GIỚI THIỆU CHUNG
TỔ CHỨC - BỘ MÁY
KINH TẾ - XÃ HỘI
TIN TỨC - SỰ KIỆN
DỰ ÁN ĐẦU TƯ
THÔNG TIN QUY HOẠCH
VĂN HOÁ - XÃ HỘI
DI TÍCH DANH THẮNG
DOANH NGHIỆP BỈM SƠN
THƯ VIỆN ẢNH
LIÊN HỆ GÓP Ý 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TƯ LIỆU
VĂN BẢN QPPL
Kinh tế xã hội

Báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015
Thứ tư, 24/06/2015 10:30
Trong 6 tháng đầu năm 2015, dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ Thị xã, sự nỗ lực trong chỉ đạo điều hành của UBND Thị xã, sự cố gắng của các doanh nghiệp và của toàn thể nhân dân, kinh tế Thị xã có bước phát triển khá, lĩnh vực văn hoá - xã hội có chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

 

A. NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT-XH, QP-AN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015.

I. VỀ KINH TẾ:

Giá trị sản xuất địa bàn ước đạt 4.736.670 triệu đồng, bằng 44,8% KH năm, tăng 7,5% so CK. Trong đó, ngành CN-XD tăng 2,1%, Dịch vụ tăng 30,1%, Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản giảm 0,2%.

1. Công nghiệp - Xây dựng:

Giá trị công nghiệp xây dựng ước đạt 3.575.787 triệu đồng, bằng 46,7% KH năm, tăng 2,1% so CK. Một số sản phẩm chính tăng so với cùng kỳ như: Gạch xây 82.500 nghìn viên đạt 51,6% KH tăng 16,3%; Lắp ráp ô tô 1399 cái đạt 36,8% KH tăng 153% so CK; sản phẩm may 2.500 nghìn sản phẩm, đạt 48,1% KH  tăng 14,1%; sản xuất phôi thép đạt 2.800 tấn, đạt 50.9% KH  tăng 21,7%; phân lân Tiến Nông 24000 tấn đạt 80%  KH , tăng 71,4%.

2. Thương mại - Dịch vụ:

Gá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 1.109.770 triệu đồng, bằng 39,2% KH năm, tăng 30,1% so CK; tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 920.385 triệu đồng, bằng 43,8% KH năm, tăng 0,9% so CK; Kim ngạch xuất khấu đạt 32,5 triệu  USD bằng 34,2% KH, tăng 27.8% so CK. 

Các ngân hàng thương mại và quỹ tín dụng nhân dân hoạt động có hiệu quả đáp ứng nhu cầu về hoạt động tín dụng của doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn. Tổng huy động vốn ngân hàng đạt 3.420 tỷ đồng, bằng 155,45% so CK, dư

nợ cho vay đạt 5.485 tỷ đồng, bằng 129,36% so CK.

Bưu chính - Viễn thông tăng trưởng ổn định, ngành điện đã đầu tư 862 triệu đồng sửa chữa, cải tạo nâng cấp lưới điện lưới điện, chất lượng cấp điện phục vụ đời sống và sản xuất ngày càng tốt hơn. Sáu tháng đầu năm trên địa bàn Thị xã đã khai trương các loại hình dịch vụ giải trí mới như: sân bóng đá tại địa bàn phường Ba Đình, sân tập luyện và thi đấu cầu lông tại phường Phú Sơn...; triển khai thực hiện dự án xây dựng khu dịch vụ ẩm thực và tổ chức sự kiện Phú Minh tại phường Phú Sơn. Chợ Bỉm Sơn tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng chợ dân sinh mới; bố trí, sắp xếp ngành hàng phù hợp đáp ứng nhu cầu kinh doanh của các hộ tiểu thương. Công tác Quản lý thị trường tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, các đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra, kiểm soát thị trường và đấu tranh phòng chống các hành vi sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng cấm, hàng nhập lậu và các hành vi gian lận thương mại khác. Kết quả kiểm tra, xử lý 124 vụ, phạt tiền gần 300 triệu đồng. Công tác VSATTP. Kiểm tra, kiểm soát giết mổ gia súc và kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc động vật trên địa bàn thị xã được thực hiện có hiệu quả.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, có 15 doanh nghiệp mới được thành lập, 13 doanh nghiệp ngừng hoạt động số doanh nghiệp hiện đang hoạt động trên địa bàn thị xã hiện nay là 337 doanh nghiệp. 

3. Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản:

Giá trị sản xuất Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản đạt 51.113 triệu đồng, bằng 57,7% so với KH năm giảm 0,2% so CK. Tổng diện tích gieo trồng đạt 1.693,5 ha, đạt 100,3% KH năm tăng 0.8% so CK, trong đó có 709,12ha lúa, năng suất lúa bình quân 59tạ/ha, sản lượng lúa đạt 4.184 tấn; cây ngô 49,95 ha, năng suất 40 tạ/ha, sản lượng ngô 199,8 tấn. Ngành chăn nuôi có chiều hướng giảm về số lượng với đàn trâu bò 1.436 con bằng 96% cùng kỳ và đạt 84,5% KH năm, đàn lợn 3.011 con bằng 127% so với cùng kỳ và đạt 30% KH năm, đàn gia cầm trên 91.250 con bằng 92,4% so với cùng kỳ và đạt 61%KH năm; Công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm và phòng chống dịch bệnh được triển khai thực hiện với kết quả tốt.

Công tác xây dựng Nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội, các doanh nghiệp và nhân dân thị xã quan tâm thực hiện; Ban chỉ đạo thị xã tổ chức  đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2014; nhiệm vụ, kế hoạch năm 2015; tiếp tục kêu gọi huy động đóng góp quỹ hỗ trợ chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2015.

4. Thu chi ngân sách:

Tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch thu chi ngân sách năm 2015; tăng cường các biện pháp và tổ chức triệt để các nguồn thu, chống thất thu, trốn lậu thuế. Thu ngân sách địa phương  ước đạt 62.363 triệu đồng, bằng 77% so với KH tỉnh giao, bằng 43% KH thị xã giao. bằng 113% so với CK; thu Ngân sách thị xã và xã phường ước đạt 164.488 triệu đồng bằng 98 % KH tỉnh giao, bằng 62%  Thị xã giao, bằng 103% so CK. Chi ngân sách Thị xã và xã phường  ước đạt 130.231 triệu đồng bằng 78% so với KH tỉnh giao, bằng 49% KH thị  xã giao, bằng 113% so với CK.

5. Về đầu tư xây dựng cơ bản, Quản lý đô thị và Tài nguyên môi trường:

Đầu    xây dựng, quản lý dự án: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện ước đạt 1.220 tỷ đồng, bằng 47,4% KH năm, tăng 196,8% so CK; trong đó, tổng giá trị thực hiện xây dựng các công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước đạt 71,2 tỷ đồng . Nguyên nhân vốn đầu tư  6 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ là do Thị xã  tập trung vào các dự án chỉnh trang cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giải quyết nợ đọng XDCB của các dự án đã hoàn thành.Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các DA khu chức năng, khu dân cư như: Dự án đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bỉm Sơn, DA Đường Trần Hưng Đạo nối QL1A, Khu dân cư Nam Trần Phú,  chuẩn bị khởi công DA Trung  tâm hội nghị - Nhà văn hóa thị xã.

Công tác quản lý đô thị: Đẩy mạnh phát triển hạ tầng  đô thị và thực hiện chỉnh trang đô thị. Chỉ đạo và đôn đốc phường về xây dựng các tuyến đường bằng hình thức xã hội hóa.Tích cực thực hiện các thủ tục, hoàn tất hồ sơ và Thị xã Bỉm Sơn đã được công nhận là đô thị loại 3 trực thuộc tỉnh Thanh Hóa tại Quyết định số 601/ QĐ-BXD  ngày 29/5/ 2015 của Bộ xây dựng. Tổ chức thống kê các công trình nằm trong hành lang đường bộ đường sắt. Cấp  101 giấy phép xây dựng cho các hộ riêng lẻ; thực hiện công tác quản lý các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn; tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán cho 07 công trình với tổng  giá trị 14.521.471.000 đồng.

Công tác GPMB: Tích cực tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án chuyển tiếp và các dự án mới như: dự án đường Tnhr lộ 7 nối đường gom KCN, Dự án Khu B Khu công nghiệp Bỉm Sơn, Dự án Bảo tồn tôn tạo đền Sòng Sơn, dự án Nhà máy xi măng Long Sơn - phường Đông Sơn....

