GIỚI THIỆU CHUNG
TỔ CHỨC - BỘ MÁY
KINH TẾ - XÃ HỘI
TIN TỨC - SỰ KIỆN
DỰ ÁN ĐẦU TƯ
THÔNG TIN QUY HOẠCH
VĂN HOÁ - XÃ HỘI
DI TÍCH DANH THẮNG
DOANH NGHIỆP BỈM SƠN
THƯ VIỆN ẢNH
LIÊN HỆ GÓP Ý 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TƯ LIỆU
VĂN BẢN QPPL
Kinh tế xã hội

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
Thứ tư, 29/06/2016 10:14
Giá trị sản xuất địa bàn ước đạt 7.264.376 triệu đồng, bằng 50,4% KH năm, tăng 22,7% so CK; trong đó, Công nghiệp - Xây dựng tăng 26,7%, Thương mại - Dịch vụ tăng 14,9%, Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản tăng 1,6%.

A. NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT-XH, QP-AN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016:

I. VỀ KINH TẾ:

Giá trị sản xuất địa bàn ước đạt 7.264.376 triệu đồng, bằng 50,4% KH năm, tăng 22,7% so CK; trong đó, Công nghiệp - Xây dựng tăng 26,7%, Thương mại - Dịch vụ tăng 14,9%, Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản tăng 1,6%.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Công nghiệp - xây dựng chiếm 71,71%, Thương mại - Dịch vụ chiếm 26,17%, Nông - Lâm - Thủy sản chiếm 2,12%.

1. Công nghiệp - Xây dựng:

Sản xuất công nghiệp duy  trì tốc độc tăng trưởng khá. Giá trị công nghiệp xây dựng ước đạt 5.122.021 triệu đồng, bằng 50,1% KH năm, tăng 26,7% so CK. Một số sản phẩm chính tăng so với cùng kỳ như: Gạch xây: 85.000 nghìn viên tăng 3,0% so CK; lắp ráp ô tô: 2.448 cái, tăng 75,0% so CK; sản phẩm may: 4.447 nghìn sản phẩm, tăng 77,9% so CK; Bao bì xi măng: 27.000 nghìn cái,  tăng 1,1% so CK; Thức ăn gia súc: 925 tấn, tăng 8,8% so CK.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện ước đạt 2.217.116 triệu đồng đạt 47,8% KH năm, bằng 181,7% so CK, trong đó, tổng giá trị thực hiện đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước đạt 32.800 triệu đồng bằng 22,5% KH năm bằng 106% so CK. Các dự án có vốn đầu tư được thực hiện trong 6 tháng đầu năm có giá trị lớn, như: DA đầu tư xây dựng NM xi măng Long Sơn 1537 tỷ đồng, DA cải tạo hệ thống lưới điện 33 tỷ đồng, DA ĐTXD và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã đạt 54,0 tỷ đồng, DA Trung tâm HN-NVH đạt 5,2 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, có 21 doanh nghiệp mới được thành lập (tăng 6 DN so CK), 14 doanh nghiệp ngừng hoạt động (tăng 01 DN so CK); số doanh nghiệp hiện đang hoạt động trên địa bàn thị xã hiện nay là trên 360 doanh nghiệp, trong đó có trên 300 doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả.

2. Thương mại - Dịch vụ:

Các ngành dịch vụ chủ yếu đều có bước phát triển khá: Giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 2.015.125 triệu đồng, đạt 50,6% KH, tăng  14,9% so CK; tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt: 1.205.500 triệu đồng, bằng 47,3% so KH, tăng 13,6% so CK; thị trường hàng hoá, dịch vụ nhìn chung ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân.

Xuất khẩu đạt tốc độ tăng trưởng khá, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 57,8 triệu USD bằng 47,4% KH, tăng 19,0% so CK. Các ngân hàng thương mại và quỹ tín dụng nhân dân hoạt động có hiệu quảtạo điều kiện thúc đẩy lưu thông vốn  phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh; tổng vốn huy động của các ngân hàng thương mại trên địa bàn đạt ước đạt 3950 tỷ đồng, bằng 115% so CK, dư nợ cho vay  ước đạt 5850  tỷ đồng, bằng 106,65 % so CKBưu chính - Viễn thông tăng trưởng ổn định; ngành điện đã đầu tư sửa chữa, cải tạo nâng cấp lưới điện, chất lượng cấp điện phục vụ đời sống và sản xuất ngày càng tốt hơn. Tháng 4/2016 khu dịch vụ ẩm thực và tổ chức sự kiện Phú Minh tại phường Phú Sơn đã khai trương và đi vào hoạt động; Chợ Bỉm Sơn đã hoạt động ổn định. Công tác Quản lý thị trường  được quan tâm chỉ đạo, đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra xử lý vi phạm 115 vụ, phạt 350,7 triệu đồng. Các xã phường tổ chức ký cam kết với các hộ kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm và không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi được 242 hộ đạt 100%.

3. Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản:

Trong 6 tháng đầu năm mặc dù thời tiết diễn biến bất thường, rét đậm rét hại kéo dài kết hợp với lượng mưa lớn trái vụ đã gây thiệt hại cho sản xuất vụ chiêm xuân, song sản xuất nông nghiệp vẫn đạt được kết quả khá:

Giá trị sản xuất Nông - Lâm - Thủy sản ước  đạt 127.230 triệu đồng, đạt 61,9% so với KH năm, tăng 1,6% so CK. Tổng diện tích gieo trồng đạt 1.651, 4 ha, đạt 98,2% KH năm bằng 97,5% so CK. Sản lượng lương thực có hạt đạt 3795 tấn đạt 54,1% KH năm bằng 87 % so CK, trong đó, sản lượng lúa đạt 3603  tấn, năng suất lúa bình quân 54tạ/ha; sản lượng ngô 192 tấn, năng suất 40 tạ/ha. Ngành chăn nuôi  phát triển ổn định với đàn trâu bò với đàn trâu bò 1.531 con bằng 97,3% KH và bằng 104% cùng kỳ; đàn gia cầm 89.490 con bằng 54,2% KH bằng 98,07% cùng kỳ; Công tác tưới tiêu, công tác dự tính dự báo phòng trừ sâu bệnh đảm bảo phục vụ  sản xuất Nông nghiệp đạt hiệu quả. Công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm và phòng chống dịch bệnh được triển khai thực hiện tốt. Tổ  chức lễ phát động tết trồng cây Xuân Bính thân 2016 đạt gần 10.000 cây phân tán. Triển khai phương án sản xuất vụ thu mùa năm 2016, tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm 2015 và triển khai phương án phòng chống thiên tai năm 2016.

Công tác xây dựng Nông thôn mới được quan tâm và đẩy mạnh thực hiện; Phương án hỗ trợ NTM tại xã Hà Lan giai đoạn 2016 – 2017 đã được ban Thường vụ thị ủy thông qua để UBND trình HĐND thị xã, với mục tiêu xã Hà Lan hoàn thành chương trình xây dựng NTM vào năm 2017.

4. Thu chi ngân sách:

Công tác thu ngân sách luôn được quan tâm chỉ đạo với nhiều biện pháp nhằm chống thất thu, trốn lậu thuế. 6 tháng đầu năm 2016, thu ngân sách địa bàn ước đạt 320 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương ước đạt 64.632 triệu đồng, bằng 59% so với KH tỉnh giao, bằng 41% KH thị xã giao, bằng113 % so với CK; thu Ngân sách thị xã và xã phường ước đạt 147.614 triệu đồng bằng 81,7%  KH tỉnh giao, bằng  54% KH Thị xã giao, bằng 86 % so CK. Chi ngân sách Thị xã  và xã phường ước đạt 130.231 triệu đồng , bằng 49% KH thị xã giao, bằng 113% so với CK.

5. Về đầu tư xây dựng cơ bản, Quản lý đô thị và Tài nguyên môi trường:

Đầu  tư  xây dựng cơ bản:

Nhìn chung các dự án đầu tư xây dựng chuyển tiếp thực hiện với tiến độ tốt, như: dự án Trung tâm HN-NVH,dự án trụ sở Trung tâm bồi dưỡng chính trị, dự án cải tạo nâng cấp hệ thống lưới Điện thị xã; Tiến độ thực hiện Dự án thoát nước thị xã đã được đẩy nhanh trong quý II, song vẫn chậm tiến độ so với yêu cầu.

