GIỚI THIỆU CHUNG
TỔ CHỨC - BỘ MÁY
KINH TẾ - XÃ HỘI
TIN TỨC - SỰ KIỆN
DỰ ÁN ĐẦU TƯ
THÔNG TIN QUY HOẠCH
VĂN HOÁ - XÃ HỘI
DI TÍCH DANH THẮNG
DOANH NGHIỆP BỈM SƠN
THƯ VIỆN ẢNH
LIÊN HỆ GÓP Ý 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TƯ LIỆU
VĂN BẢN QPPL
Kinh tế xã hội

Tình hình Kinh tế - Xã hội năm 2015; Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2016
Thứ tư, 30/03/2016 13:59
Tổng giá trị sản xuất địa bàn (theo giá 1994) ước đạt 10.630 tỷ 270 triệu đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,2%, vượt mục tiêu kế hoạch 0,6%. Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - xây dựng chiếm 68,4%, thương mại - dịch vụ chiếm 29,7%, nông - lâm - thủy sản chiếm 1,8%.

A. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2015

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

Năm 2015, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn song các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn Thị xã đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra đầu năm; đồng thời, tranh thủ tốt sự quan tâm của Tỉnh nên kinh tế - xã hội năm 2015 vẫn giữ được ổn định và có bước phát triển, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội đư­ợc đảm bảo; hoàn thành đạt và vượt mức kế hoạch 19/22 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết HĐND Thị xã đề ra. Kết quả thực hiện trên các lĩnh vực cụ thể như sau:

1. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, một số chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra:

  Tổng giá trị sản xuất địa bàn (theo giá 1994) ước đạt 10.630 tỷ 270 triệu đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,2%, vượt mục tiêu kế hoạch 0,6%. Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - xây dựng chiếm 68,4%, thương mại - dịch vụ chiếm 29,7%, nông - lâm - thủy sản chiếm 1,8%.

1.1. Sản xuất Công nghiệp - Xây dựng: Giá trị sản xuất ước đạt 7.696 tỷ 393 triệu đồng, đạt 100,6% KH, tăng 12,7% so CK. Một số sản phẩm chính tăng khá so với CK, đóng góp lớn vào tăng trưởng và thu ngân sách như: Xi măng tăng 3,7%, sản phẩm may tăng 74,7%, lắp ráp ô tô tăng 39,8%, chiết nạp ga tăng 25,8%, điện thương phẩm tăng 6,6%...Một số dự án đầu tư mới đang được thực hiện với tiến độ tốt như: Nhà máy xi măng Long Sơn, nhà máy sản xuất kết cấu thép của Công ty TNHH Xây dựng cầu Châu Á YADA, nhà máy sản xuất đồ trang sức mỹ ký của Công ty TNHH Bow International.

1.2. Các ngành dịch vụ chủ yếu đều có bước phát triển khá: Giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước đạt 2.845 tỷ 300 triệu đồng, bằng 100,6% KH và tăng 23,9% so với cùng kỳ (CK). Tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 2150 tỷ đồng, bằng 102,4% KH tăng 12% CK; doanh thu ngành thương nghiệp đạt 645,4 tỷ đồng, tăng 33,8% CK. Giá trị hàng hoá xuất khẩu ước đạt 82,6 triệu USD, bằng 87% KH bằng 94,2% CK. Các ngân hàng thương mại và Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động có hiệu quả, đáp ứng nguồn vốn cho đầu tư phát triển; huy động vốn ước đạt 6.150 tỷ đồng tăng 16% so CK, dư nợ cho vay ước đạt 9.450 tỷ đồng bằng 118,7% so CK. Bưu chính - Viễn thông tiếp tục phát triển mạnh; các ngành điện, nước đã khắc phục khó khăn, phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân.

1.3. Sản xuất nông nghiệp ổn định: Giá trị sản xuất Nông - Lâm - Thủy sản ước đạt 88 tỷ 572 triệu đồng, bằng 100% KH, tăng 1,4% so với CK. Tổng diện tích gieo trồng cả năm ước đạt 2.401,19 ha bằng 101,7% so với KH và 92% so CK. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 6.751 tấn đạt 89,35% KH bằng 78% so CK; trong đó, sản lượng lúa đạt 6.361,3 tấn, năng suất lúa bình quân đạt 52,3 tạ/ha bằng 87% so CK; tổng sản lượng thủy sản ước đạt 658,3 tấn bằng 112,4% KH, bằng 110% so CK. Trồng mới 50 ha rừng đạt 100% KH.