Công tác quản lý tài nguyên và môi trường: Có chuyển biến tích cực; triển khai thực hiện Chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất; triển khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2015; bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất cuối kỳ 2016- 2020; hoàn thiện Đề án di dân tái định cư khu Công nghiệp Bỉm Sơn; kiểm tra việc sử dụng đất của các doanh nghiệp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với 10 Doanh nghiệp;   giải quyết kịp thời các đơn đề nghị về cấp GCN, tranh chấp đất đai, BTGPMB;   6 tháng đầu năm đã thu hồi đất thực hiện 06 dự án với diện tích 3,11ha, đã bồi thường, hỗ trợ cho 06 tổ chức và 81 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng các dự án. Công tác quản lý Tài nguyên khoáng sản được tăng cường, từng bước khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý nhà nước từng bước được khắc phục. Công tác cấp GCNQSDĐ đã có bước chuyển biến tích cực; Thực hiện cấp GCN các loại đất 839GCN; gồm: Cấp GCN đất ở lần đầu 159 GCN đạt 26,28% KH năm, cấp GCNQSD đất sản xuất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa 238 đạt 6,52% KH năm; cấp GCN đất ở trúng đấu giá QSD đất, Tái định cư, chuyển mục đích SD đất 57GCN, cấp GCN chuyển nhượng tặng cho, công nhận QSD đất 385GCN. Hiện nay, Thị xã đang chỉ đạo các xã, phường tích cực hoàn thiện hồ sơ địa chính sau đổi điền dồn thửa để cấp GCN cho các hộ.

Công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị: Kiểm tra phát hiện 20 trường hợp vi phạm, trong đó 01 trường hợp khai thác tài nguyên trái phép, 06 trường hợp xây dựng không phép,sai phép, 02 trường hợp  xây dựng công trình lấn chiếm, 10 trường hợp  sử dụng đất sai mục đích; đã xử lý dứt điểm 04 trường hợp trong đó có 1 trường hợp phải tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình; 16 trường hợp còn lại đang tiếp tục xử lý.

II . VĂN HOÁ - XÃ HỘI:

1.     Giáo dục & Đào tạo:

Ngành Giáo dục Thị xã tích cực thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục đạo đức học sinh; chất lượng phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, tiểu học và THCS được duy trì và nâng lên. Hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS đạt 100%; Có 641 học sinh dự thi tốt nghiệp THPT và Đại học. Giáo dục mũi nhọn được quan tâm, đạt 196 giải trong kỳ thi HSG cấp tỉnh, cấp Quốc gia, trong đó Trường THPT Bỉm Sơn tham dự kỳ thi HSG cấp Tỉnh vẫn ở tốp đầu. CSVC trường học được quan tam xây dựng, có thêm 2 trường đạt chuẩn quốc gia nâng tổng số trường đạt chuẩn lên 18 trường.

2.     Văn hoá - Thông tin:

Thị xã tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý VH- TT trên địa bàn. Quan tâm nâng cao chất lượng các hoạt động Văn hoá, TDTT. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, TDTT chào mừng các ngày tết, lễ, ngày kỷ niệm lớn của địa phương và của đất nước. Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 14/4/2014 của BCH Đảng bộ Thị xã về xây dựng nếp sống văn minh đô thị; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn. Tổ chức thành công giải Việt dã tỉnh Thanh Hóa tại thị xã Bỉm Sơn. Thực hiện tốt công tác quản lý di tích, tổ chức thành công Lễ hội Sòng Sơn - Ba Dội năm 2015;  khen thưởng cho 27 tập thể, 37 cá nhân, 26 gia đình văn hóa tiêu biểu cấp thị; tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn.

3. Công tác Y tế - Dân số:

Công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân được quan tâm, chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh nâng cao chất lượng điều trị, chất lượng khám, chữa bệnh. Trong 6 tháng đầu năm Bệnh viện đa khoa Thị xã đã khám, chữa bệnh cho 30.656 lượt người, đạt 153% KH, 5.796 lượt bệnh nhân điều trị nội trú, công suất sử dụng giường bệnh đạt 153% so với KH;  Kết thúc chiến dịch tiêm phòng sởi – rubela cho 12.917 cháu. Công tác quản lý hành nghề y dược tư nhân được chú trọng  góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Tích cực chuẩn bị các điều kiện để cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone sớm đi vào hoạt động. Tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng chuẩn Quốc gia về Y tế giai đoạn 2 tại các xã,phường. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, không để dịch và các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn; thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu quốc gia. Công tác truyền thông dân số được duy trì thường xuyên, số trẻ sinh trong 6 tháng là 497 cháu ( tăng 29%  so với CK); tỷ lệ sinh con  thứ 3 trở lên là 3,62 %  (giảm 1,6%  so CK).

