thời kỳ 2015 - 2019
Giá đất nông nghiệp xã Quang Trung thời kỳ 2015-2019
Bản quyền của UBND Thị xã Bỉm Sơn
Giấy phép: số 487/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/11/2007
Địa chỉ: Số 28 - Trần Phú – Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
Điện thoại: 0373 824 205        Fax: 0373 825 355
Mail: bimson@thanhhoa.gov.vn, ubbimson2005@yahoo.com
Số người đang online. : 7842
Số người truy cập: 26114173
Design by Newwind.JSC