Công tác chuẩn bị đầu tư các dự án mới được tích cực thực hiện; hầu hết các dự án triển khai mới năm 2016 đã hoàn thành công tác chuẩn đầu tư và khởi công xây dựng trong tháng 5, tháng 6/2016, như: Đường vào nhà máy xi măng Long Sơn, đường Hai Bà Trưng, Khu tái định cư khu phố 4 và 5 phường Bắc Sơn, nhà hiệu bộ trường Lê Hồng Phong...

Dự án nút giao Cầu vượt Quốc lộ 1A, đườngBỉm Sơn - Phố Cát - Thạch Quảng; dự án cầu vượt đường sắt vào Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn đang được khẩn trương triển khai đúng tiến độ; dự kiến công tác GPMB sẽ cơ bản hoàn thành để bàn giao cho nhà thầu thi công trong tháng 7/2016.

Các dự án đầu tư nâng cấp đường giao thông theo phương thức xã hội hóa, ngoài các dự án chuyển tiếp thực hiện tiến độ tốt, Các dự án mới nhìn chung thủ tục đầu tư triển khai chậm; UBND thị xã đang chỉ đạo quyết liệt các phòng ban chức năng và UBND các phường tập trung hoàn thành công tác chuẩn bị thủ tục đầu tư để khởi công xây dựng trong quý III, quý IV/ 2016 các dự án: Đường Nguyễn Du (P. Bắc Sơn và P. Ngọc Trạo), đường Phan Đình Phùng (P. Phú Sơn và P. Ngọc Trạo), đường Nguyễn Kiên (P. Lam Sơn), đường Hoàng Diệu (P. Bắc Sơn).

Công tác quản lý đô thị:

UBND Thị xã đã phê duyệt các đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 các khu công viên cây xanh, khu thể thao văn hóa và các khu dân cư; tổ chức lập quy hoạch phân khu chức năng phía Đông thị xã, quy hoạch phân khu chức năng phía Nam sông Tam Điệp, quy hoạch phân khu số 3 Tây Quốc lộ 1A; điều chỉnh quy hoạch khu dân cư Nam Cổ Đam. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng đô thị và thực hiện chỉnh trang đô thị đón tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 trong đó có hoàn thiện công trình Cổng chào thị xã. Nâng cấp các tuyến đường nối đường trục chính thị xã theo hình thức xã hội hóa; Thực hiện tốt Chỉ thị 04/CT-UB của UBND Tỉnh về giải tỏa vỉa hè, lòng lề đường, xử lý các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A và các tuyến đường nội thị. Tăng cường công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường đô thị. Cấp  giấy phép xây dựng cho cho 115 các hộ riêng lẻ và 01 tổ chức.

Công tác GPMBTích cực hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án nâng cấp cải tạo lưới điện 22kV đi Hà Lan, dự án nâng cấp lưới điện lộ 673 đi Hà Vinh và Nga Sơn, dự án xây dựng tuyến đường điện 110kV cấp điện cho Nhà máy xi măng Long Sơn; triển khai thực hiện tốt công tác GPMB các dự án xây dựng tuyến đường giao thông từ Quốc lộ 1A vào nhà máy xi măng Long Sơn, dự án đường Hai Bà Trưng, dự án xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao tuyến đường Bỉm Sơn - Phố Cát - Thạch Quảng và Quốc lộ 1A; dự án cầu vượt nút giao thông đường sắt vào Nhà máy xi măng Bỉm Sơn nối với đường Quốc lộ 1A; các dự án đấu giá đất Khu dân cư Bắc đường Phùng Hưng phường Phú Sơn; dự án Khu dân cư khu phố 4+5 phường Bắc Sơn...

Công tác quản lý tài nguyên và môi trường

 

Thực hiện lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020; lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở để thực hiện; Thực hiện công tác giao đất thu hồi đất theo quy định đã ban hành quyết định giao đất bàn giao đất tại thực địa cho 22 hộ gia đình, cá nhân; xây dựng giá đất cụ thể làm cơ sở lập phương án BTGPMB 08 dự án và các trường hợp thu tiền sử dụng đất vượt hạn mức.