4. Công tác Nội vụ:

Tiếp tục chỉ đạo xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm các cơ quan, đơn vị HCSN trực thuộc; thực hiện bổ nhiệm công chức và viên chức lãnh đạo; phê duyệt Quy chế làm việc của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; thực hiện kế hoạch kiểm tra sử dụng biên chế HCSN; triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2015; phê chuẩn kết quả bầu bổ sung cán bộ xã, phường nhiệm kỳ 2011- 2016.

Công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được tăng cường. Triển khai thực hiện Quyết định 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan nhà nước; duy trì hệ thống quản lý hành chính tại cơ quan UBND Thị xã theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và Trung tâm một cửa điện tử tại UBND Thị xã theo lộ trình cải cách TTHC của Chính phủ.

Công tác thi đua khen thưởng được đẩy mạnh, phát động phong trào thi đua và ký cam kết thi đua năm 2015; đề nghị khen cao cho 03 đơn vị, 5 tập thể và 07  cá nhân. Chủ tịch UBND Thị xã khen thưởng cho 118 tập thể và 259 cá nhân. Khen thưởng 65 lượt học sinh và 41 giáo viên có học sinh giỏi cấp Tỉnh cấp quốc gia năm học 2014-2015.

5. Công tác Lao động - Thương binh & Xã hội:

Đầy mạnh quản lý lao động, việc làm; đôn đốc các Doanh nghiệp thanh toán tiền lương, tiền thưởng cho người lao động; thẩm định hệ thống thang bảng lương năm 2015 của một số công ty trên địa bàn thị xã theo Nghị định 103/2014/NĐ-CP. Phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết tình trạng nợ đọng  BHXH, BHYT tại các doanh nghiệp. Làm tốt công tác triển khai hưởng ứng thực hiện tuần lễ Quốc gia về an toàn lao động và phòng chống cháy nổ năm 2015.

Chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, Thị xã chi trả kịp thời các chế độ đối tượng người có công, bảo trợ xã hội. Trong dịp tết Nguyên đán Ất Mùi, đã cấp phát đầy đủ quà tết của Chủ tịch nước, quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - MTTQ tỉnh Thanh Hóa đến 1301 đối tượng Người có công; cấp quà mừng thọ các đối tượng Người Cao tuổi  nhân dịp Tết Nguyên đán theo quy định; cấp 620 thẻ BHYT cho trẻ dưới 72 tháng tuổi; thực hiện các bước công nhận “Xã phường phù hợp với trẻ em”. Thị xã thường xuyên rà soát và có phương án chăm lo đời sống nhân dân. Công tác giảm nghèo tiếp tục được quan tâm thực hiện. Hiện thị xã có 416 hộ nghèo, và 551 hộ cận nghèo. 

6. Công tác Thanh tra: Thực hiện 04 cuộc thanh tra tài chính theo kế hoạch. Qua thanh tra đã chỉ ra những sai sót và đề nghị kiểm điểm những cá nhân có sai phạm. Giải quyết xong 08/09 đơn  KNTC đơn còn 01 đơn  khiếu nại đang giải  quyết. Công tác phòng chống tham nhũng được quan tâm,việc kê khai tài sản thực hiện nghiêm túc, đến nay trên địa bàn thị xã không có tình trạng sử dụng tài sản công không đúng quy định.