Chăn nuôi phát triển ổn định, tổng đàn trâu bò 1.804 con, đạt 106% kế  hoạch, đàn lợn 11.737con, đạt 117% KH, dê 1560 con, đạt 104% KH, đàn gia cầm 150.000 con, đạt 100% KH. Thực hiện tốt công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.Kinh tế trang trại tiếp tục được quan tâm đầu tư và có bước phát triển tốt.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo; triển khai đầu tư, nhiều hạng mục công trình văn hóa, giáo dục, giao thông, thủy lợi nội đồng tiếp tục được thực hiện; diện mạo nông thôn từng bước đổi mới. Đến nay, xã Hà Lan đạt 16 tiêu chí, xã Quang Trung đạt 14 tiêu chí nông thôn mới.

1.4. Thu ngân sách Nhà nước vượt dự toán được giao: Ướcđạt 303 tỷ 834 triệu đồng, bằng 181% KH tỉnh giao, bằng 112% KH Thị xã giao, bằng 102% so CK. Hầu hết các lĩnh vực đều có số thu tăng cao so với dự toán như: Lệ phí trước bạ tăng 58%, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tăng 26%, thuế thu nhập cá nhân tăng 86%, thu cấp quyền khai thác khoáng sản tăng 2146%, tiền thuê đất tăng 300%. Thu ngân sách địa phương ước đạt 132 tỷ 338 triệu đồng, bằng 164% KH tỉnh giao, 98% KH thị xã giao, bằng 210% so CK.

1.5. CácDoanh nghiệp tiếp tục được quan tâm và phát triển:

Năm 2015, có 54 doanh nghiệp mới được thành lập với tổng vốn đăng ký 159 tỷ 230 triệu đồng, nâng số DN thị xã lên 363 doanh nghiệp, trong đó có trên 300 doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả; nhiều Doanh nghiệp đã có nhiều nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn, đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

1.6. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường có nhiều chuyển biến: Thực hiện có hiệu quả kế hoạch sử dụng đất năm 2015 đã được UBND Tỉnh duyệt tại Quyết định số1114/QĐ-UBND ngày 02/4/2015; tổ chức lập và báo cáo UBND Tỉnh Đề án sắp xếp lại dân cư và và bố trí Tái định cư khu dân cư thuộc khu công nghiệp Bỉm Sơn (đã được các ngành thẩm định và báo cáo UBND Tỉnh lần 1); cấp mới 360/670 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đạt tỷ lệ 53,7% KH năm, nâng tổng số GCN đã cấp lên 13.263/tổng số 13.573 GCN đủ điều kiện cấp, tỷ lệ 97,7%; đã cấp 1721 GCNQSD đất nông nghiệp sau đổi điền, dồn thửa đạt 49,8% KH năm; thực hiện chuyển quyền sử dụng đất cho 763 trường hợp. Tiến hành giao đất ở cho 37 hộ gia đình với tổng diện tích 3763m2, cho thuê đất 01 hộ với diện tích 7600m2; thực hiện công tác GPMB 10 dự án với tổng diện tích 48.643,9m2, đã thực hiện GPMB 42.023,6m2; tiếp nhận và giải quyết 57 đơn đề nghị về cấp GCN, tranh chấp đất đai, BTGPMB thực hiện các dự án.

Chỉ đạo kiểm tra việc sử dụng đất của 11 hộ gia đình tại khu phố 4, phường Bắc Sơn; tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường của tổ chức, cá nhân theo kế hoạch và các đợt kiểm tra của các ban ngành cấp tỉnh. Hoạt động bảo vệ môi trường thường xuyên thực hiện; trong năm, đã kiểm tra 19 doanh nghiệp, 27 hộ gia đình kinh doanh, sản xuất đồ gỗ nội thất gia dụng, 03 cơ sở theo nội dung đơn kiến nghị của công dân. Cấp Giấy xác nhận môi trường cho 05 tổ chức, cơ sở sản xuất, hộ cá thể kinh doanh gồm 03 đề án BVMT và 02 kế hoạch BVMT. Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất ở và thu tiền từ quỹ đất dôi dư trong khu dân cư của 66 trường hợp, góp phần tăng nguồn thu cho Ngân sách.

2. Thu hút đầu tư, huy động vốn cho đầu tư phát triển vượt mục tiêu kế hoạch; nhiều dự án lớn, quan trọng đã được triển khai thực hiện:

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thực hiện ước đạt 2.495 tỷ đồng, bằng 155,5% KH, tăng 103% so CK; trong đó: Vốn doanh nghiệp đạt 2.083 tỷ đồng, vốn ODA (WB) là 72,0 tỷ đồng, vốn NSNN là 79,792 tỷ đồng, vốn khác 260 tỷ đồng.