Công tác quản lý Tài nguyên khoáng sản được tăng cường, tham gia làm việc cùng Sở TNMT Thanh Hóa xử lý việc khai thác đất trái phép tại phường Bắc Sơn; rà soát, báo cáo UBND Tỉnh điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất thời kỳ 2015-2019; giải quyết kịp thời các đơn đề nghị về cấp GCN, tranh chấp đất đai, BTGPMB; Thành lập Đoàn kiểm tra việc quản lý sử dụng đất đai tại 8 xã, phường; công tác cấp GCNQSDĐ đã có nhiều chuyển biến tích cực,thực hiện cấp GCNQSD đất ở lần đầu tính đến tháng 6/2016 đã cấp 235/307GCN cần cấp, đạt 76,55% KH; cấp GCNQSD đất sản xuất nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa 850/1264GCN cần cấp đạt 67,25% KH; công tác bảo vệ môi trường được quan tâm chỉ đạo, thường xuyên phối hợp với Sở TN&MT kiểm tra các Doanh nghiệp theo kế hoạch của Sở, chủ động kiểm tra các cơ sở gia công, sản xuất đồ gỗ trên địa bàn thị xã. Thường xuyên phối hợp với các ngành cấp tỉnh và Công ty CP AE Toàn Tích Thiện đẩy nhanh tiến độ đầu tư, vận hành chạy thử nghiệm 03 lò đốt rác sinh học với tổng công suất xử lý trên 100 tấn rác sinh hoạt/ngày để xử lý ô nhiễm rác thải tại bãi rác Núi Voi. Hoàn chỉnh đề án tái định cư khu Công nghiệp Bỉm Sơn theo kết luận của Bí thư Tỉnh ủy, trình UBND tỉnh trong tháng 6/2016.

Công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị

Trong 6 tháng đầu năm 2016, kiểm tra phát hiện 42 trường hợp  vi phạm  . Trong đó: 03 trường hợp xây dựng không phép,08 trường hợp xây dựng  sai phép;09 trường hợp xây dựng sai quy hoạch; 03 trường hợp sử dụng đất sai mục đích; 16 trường hợp lấn chiếm đất ; 02 trường hợp khai thác tài nguyên trái phép;  01 trường hợp gây cản trở cho việc sử dụng đất của người khác; UBND các phường xã đã nỗ lực xử lý dứt  điểm được 22 trường hợp đạt tỷ lệ 52%,20 trường hợp còn lại đang xử lý.

II . VĂN HOÁ - XÃ HỘI:

1. Giáo dục & Đào tạo:

Ngành Giáo dục & ĐT Thị xã tích cực thực hiện các giải đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh; chất lượng giáo dục toàn diện, phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, phổ cập Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS được giữ vững. Giáo dục mũi nhọn  được quan tâm. Kết quả  thi học sinh giỏi cấp tỉnh ở các cấp học nhìn chung ổn định, số giải cao tăng, trong đó THPT Bỉm Sơn có học sinh đạt giải nhì Quốc gia; THPT Lê Hồng Phong xếp thứ 62 tăng 23 bậc;  bậc THCS có 48 giải tăng 8 bậc xếp thứ 6 toàn tỉnh; tham gia Liên hoan tiếng hát kể chuyện bậc tiểu học xếp thứ nhất toàn tỉnh; tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh xếp thứ 3 toàn tỉnh. Trung tâm học tập cộng đồng hoạt động hiệu quả, góp phần xây dựng xã hội học tập. Quy mô trường lớp được giữ vững, học sinh ra lớp tăng mạnh nhất là tiểu học và mầm non; CSVC trường học được quan tâm xây dựng, có thêm 01 trường đạt chuẩn quốc gia nâng tổng số trường đạt chuẩn lên 19 trường; công tác xã hội hóa giáo dục được phát huy và được một số trường triển khai thực hiện đạt kết quả tốt.

2. Văn hoá - Thông tin:

Chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội lần thứ XII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thành công tốt đẹp. Tham dự cấp tỉnh liên hoan văn hóa các dân tộc, xe tuyên truyền lưu động về bầu cử đạt 02 giải A, tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng chào mừng Bầu cử thu hút đông đảo  các tầng lớp nhân dân tham gia tạo khí thế phấn khởi trước ngày bầu cử; Phát động ngày chạy Olimpic vì sức khỏe toàn dân với trên 500 người tham gia. Thực hiện tốt công tác quản lý di tích trên địa bàn, tổ chức thành công Lễ hội  Sòng Sơn Ba Dội năm 2016.