7. Công tác Tư pháp: Đẩy mạnh việc tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật với nhiều hình thức phong phú như: Tuyên truyền qua hội nghị: 16 hội nghị, 1.091 lượt người; qua hệ thống truyền thanh, truyền hình: 64 lượt, 226 tin bài; Cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có 1.957 bài dự thi, lựa chọn được 20 bài gửi dự thi cấp tỉnh; tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân đối với dự thảo Bộ Luật Dân sự: 11 hội nghị với 119 lượt ý kiến tham gia; tăng cường công tác thẩm định văn bản QPPL, thực hiện tốt việc rà soát, phân loại, tổng hợp văn bản thuộc thẩm quyền; thực hiện tốt việc kiểm soát thủ tục hành chính với 13.091 việc, giải quyết 12.513 việc. Theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 1.065 việc, nộp NSNN  919.148.000 đồng theo đúng quy định. Công tác quản lý, đăng ký hộ tịch thực hiện tốt, đăng ký khai sinh cho 534 trường hợp, kết hôn 292 đôi, công tác chứng thực được duy trì thực hiện tốt với 7862  việc, thu nộp ngân sách 75.846.000đ; công tác hòa giải đã tiếp nhận 44 vụ việc, hoà giải thành 39 vụ việc đạt 88,6%.

8. Công tác tiếp công dân:

Ban tiếp công dân Thị xã được thành lập đi vào hoạt động ổn định, có hiệu quả. 6 tháng  đầu năm 2015 , Thị xã đã tiếp 260 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị (UBND Thị xã tiếp 139 lượt người, UBND xã, phường tiếp 121 lượt người). Tiếp nhận 122 đơn thuộc thẩm quyền gồm 19 đơn khiếu nại, 03 đơn tố cáo,101 đơn kiến nghị phản ánh. (UBND thị xã tiếp nhận 06  đơn khiếu nại, 03 đơn tố cáo, 68 đơn KNPA. Xã, phường tiếp nhận 13 đơn khiếu nại, 33 đơn KNPA). Nội dung chính đơn khiếu nại, tố cáo, KNPA về các vấn đề Bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án của Thị xã; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tranh chấp đất đai; xây dựng trái phép. Kết quả phân loại xử lý và chuyển các đơn vị giải quyết xong 95% đơn KNTC, 49,5% đơn  KNPAthuộc thẩm quyền.

9.Công tác thi hành án dân sự:  Đã tổ chức thi hành án được 214/273 vụ việc có điều kiện thi hành  đạt tỷ lệ 78 %,  số tiền thu được 5.430.422.000 /  tổng số tiền có điều kiện thi hành là 69.423.936.000  đồng, đạt tỷ lệ 7,8 %. Nguyên nhân số tiền thu được thấp là do chưa xử lý xong 56 tỷ đồng  Nhà máy Vôi phải thi hành (chiếm 81,1 % tổng số tiền phải thi hành)

Phần thứ hai

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

I. CÁC CHỈ TIÊU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

1. Về kinh tế:

- Tổng giá trị sản xuất địa bàn: 5.831.027/10.567.697 triệu đồng.

Trong đó: CN-XD 4.073.162 triệu đồng; DV: 1.720.378 tr.đ; N-LN: 37.487 tr.đ.

Tổng thu ngân sách địa phương  83.279 triệu đồng; thu ngân sách Thị xã và xã phường  99.008  triệu đồng, chi ngân sách Thị xã và xã phường 133.264 triệu  đồng. Tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu: 62,5 triệu USD. Tổng vốn đầu tư xã hội: 1356 tỷ đồng. Một số chỉ tiêu sản phẩm chủ yếu: Xi măng 1.837 nghìn tấn; Gạch xây 77.500 nghìn viên; ô tô 2.401 chiếc; Bao bì 27.300 nghìn SP; Sản phẩm may 2.700 nghìn SP; Tăm tinh bột 8.000 thùng; Thức ăn gia súc 1.400 tấn; Chiết nạp Gas 9.550 tấn. Phân lân Tiến Nông: 6000 tấn.

2. Về Văn hoá - xã hội:

Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS;  thêm 01 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng số trường chuẩn quốc gia trên địa bàn là 19 trường; tỷ lệ Làng, thôn, xóm, khu phố đạt tiêu chuẩn văn hoá  90,8; tỷ lệ dân số tham gia tập luyện thể thao thường xuyên 55,8%; tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao 42%. Tốc độ tăng dân số tự nhiên 1,52%, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 10,5%. Xây dựng thêm 04 xã, phường đạt chuẩn quốc gia về Y tế giai đoạn 2. Tỷ lệ hộ nghèo còn 2,0%; tạo việc làm mới cho 870 lao động; xuất khẩu 60  lao động. Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý 99,0%, tỷ lệ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 99,0%.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

Sáu tháng cuối năm 2015, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quan tâm, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế thị đạt theo Nghị quyết của HĐND Thị xã. Chú trọng công tác thu hút đầu tư vào địa bàn Thị xã.