   Năm 2015, Thị xã đã hoàn thiện các thủ tục đầu tư và tổ chức khởi công một số dự án trọng điểm, quan trọng như: Trung tâm hội nghị - Nhà văn hóa Thị xã, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã...tích cực triển khai đẩy nhanh tiến độ các dự án đang thực hiện dở dang trên địa bàn Thị xã: Dự án đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bỉm Sơn (nguồn vốn WB), đường từ Tỉnh lộ 7 đến đường gom khu công nghiệp, Bảo tồn tôn tạo đền Sòng Sơn, khu dân cư Bắc đường Lương Đình Của phường Phú Sơn.

Giá trị khối lượng thực hiện các chương trình dự án năm 2015 ước đạt 162 tỷ 156 triệu đồng, giá trị giải ngân ước đạt 151 tỷ 192 triệu đồng.

Để chuẩn bị cho công tác thực hiện đầu tư phát triển đô thị từ nguồn ngân sách nhà nước vào năm 2016; trong năm, Thị xã đã thực hiện xong công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trọng điểm như: đường giao thông từ QL1A vào Nhà máy xi măng Long Sơn và khu công nghiệp phía Đông thị xã, dự án Trung tâm Y tế thị xã, dự án đường Hai Bà Trưng, dự án Xây dựng nhà hiệu bộ Trường THPT Lê Hồng Phong...

3. Công tác quản lý đô thị có nhiều chuyển biến, Thị xã được công nhận là Đô thị loại III theo mục tiêu đề ra:

Lập hồ sơ trình UBND Tỉnh cho chủ trương lập Quy hoạch phân khu    phía Đông thị xã có quy mô khoảng 600 ha và khu phía Nam sông Tam Điệp; hiện đang tổ chức triển khai theo quy định hiện hành. Thực hiện xong công tác điều chỉnh quy hoạch khu dân cư Bắc Công ty Cơ giới số 15 để cấp GCN quyền sử dụng đất cho các hộ. Phối hợp với các nhà đầu tư, các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan lập hồ sơ báo cáo UBND Tỉnh xin ý kiến của Bộ Xây dựng về việc cho phép chuyển quyền sử dụng đất tại các dự án dân cư đã đầu tư xong các hạ tầng thiết yếu để dân tự xây dựng nhà ở trên địa bàn Thị xã.

Đã hoàn thành hồ sơ đề nghị và được Bộ Xây dựng công nhận thị xã là Đô thị loại III trực thuộc tỉnh Thanh Hóa tại Quyết định số 601/QĐ-BXD ngày 29/5/2015. Chỉ đạo các nhà đầu tư hoàn thiện dự án khu dân cư Bắc đường Phan Bội Châu và khu phố 6 phường Ba Đình; chỉ đạo và đôn đốc các phường thực hiện xây dựng các tuyến đường bằng hình thức xã hội hóa; từng bước hoàn thiện hồ sơ và thủ tục để thực hiện giải quyết bán nhà ở và tái định cư thuộc khu B, C - Khu tập thể Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn; cấp giấy phép xây dựng cho

263 hộ riêng lẻ và 02 giấy phép xây dựng cho tổ chức, doanh nghiệp.

Kiểm tra, phát hiện 42 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực trật tự đô thị; trong đó, đất đai 29 trường hợp, xây dựng 13 trường hợp, đã xử lý dứt điểm 10  trường hợp (gồm 3 trường hợp xây dựng sai phép, 3 trường hợp sử dụng đất sai mục đích, 4 trường hợp khai thác tài nguyên trái phép), đang xử lý 32 trường hợp (yêu cầu tháo dỡ 14 trường hợp và lập biên bản vi phạm dừng thi công để hoàn thiện hồ sơ 18 trường hợp).

4. Lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống nhân dân ổn định:

4.1. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện: Giáo dục đạo đức học sinh, quy mô các cấp học được duy trì; chất lượng giáo dục được nâng lên, kết quả xếp loại học lực khá, giỏi đều tăng;đảm bảo các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, nghiêm túc, kết quả tốt nghiệp THPT đạt 98,0%; tỷ lệ đậu đại học, cao đẳng đạt 73% tăng 17% so với CK; kết quả các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh đạt khá, có 01 học sinh đạt giải Ba Quốc gia; tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng cấp thị xã lần thứ IX, là đơn vị tốp đầu có kết quả thi đấu tốt tại Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh; cơ sở vật chất trường, lớp tiếp tục đầu tư theo hướng kiên cố hóa và đạt chuẩn quốc gia; trong năm, đã hoàn thành đưa vào sử dụng 18 phòng học kiên cố, công nhận thêm 3 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số lên 19 trường, đạt tỷ lệ 70,3%; tỷ lệ học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày đạt 50,3%.