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, XDNSVMĐT" ngày càng đi vào chiều sâu. Công tác quản lý các dịch vụ văn hóa tiếp tục được quan tâm, chấn chỉnh  nhằm từng bước làm lành mạnh hóa môi trường văn hóa.  Đã phối hợp thanh tra Sở VH TTDL kiểm tra hoạt động Quảng cáo trên địa bàn  xử phạt  04 cơ sở vi phạm nộp ngân sách 22 triệu đồng.

3. Công tác Y tế - Dân số:Công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân được quan tâm, chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh nâng cao chất lượng điều trị, chất lượng khám, chữa bệnh. Trong 6 tháng đầu năm Bệnh viện đa khoa Thị xã đã khám, chữa bệnh cho 30.978 lượt người, đạt 126% KH, 5.579 lượt bệnh nhân điều trị nội trú, công suất sử dụng giường bệnh đạt 207% so với KH; triển khai Kế hoạch phòng chống dịch năm 2016; Chủ động giám sát và khống chế các loại dịch nguy hiểm đảm bảo Thị xã không có dịch bệnh xảy ra.Tổ chức lễ Mittinh hưởng ứng Tháng hành động ATVSTP năm 2016; từ đầu năm đến nay đã thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm, đã kiểm tra 243 cơ sở, xử phạt 98 cơ sở với số tiền 148.75 triệu đồng. Chỉ đạo các xã, phường thực hiện đăng ký xây dựng Chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020 theo đúng lộ trình đề ra. Công tác dân số, kế hoạch hóa gia  đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản được quan tâm; số trẻ sinh trong 6 tháng là 314 cháu, sinh con thứ 3 trở lên là 18 cháu giảm 15 cháu so với cùng kỳ.

4. Công tác Nội vụ:

Tập trung chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn thị xã theo đúng kế hoạch, đúng pháp luật về bầu cử; tổ chức thành công ngày bầu cử 22/5/2016; tổng kết cuộc bầu cử trên địa bàn thị xã; phối hợp chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã Bỉm Sơn khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; đổi mới hoạt động của Bộ phận Một cửa, một cửa liên thông của UBND Thị xã, đẩy mạnh thực hiện chỉ số CCH; báo cáo tự đánh giá chấm điểm HTNV của Thị xã năm 2015 và thẩm định kết quả đánh giá chấm điểm HTNV xã, phường năm 2015; xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn năm 2016.

Công tác thi đua khen thưởng được đẩy mạnh, phát động phong trào thi đua và ký cam kết thi đua năm 2016; đề nghị khen cao cho 11 tập thể và 10 cá nhân. Chủ tịch UBND Thị xã khen thưởng cho 104 tập thể và 120 cá nhân, công nhận 15 Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2015.

5. Công tác Lao động - Thương binh & Xã hội:

Đẩy mạnh quản lý lao động; đôn đốc các Doanh nghiệp thanh toán tiền lương, tiền thưởng cho người lao động; thẩm định hệ thống thang bảng lương năm 2016 cho 10 DN trên địa bàn thị xã. Phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết tình trạng chậm trả tiền lương, tiền thưởng, nợ đọng  BHXH, BHYT tại các doanh nghiệp.Giải quyết việc làm cho 752 lao động, bằng 101% so CK; trong đó, xuất khẩu lao động 23người. Triền khai, thực hiện tuần lễ Quốc gia An toàn lao động phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016 trên địa bàn Thị xã, thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra 8 doanh nghiệp có nguy có cơ cao về cháy nổ, an toàn lao động như đơn vị chiết nạp ga, xăng dầu,  khai thác đá.

Chính sách an sinh xã hội được bảo đảm: Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi đã tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà của Chủ tịch nước, Tỉnh và Thị xã cho 1.301 đối tượng Người có công, cấp quà mừng thọ các đối tượng Người Cao tuổi; tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo; chi trả chế độ kịp thời cho các đối tượng NCC, BTXH theo quy định; Tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2011-2015, triển khai nhiệm vụ công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2021; cấp 730 thẻ BHYT cho trẻ dưới 72 tháng tuổi; triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2016 với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em”.

6. Công tác Thanh tra:

Thực hiện 01 cuộc thanh tra tài chính. Qua thanh tra đã chỉ ra những tồn tại hạn chế của đơn vị trong quản lý lý thu chi  tài chính. Giải quyết xong 7/7 đơn Khiếu nại tố cáo. Công tác phòng chống tham nhũng được quan tâm, việc kê khai tài sản thực hiện nghiêm túc.