2. Quan tâm chỉ đạo Công ty Cổ phần chợ Bỉm Sơn giải quyết những tồn tại vướng mắc liên qan đến quyền lợi và nghĩa vụ của các hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ; tiếp tục tuyên truyền vận động để triển khai xây dựng chợ  Bỉm Sơn giai đoạn 2 theo phương án đã được UBND Tỉnh phê duyệt.

3.Tập trung  chỉ đạo công tác PCLB, sản xuất vụ Mùa, vụ Đông, phòng chống cháy rừng và tiêm phòng đợt 2 cho đàn gia súc, gia cầm năm 2015. Làm tốt công tác xây dựng Nông thôn mới.

4.  Tích cực tháo gỡ vướng mắc trong GPMB , đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án , trong đó ưu tiên các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách TW, ngân sách tỉnh. Tích cực chỉ đạo thực hiện các dự án đấu giá đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất đạt kết quả tốt.

5. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu HDND thị xã giao.

6. Tập trung chỉ đạo các phường thực hiện tốt xây dựng công trình giao thông theo phương thức xã hội hoá.

7. Hoàn thành Báo cáo Đề án xác định vị trí việc làm của các cơ quan hành chính UBND Thị xã.

8. Chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng năm học mới 2015- 2016. Phối hợp tổ chức tốt kỳ thi THPT Quốc Gia trên địa bàn thị xã.

9. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, trong đó chú trọng các nhiệm vụ: nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đảm bảo an ninh trật tự, chăm lo cải thiện môi trường;

10.Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình hành động thực hiện nếp sống văn minh đô thị theo Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 14/4/2014 của BCH Đảng bộ Thị xã .Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng Lễ công bố Quyết định công nhận thị xã Bỉm Sơn là đô thị loại III.

11. Chuẩn bị tốt công tác xây dựng chương trình, mục tiêu, Kế hoạch đầu tư phát triển Thị xã năm 2016, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

III. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015, các cấp, các ngành cần triển khai thực hiện tốt một số nhóm giải pháp sau:

1. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm thu hút đầu tư, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02/NQ-TU của BCH Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch số 45/KH-UBND của UBND Tỉnh, Kế hoạch số 831/KH-UBND của UBND Thị xã về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TU về tăng cường s  lãnh đạo cua Đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh; kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp tập trung của Thị xã.

- Nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về mặt bằng, thị trường tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện dể doanh nghiệp phát huy năng lực sản xuất hiện có.

- Khai thác tốt các nguồn thu, chủ yếu tập trung vào thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh, các khoản nợ đọng thuế; đẩy nhanh tiến độ thực hiện đấu giá đất các DA theo Kế hoạch; rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi, thực hiện tiết kiệm chi, tập trung ưu tiên vốn cho hoàn thành các công trình xây dựng dở dang, ưu tiên vốn đối ứng cho thực hiện chương trình xã hội hóa xây dựng hạ tầng đô thị và xây dựng Nông thôn mới.

- Quan tâm thực hiện có hiệu quả các giải pháp để ổn định thị trường. Ban chỉ đạo 389 tiếp tục chỉ đạo các ngành liên quan  tổ chức kiểm tra phòng chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, niêm yết giá chống gian lận thương mại nhất là thời điểm cuối năm và Tết nguyên đán BinhThân 2016

- Thường xuyên kiểm soát, phòng chống sâu bệnh vụ hè thu; chuẩn bị và triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ mùa; quan tâm chỉ đạo, kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống lụt bão; quản lý tốt công tác giết mổ gia súc, gia cầm;  chỉ đạo 2 xã Hà Lan, Quang Trung rà soát, xây dựng  và tổ chức thực hiện  nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới đạt kế hoạch để ra.

2. Tập trung  giải quyết các vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; quan tâm công tác quản lý dô thị, tài nguyên môi trường.

- Tích cực phối hợp với các Ban của Đảng, các tổ chức Đoàn thể tổ chức tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015; tập trung vào các chương trình Xã hội hoá xây dựng hạ tầng đô thị.