4.2. Hoạt động Văn hóa, thể dục thể thao được tăng cường: Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được duy trì và phát triển; 65/65 làng, khu phố đã khai trương phát động xây dựng nếp sống văn hoá trong đó 48 làng, khu phố giữ vững danh hiệu văn hóa 3 năm liên tục đạt tỷ lệ 73,8%; Cơ quan đạt chuẩn văn hóa 68,6% tăng 3,9% so CK; Gia đình văn hóa đạt 84%, tăng 0,5% so CK; tổng kết công tác VHTT và phong trào “Toàn dân ĐKXDĐSVH” năm 2014; thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá; Xây dựng nếp sống văn minh đô thị” thị xã Bỉm Sơn. Tiến hành kiểm tra, đánh giá việc thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn. Kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa. Chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động quảng cáo ngoài trời, lập lại trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị có kết quả tích cực.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, TDTT chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của Tỉnh, của  địa phương; đặc biệt tổ chức thành công các hoạt động chào mừng Thị xã được công nhận là Đô thị loại III; công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp đạt kết quả tích cực, góp phần vào thành công của Đại hội. Chất lượng phát sóng, chất lượng tin, bài truyền thanh, truyền hình được nâng lên góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Thị xã.

Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục được duy trì và phát triển, Gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao 42% tăng 0,5% so CK; Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết TW8 “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về Thể dục thể thao giai đoạn 2012 - 2020”. Phối hợp tổ chức thành công giải Việt dã tỉnh Thanh Hóa tại thị xã Bỉm

Sơn.Làm tốt công tác quản lý di tích, lễ hội trên địa bàn.

4.3. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân có chuyển biến tích cực:

Tập trung nâng cao chất lư­ợng khám chữa bệnh, nâng cao y đức, hoàn thành vượt mức mọi chỉ tiêu, kế hoạch; tổng số bệnh nhân khám bệnh tại Bệnh viện Bỉm Sơn là 69.284 lượt người, bằng 149% KH tăng 9% so CK; tổng số bệnh nhân điều trị nội trú: 10.842 BN đạt 151% KH tăng 7% so CK; công suất sử dụng gi­­­­ường bệnh đạt 229% KH, tăng 34% so CK; hệ thống y tế xã, phường thực hiện tốt nhiệm vụ y tế tuyến cơ sở, đã khám bệnh cho 42.598 lượt người, điều trị cho 2.958 lượt người. Trong năm, có 2 đơn vị là xã Hà Lan và phường Đông Sơn được thẩm định để Tỉnh công nhận đạt chuẩn Quốc gia về y tế giai đoạn II. Cơ sở điều trị Methadone được khai trương đưa vào hoạt động đạt kết quả tốt. Tổ chức kiểm tra liên ngành hành nghề y, dược tư nhân năm 2015 đối với 46 cơ sở, xử phạt 16 cơ sở vi phạm với số tiền 54 triệu đồng; thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chương trình y tế quốc gia: Tiêm chủng mở rộng, Chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS; tiến hành điều tra hộ gia đình tham gia  BHYT...công tác quản lý, phòng chống dịch bệnh được tăng cường, công tác đảm bảo VSATTP được chú trọng kiểm soát; không để xảy ra dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm trên địa bàn. Công tác truyền thông dân số thực hiện tốt các mục tiêu quan trọng, số trẻ sinh trong năm là 877 cháu, trong đó, con thứ 3 trở lên là 67 cháu, tăng 14 cháu so CK.

4.4. Công tác nội vụ thực hiện có hiệu quả: Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; điều động, thuyên chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo đúng thẩm quyền; chỉ đạo xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 150/2013/NĐ-CP, kế hoạch thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định 26/2015/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm. Công tác CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC thường xuyên được thực hiện; hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của UBND Thị xã và UBND xã, phường từng bước được nâng cao; hoạt động quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 tại cơ quan UBND Thị xã được duy trì…Quản lý Nhà nước về hoạt động của hội, tôn giáo và công tác thanh niên trên địa bàn Thị xã được quan tâm.

