GIỚI THIỆU CHUNG
TỔ CHỨC - BỘ MÁY
KINH TẾ - XÃ HỘI
TIN TỨC - SỰ KIỆN
DỰ ÁN ĐẦU TƯ
THÔNG TIN QUY HOẠCH
VĂN HOÁ - XÃ HỘI
DI TÍCH DANH THẮNG
DOANH NGHIỆP BỈM SƠN
THƯ VIỆN ẢNH
LIÊN HỆ GÓP Ý 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TƯ LIỆU
VĂN BẢN QPPL
Nghiên cứu trao đổi

Ngày Pháp luật Việt Nam
Thứ năm, 05/11/2015 09:54
Ảnh minh họa.
Trong quá trình xây dựng Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, theo đề nghị của Chính phủ, Quốc hội đã quyết định đưa vào Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và chọn ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật Việt Nam.

Lý do chọn ngày 9/11 vì đó là ngày Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước ta được thông qua (ngày 9/11/1946). Phát biểu tại buổi lễ công bố “Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” diễn ra tối 8/11 /2013 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: “Ngày 09/11/1946, Quốc hội đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Vào thời điểm lịch sử đó, Hiến pháp năm 1946 là bản Hiến pháp dân chủ, tiến bộ của một nước Việt Nam dân chủ - cộng hòa, không kém bất kỳ bản Hiến pháp nào trên thế giới. Mặc dù ra đời trong những hoàn cảnh lịch sử khác nhau nhưng tư tưởng lập hiến, những giá trị dân chủ, quyền con người, quyền công dân, tư tưởng và mô hình nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Bản Hiến pháp năm 1946 là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả các bản Hiến pháp sửa đổi và toàn bộ hệ thống pháp luật của chúng ta”.

Ngày Pháp luật Việt Nam hàng năm nhằm nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, thi hành nghiêm túc Hiến pháp, pháp luật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, Cán bô,Công chức trong thực thi pháp luật vì tương lai của mỗi người và tiền đồ của đất nước là vô cùng cần thiết. Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thông điệp gửi đến nhân dân thế giới, các nhà đầu tư nước ngoài hình ảnh của một nước Việt Nam đang đổi mới và xây dựng một đất nước thượng tôn Hiến pháp, pháp luật.

Để Ngày Pháp luật đem lại hiệu quả, không phô trương, hình thức, cần phải có sự tổ chức thiết thực, phù hợp trong từng ngành, từng cấp để phục vụ tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ nhu cầu pháp lý của các tổ chức, cá nhân. Trên cơ sở tìm hiểu, áp dụng pháp luật, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục nghiên cứu, góp ý, xây dựng và hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của các thiết chế trong hệ thống chính trị phù hợp với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân… Đặc biệt, Ngày Pháp luật phải được tiến hành thường xuyên, lâu dài, có trọng tâm, trọng điểm.

Triển khai thực hiện quy định Ngày pháp luật theo quy định Luật phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật. UBND thị xã Bỉm Sơn đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Hội đồng phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) Thị xã Quán triệt đầy đủ nội dung, mục đích, ý nghĩa, yêu cầu về Ngày pháp luật quy định trong Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.Thu hút sự quan tâm, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật, làm cho Ngày pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị- pháp lý sâu rộng nhằm cổ vũ, khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật; nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật; góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tiếp tục đưa hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật thành hoạt động thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời quán triệt phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân.

Hàng năm Hội đồng phối hợp tuyên truyền PBGDPL Thị xã đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện ngày pháp luật theo chủ đề. Năm 2013: “ Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Năm 2014: “Toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Năm 2015: “Thi hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”. Đồng thời tích cực tham gia Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Công hòa XHCN Việt Nam”. Cuộc thi đã thành công tốt đẹp trên phạm vi cả nước.

Hoạt động của Hội đồng phối hợp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã Bỉm Sơn đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức về chấp hành Chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước các quy định của địa phương cho Đảng viên, cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, góp phần xây dựng ý thức chấp hành pháp luật, đấu tranh có hiệu quả trong việc phòng chống tội phạm và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội, mở rộng quyền dân chủ, giữ vững An ninh-Chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế là chỗ dựa đáng tin cậy của cấp Uỷ, Chính quyền và nhân dân trong bảo vệ Đảng, chính quyền, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình./. 

                                                                                        Đỗ Đức Thẩm - UBND thị xã Bỉm SơnTruyền thống tốt đẹp của dân tộc ta đối với Người cao tuổi
Hầu đồng trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ
Thắp lửa khởi nghiệp
Kỷ niệm 25 năm, ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10/1991 - 01/10/2016)
THÔNG CÁO: Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử ” Năm 2016 tại thị xã Bỉm Sơn
Phát hiện mã độc đặc biệt nguy hiểm có thể phá hủy hệ thống
Mất cân bằng giới tính khi sinh thực trạng và một số giải pháp
Hướng dẫn trang trí cổ động tuyên truyền cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn: Tích cực đưa Nghị quyết vào cuộc sống
Chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020
Bản quyền của UBND Thị xã Bỉm Sơn
Giấy phép: số 487/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/11/2007
Địa chỉ: Số 28 - Trần Phú – Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
Điện thoại: 0373 824 205        Fax: 0373 825 355
Mail: bimson@thanhhoa.gov.vn, ubbimson2005@yahoo.com
Số người đang online. : 6340
Số người truy cập: 25308471
Design by Newwind.JSC