-  Tập trung cho công tác GPMB, tháo gỡ các khó khăn kéo dài trong thực hiên  Dự án khu dân cư Nam Trần Phú ,Tôn tạo di tích đền Sòng Sơn, đền Chín Giếng... và đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư phát triển trọng điểm: Hệ thống thoát nước thị xã, Trung tâm hội nghị - Nhà văn hóa thị xã Bỉm Sơn; dự án đầu tư nâng cấp đường Hai Bà Trưng, các dự án xây cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu dân cư có sử dụng đất chọn nhà đầu tư, và các dự án xen cư của các xã, phường; Các dự án giao thông đô thị theo phương thức xã hội hóa của các xã phường.

Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo kế hoạch; rà soát để đề xuất UBND Tỉnh thu hồi đất thực hiện các dự án đầu tư chậm tiến độ, sử dụng đất không đúng mục đích; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng và môi trường.

3. Nâng cao chất lượng hoạt động trọng lĩnh vực Văn hóa - Thông tin và Thể thao; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, nâng cao chất lượng giáo dục; củng cố và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; đảm bảo an sinh xã hội.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện về CSVC, đội ngũ giáo viên, tuyển sinh vào lớp đầu cấp chuẩn bị cho năm học mới; triển khai nhiệm vụ năm học 2015 - 2016; Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, giáo dục mũi nhọn.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá";  đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền  các phong trào thi đua yêu nước, chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện lớn của đất nước, của địa phương; thực hiện tốt công tác quản lý di tích trên địa bàn. Tổ chức tốt hoạt động hè cho thanh thiếu nhi Thị xã;

- Quản lý chặt chẽ hoạt động khám chữa bệnh và hành nghề y dược tư nhân; thực hiện các giải pháp quản lý nhà nước về thuốc chữa bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm; làm tốt công tác truyền thông dân số; thực hiện đồng bộ các biện pháp để phòng chống bệnh dịch có hiệu quả.

- Thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa; tổ chức tốt các hoạt động thiết thực ý nghĩa nhân kỷ niệm 68 năm ngày thương binh liệt sỹ. Thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động; đảm bảo các chế độ, chính sách được thực hiện kịp thời, công khai công bằng, đúng đối tượng.

4. Làm tốt công tác quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, tư pháp,tiếp dân  và thi hành án dân sự:

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác Quốc phòng - An ninh; chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Xây dựng và triển khai kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối các  các ngày kỷ niệm lớn, các ngày diễn ra sự kiện Chính trị, Kinh tế, Văn hoá của địa phương.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và phổ biến pháp luật trong nhân dân; thực hiện tốt công tác tiếp dân; tăng cường công tác thanh tra theo kế hoạch; chú trọng thanh tra công tác quản lý và sử dụng ngân sách của các đơn vị hành chính sự nghiệp; giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự,.

5. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; tiếp tục rà soát, sắp xếp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả bộ máy chính quyền Thị xã và UBND các phường, xã.

- Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp bộ máy; nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, nhất là trách nhiệm của ngư­ời đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ đ­ược giao. Tổ chức tốt việc đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc phân cấp quản lý của UBND Thị xã và UBND các phường, xã.

- Thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ cho đội ngũ cán bộ công chức từ thị xã đến các xã ph­ường.

Các phòng ban, UBND các xã phường, các ngành tiến hành rà soát  kế hoạch còn lại của 6 tháng cuối; xây dựng giải pháp, tiến độ và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.  

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015, UBND Thị xã kêu gọi các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân Thị xã đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2015./.Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4; phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2016
Tình hình Kinh tế - Xã hội quí I; Nhiệm vụ trọng tâm quí II năm 2016
Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 1 đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2016
Tình hình Kinh tế - Xã hội năm 2015; Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2016
Tình hình Kinh tế - Xã hội 10 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2015
Tình hình Kinh tế - Xã hội 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2015
Báo cáo kinh tế - xã hội tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2015
Báo cáo kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2015
Tình hình kinh tế - xã hội Quý 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2015
Bản quyền của UBND Thị xã Bỉm Sơn
Giấy phép: số 487/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/11/2007
Địa chỉ: Số 28 - Trần Phú – Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
Điện thoại: 0373 824 205        Fax: 0373 825 355
Mail: bimson@thanhhoa.gov.vn, ubbimson2005@yahoo.com
Số người đang online. : 9214
Số người truy cập: 26261026
Design by Newwind.JSC