Thị xã thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, phát động phong trào thi đua và ký cam kết thi đua năm 2015; hội nghị điển hình tiên tiến từ Thị xã đến cơ sở được triển khai đúng kế hoạch, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm và đạt hiệu quả thiết thực. Năm 2015, 01 trường mầm non được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất (Trường MN Xi măng). UBND Tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 03 đơn vị; Chủ tịch UBND Tỉnh tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 06 cá nhân; Chủ tịch UBND Thị xã khen thưởng cho 215 tập thể, 415 cá nhân.

4.5. Chính sách an sinhxã hội được đảm bảo:

Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, đã cấp phát 1.800 xuất quà của Chủ tịch

nước cho đối tượng chính sách, quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - MTTQ tỉnh Thanh Hóa và của Thị xã đến 1.301 đối tượng Người có công với số tiền 266,4 triệu đồng1.301 xuất quà bằng hiện vật; tặng người nghèo, người cận nghèo với 967 xuất, số tiền là 373,3 triệu đồng; cấp quà mừng thọ Người Cao tuổi nhân dịp Tết Nguyên đán theo quy định. Thị xã cứu tế cho 162 hộ nghèo, hộ khó khăn dịp tết Nguyên đán với số tiền 48,6 triệu đồng; chi trả kịp thời các chế độ cho 1.338 người có công, 1.535 đối tượng bảo trợ xã hội. Hỗ trợ cho 04 đối tượng người có công khó khăn về nhà ở với số tiền 107 triệu đồng (trong đó, 02 nhà hỗ trợ xây mới và 02 nhà hỗ trợ sửa chữa).

Công tác giảm nghèo tiếp tục được quan tâm thực hiện; thực hiện có hiệu quả Chương trình bảo vệ trẻ em, cấp 1.405 thẻ BHYT cho trẻ dưới 72 tháng tuổi; điều tra, rà soát hộ gia đình tham gia BHYT trên toàn Thị xã; 8/8 xã phường được công nhận “Xã, phường phù hợp với trẻ em”.

Đôn đốc các Doanh nghiệp giải quyết tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT. Kiểm tra 11 doanh nghiệp về an toàn vệ sinh lao động PCCN. Thực hiện rà soát cung, cầu lao động trên địa bàn với tổng số hộ rà soát là 15.195 hộ. Trong năm, thị xã giải quyết việc làm cho1.612 lao động tăng 24% so CK; trong đó, xuất khẩu lao động 100 người.

4.6. Công tác thanh tra được triển khai thực hiện tốt, đảm bảo đúng thời gian và quy định của pháp luật: Trong năm, Thanh tra Thị xã thực hiện 05/05 cuộc thanh tra theo Kế hoạch; công tác thanh tra đã chỉ ra những sai sót trong quá trình quản lý thu, chi, sử dụng tài chính tại các đơn vị, góp phần chấn chỉnh thực hiện công tác quản lý tài chính theo đúng quy định. Giải quyết xong 42/42 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền (thị xã 23 đơn, xã phường 19 đơn),7/7 đơn tố cáo (thị xã 5 đơn, xã phường 2 đơn). Công tác phòng chống tham nhũng được quan tâm,việc kê khai tài sản thực hiện nghiêm túc, đến nay chưa phát hiện vụ tham nhũng nào xảy ra trên địa bàn.

 4.7. Công tác Tư pháp được đẩy mạnh: Đã thực hiện tốt công tác thẩm định văn bản, rà soát, phân loại văn bản. Tổ chức được 30 hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật với 2.476 lượt người tham gia; tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh,truyền hình 528 lượt. Triển khai thực hiện hưởng ứng tham gia cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” với 1.957 bài đự thi, lấy ý kiến của Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch Ngày Pháp luật năm 2015 trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý hộ tịch. Công tác hòa giải được quan tâm, đã hoà giải thành 107/117 vụ việc bằng 91,5%; kiểm soát 31.169 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện chứng thực bản sao, chữ ký 43.205 việc, thu nộp ngân sách 195 triệu đồng.

4.8. Chất lượng công tác tiếp công dân ngày càng được nâng cao: Đã tiếp 926 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị (Thị xã tiếp 581 lượt người, các xã, phường tiếp 345 lượt người). Thị xã tiếp nhận 411 đơn thuộc thẩm quyền, trong đó có 42 đơn khiếu nại, 07 đơn tố cáo, 362 đơn phản ánh, kiến nghị. Kết quả đã phân loại xử lý và chuyển các đơn vị giải quyết xong 100% đơn KNTC, 68% đơn PAKN.

B. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2016

Năm 2016 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Năm 2016, tình hình trong nước có những thuận lợi cơ bản: kinh tế trên đà phục hồi với tốc độ tăng trưởng khá, kinh tế vĩ mô đang từng bước ổn định, hiệu quả đầu tư và khả năng cạnh trạnh được cải thiện. Thị xã đang có nhiều dự án đang và sẽ triển khai đầu tư.

Bên cạnh những thuận lợi, năm 2016 cũng còn nhiều khó khăn thách thức, do phần lớn các doanh nghiệp thị xã có quy mô nhỏ, năng lực tài chính và sức cạnh tranh sản phẩm thấp. Tình hình trên sẽ gay gắt hơn khi các cam kết quốc tế có hiệu lực thi hành; thị trường bất động sản tiếp tục trầm lắng, giá đất nhìn chung thấp và chưa được cải thiện; thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường...là những nhân tố ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu kế hoạch năm 2016.

I. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2016:

1. Mục tiêu:

 Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển; tiếp tục nỗ lực xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi để thu hút đầu tư; huy động đa dạng và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư phát triển,phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2015, tạo đà cho việc thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2016-2020. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa-xã hội; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; tăng cường bảo vệ môi trường, quản lý khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp; tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và  đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tạo bư­ớc tiến mới trong cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; tăng c­ường quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Trọng tâm công tác chỉ đạo điều hành để thống nhất nhận thức và hành động trong năm 2016 là:“Siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, trong đó tập trung quản lý và phát huy năng lực của cán bộ công chức, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp. Tập trung các nguồn lực cho đầu tư các công trình hạ tầng quan trọng phục vụ phát triển đô thị; giải quyết tốt các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong đời sống xã hội; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội”.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu:

a) Kinh tế:

1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2016 (theo giá năm 2010) là 12,3% trở lên; giá trị sản xuất trên địa bàn phấn đấu đạt 14.415,2 tỷ đồng (giá trị sản xuất năm 2015 theo giá 2010 là 12.840,6 tỷ đồng), trong đó:

- Công nghiệp - Xây dựng: 10. 229,7 tỷ đồng, tăng 10,8%;

- Thương mại - Dịch vụ: 3.980 tỷ đồng, tăng 17,0%; 

- Nông - Lâm - Thủy sản 205,5 tỷ đồng, tăng 1,7%; 

2. Sản lượng lương thực: 7.000 tấn.

3. Giá trị xuất khẩu: 122 triệu USD tăng  47,7%.

4. Tổng vốn đầu tư phát triển:  4.638 tỷ 861 triệu đồng, tăng 85,9%.

5. Thu Ngân sách địa phương: 155 tỷ 855 triệu đồng,tăng 17,8%.

6. Thu Ngân sách Nhà nước: 272 tỷ 754 triệu đồng.

7. Xây dựng Nông thôn mới xã Quang Trung và Hà Lan, mỗi xã đạt thêm 1 - 2 tiêu chí trong năm 2016.

b) Về  Xã hội:

8. Tốc độ tăng dân số: 1,6% trong đó tăng tự nhiên: 1,26%, tăng cơ học: 0,34%.

          9. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia: 77% (có thêm 2 trường đạt chuẩn).

10. Tỷ lệ xã, phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn II: 75% (có thêm 2 phường đạt chuẩn).

11. Tỷ lệ làng, khu phố, thôn, xóm được công nhận giữ vững danh hiệu đơn vị văn hóa 3 năm liên tục 73,8%.

12. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng: 9,8%.

13. Tỷ lệ dân số tham gia BHYT: 75% trở lên

14. Số người được giải quyết việc làm mới: 1750 người (trong đó, xuất khẩu 100 lao động).

15. Tỷ lệ hộ nghèo: Dưới 3%

          c) Về môi trường:

16. Tỷ lệ  chất thải y tế được thu gom, xử lý: 99%.

17. Tỷ lệ dân số  được dùng nước hợp vệ sinh: 99%.

d) An ninh trật tự:

18. Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn về  an ninh trật tự: 70%.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM 2016:

1. Rà soát,hoàn thiện các quy hoạch; xây dựng và triển khai thực hiện các đề án, chương trình trọng tâm, các khâu đột phá về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020:

Hoàn thiện các quy hoạch khu sản xuất tổng hợp công nghiệp dịch vụ phía Bắc thị xã Bỉm Sơn. Tổ chức lập các quy hoạch phân khu các khu vực đã có quy hoạch chung nhằm phủ kín quy hoạch đô thị gồm: Phân khu phía Đông Thị xã thuộc phường Đông Sơn và Phân khu phía Nam sông Tam Điệp thuộc xã Quang Trung, phường Phú Sơn; các quy hoạch chi tiết các khu vực trọng điểm: Khu trung tâm thể thao thị xã, các khu dân cư mới khu đô thị mới. Hoàn chỉnh việc xây dựng quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trên địa bàn Thị xã.

Khẩn trương hoàn thành xây dựng và phê duyệt các đề án, dự án, chương trình trọng tâm, kế hoạch hành động để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2016 trọng tâm là thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp, dịch vụ; chương trình phát triển đô thị xanh, sạch, đẹp từng bước hiện đại.

 Tổ chức triển khai thực hiện các dự án đã thực hiện xong công tác chuẩn bị đầu tư theo kế hoạch nhằm đảm bảo tiến độ đặt ra. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2017. Chỉ đạo các phường, xã thực hiện tốt chương trình chỉnh trang đô thị bằng nguồn vốn xã hội hóa.

2. Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển:

2.1. Tiếp tục tăng cường các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp để các doanh nghiệp phát huy tốt công suất máy móc thiết bị hiện có, đặc biệt quan tâm đến các doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn giá trị sản xuất trên địa bàn, đóng góp lớn vào thu NSNN. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các dự án đang đầu tư sớm đi vào sản xuất.

Xây dựng hoàn thiện khu nhà chính của Chợ Bỉm Sơn theo quy hoạch. Thực hiện tốt công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái trên địa bàn; quản lý tốt hoạt động kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm và kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc từ động vật, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.

            Thực hiện chương trình hành động tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo Nghị quyết 16 của Tỉnh ủy Thanh Hóa, để tăng năng suất cây trồng và tăng giá trị trên một đơn vị diện tích, tăng thu nhập cho nông dân. Tăng cường phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm; thực hiện tốt công tác thuỷ lợi nội đồng, phòng chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai, phòng chống cháy rừng.

 Tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới,chú trọng lồng ghép nguồn vốn hỗ trợ của Tỉnh và nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn, phấn đấu đến năm 2016, ở 2 xã Hà Lan và Quang Trung hoàn thành từ 01 đến 02 tiêu chí.

2.2. Cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh. Tăng cường thông tin quy hoạch, phối hợp với BQL khu kinh tế Nghi Sơn từng bước hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp và kêu gọi đầu tư vào khu công nghiệp Bỉm Sơn.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng thu trên tất cả các khoản thu ngân sách; tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc kê khai và nộp thuế, chống thất thu, nợ đọng thuế, phí, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, vận tải, dịch vụ, thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, quyền sử dụng đất.

Huy động tối đa các các nguồn vốn ngân sách, TPCP, vốn ODA, vốn hỗ trợ của Tỉnh, vốn khai thác quỹ đất, vốn của các thành phần kinh tế để đầu tư kết cấu hạ tầng thực hiện các mục tiêu chủ yếu trong đó ưu tiên các dự án quan trọng, tạo điểm nhấn cho đô thị; các công trình hạ tầng phục vụ phát triển đô thị  xanh, sạch, đẹp, các công trình về quốc phòng, an ninh.

3. Tiếp tục chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vướng mắc đã kéo dài nhiều năm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; tăng cường công tác quản lý nhà nước về quản lý tài nguyên môi trường và trật tự đô thị:

Tập trung cho công tác GPMB, tháo gỡ các khó khăn kéo dài và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm: Dự án đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bỉm Sơn (nguồn vốn WB), Đường tỉnh lộ 7 đường nối đường gom khu công nghiệp (giai đoạn 2), Tôn tạo di tích đền Sòng Sơn, đền Chín Giếng, Trung tâm hội nghị - Nhà văn hóa thị xã Bỉm Sơn; triển khai thực hiện tốt công tác GPMB, tạo điều kiện tối đa để nhà thầu thi công nút giao Quốc lộ 1A-Quôc lộ 217B trên địa bàn xã Quang Trung...

Hoàn thiện hồ sơ thủ tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu dân cư có sử dụng đất: Dự án khu dân cư Nam Cổ Đam, Khu dân cư Đông Quốc lộ 1A...và các dự án xen cư của các xã, phường.

Tăng cường công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đặc biệt trong công tác cấp GCN QSD đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sau đổi điền, dồn thửa; xây dựng kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2017; tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị thực hiện đúng theo nội dung Kế hoạch  BVMT, báo cáo đánh giá TĐMT.

Tăng cường hoạt động Đội Kiểm tra quy tắc đô thị Thị xã và tổ quản lý trật tự đô thị các xã, phường. Xử lý dứt điểm  các trường hợp còn tồn đọng về trật tự

đô thị trong năm 2015. Phát hiện và xử lý kịp thời ngay các vi phạm mới phát sinh.

4. Nâng cao chất lượng các hoạt động Văn hoá, Giáo dục, Y tế; tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội:

Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình hành động của Thị xã thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trọng tâm là đổi mới phương pháp dạy và học để nâng cao chất lượng giáo dục. Tiếp tục đầu tư xây dựng trường lớp, mua sắm trang thiết bị dạy học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại, phấn đấu có thêm 2 trường đạt chuẩn quốc gia; sắp xếp, bố trí cán bộ giáo viên đúng cơ cấu phù hợp với yêu cầu đổi mới nội dung, chương trình giáo dục; giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu giáo viên tiểu học, mầm non; thực hiện tốt công tác XHH giáo dục. 

Không ngừng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thông tin tuyên truyền và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sốngvăn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị”. Tăng cường vai trò quản lý Nhà nước đối với hoạt động văn hóa, tuyên truyền. Tiếp tục Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động thể dục, thể thao, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế cùng tham gia xây dựng và khai thác các hạng mục công trình văn hóa, thể dục, thể thao đa chức năng. Chú trọng nâng cao phong trào thể thao thành tích cao.

Quan tâm làm tốt công tác quản lý hoạt động y dược trên địa bàn; tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa thị xã và các cơ sở y tế; quản lý chặt chẽ hoạt động khám chữa bệnh và hành nghề y dược tư nhân; thực hiện các biện pháp để phòng chống bệnh dịch có hiệu quả; thực hiện các giải pháp quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm; làm tốt công tác truyền thông dân số.

Thực hiện điều tra, rà soát, cập nhật thông tin cung - cầu lao động năm 2016; tập trung giải quyết việc làm, tạo việc làm mới; kiểm tra việc thực hiện pháp luật về Hợp đồng lao động, về tiền lương, xây dựng nội quy lao động, ký kết thoả ước lao động tập thể tại doanh nghiệp, mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Thực hiện các giải pháp giảmnghèo giai đoạn 2016-2020. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, thường xuyên kiểm tra, theo dõi, nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, nhất là trong dịp tết cổ truyền dân tộc, kỳ giáp hạt, mùa mưa bão.

5. Tăng cường quốc phòng- an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, an toàn, làm chủ gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; củng cố, xây dựng lực lượng DBDV và DQTV vững mạnh; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; thực hiện tốt công tác tuyển quân đảm bảo 100% chỉ tiêu tỉnh giao.

Tăng cường công tác nắm tình hình để chủ động xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ, phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm hoạt động có tổ chức, không để hình thành các băng nhóm, sử dụng vũ khí gây thương tích; xây dựng và triển khai kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối trong ngày lễ, các sự kiện chính trị quan trọng, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND

các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đấu tranh đẩy

lùi nạn số đề, cờ bạc, mại dâm, nghiện hút ma túy, thực hiện đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn, đảm bảo trật tự ATGT nhằm làm giảm tai nạn giao thông;  làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết tốt đơn khiếu nại, tố cáo.

6. Đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao  hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp:

Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC; tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính. Tiếp tục rà soát, kiện toàn bộ máy cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới tác phong, lề lối làm việc; đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu  HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021./.

 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4; phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2016
Tình hình Kinh tế - Xã hội quí I; Nhiệm vụ trọng tâm quí II năm 2016
Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 1 đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2016
Tình hình Kinh tế - Xã hội 10 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2015
Tình hình Kinh tế - Xã hội 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2015
Báo cáo kinh tế - xã hội tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2015
Báo cáo kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2015
Báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015
Tình hình kinh tế - xã hội Quý 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2015
Bản quyền của UBND Thị xã Bỉm Sơn
Giấy phép: số 487/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/11/2007
Địa chỉ: Số 28 - Trần Phú – Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
Điện thoại: 0373 824 205        Fax: 0373 825 355
Mail: bimson@thanhhoa.gov.vn, ubbimson2005@yahoo.com
Số người đang online. : 8106
Số người truy cập: 26114305
Design by Newwind.JSC