7. Công tác Tư pháp:

Thực hiện tốt công tác thẩm định văn bản, rà soát, phân loại với 4.237 văn bản. Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật với nhiều hình thức phong phú: tuyên truyền qua hội nghị: 22 hội nghị, 1.097 lượt người; qua hệ thống truyền thanh, truyền hình 301 buổi; Thực hiện tốt công tác quản lý, đăng ký hộ tịch với 347 trường hợp khai sinh,124 trường hợp kết hôn; Hoat động chứng  thực được thực hiện nhanh, chính xác  với 10508 việc thu nộp ngân sách với số tiền 42.996.000đ;công tác hòa giải cơ sở được quan tâm, đã  hoà giải thành 30/35 vụ việc đạt 88,6%. Công tác KSTTHC thực hiện có hiệu quả, 6 tháng đầu năm thị xã tiếp nhận 13.080 hồ sơ yêu cầu giải quyết, đã giải quyết  xong 12698 hồ sơ đạt 97%. Trong đó giải quyết đúng hạn đạt 99,5%; công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thực hiện nghiêm túc, đã tiếp nhận 1.142 vụ việc, xử lý 1.131 vụ , thu nộp ngân sách 797.  triệu đồng..

8. Công tác tiếp công dân:

Trong 6 tháng đầu năm 2016, thị xã đã tiếp 215 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị (UBND Thị xã tiếp 182 lượt người, UBND xã, phường tiếp 33 lượt người). Tiếp nhận98 đơn thuộc thẩm quyền gồm 08đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo, 89  đơn kiến nghị phản ánh (UBND thị xã tiếp nhận 06 đơn khiếu nại, 01đơn tố cáo, 70 đơn  kiến nghị phản ánh ; Xã, phường tiếp nhận 01 đơn khiếu nại, 19 đơn kiến nghị phản ánh). Nội dung chính đơn khiếu nại, tố cáo,  kiến nghị phản ánh  về các vấn đề về việc thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tranh chấp đất đai; vệ sinh môi trường. Kết quả phân loại xử lý và chuyển các đơn vị giải quyết xong  100% đơn  Khiếu nại tố cáo, 56% đơn  kiến nghị phản ánh thuộc thẩm quyền.

B. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

I. CÁC CHỈ TIÊU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

1. Tổng giá trị sản xuất địa bàn: 7.685.489 triệu đồng (KH năm 14.415.200 triệu đồng).

Trong đó: CN-XD 5.642.344 triệu đồng; Dịch vụ: 1.964.875 triệu đồng; Nông, lâm, thủy sản: 78.270 triệu đồng.

2. Sản lượng lương thực có hạt: 3.205 tấn (KH năm 7000 tấn)

3. Giá trị xuất khẩu: 64,2 triệu USD (KH năm 122 triệu USD).

4. Tổng vốn đầu tư phát triển: 2.421.745 triệu đồng (KH năm 4.638. 861 triệu đồng)

5. Tổng thu NS Địa phương: 71.971 triệu đồng.(KH năm 155.855 triệu đồng)

6. Tổng thu NS Thị xã và xã,phường : 125.140 triệu đồng (KH  năm 272.754 triệu đồng)

7. Tổng chi NS Thị xã và xã phường: 142.523 triệu đồng. (KH  năm 272.754 triệu đồng)

8. Số trường đạt chuẩn quốc gia: Thêm 01 trường đạt chuẩn (KH năm là 2 trường)

9. Số người được giải quyết việc làm mới: 989 người xuất khẩu 77 lao động (KH năm 1741 người, xuất khẩu 100 lao động).

II.  NHIỆM VỤ VÀ  GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016, các cấp, các ngành cần triển khai thực hiện tốt một số nhóm giải pháp sau:

1. Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển:

Tiếp tục quan tâm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhất là hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp đang triển khai đầu tư xây dựng mới hoặc mở rộng sản xuất kinh doanh; thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế thị xã đạt theo Nghị quyết của HĐND Thị xã. Chú trọng công tác thu hút đầu tư vào địa bàn Thị xã.

Triển khai xây dựng khu chợ chính, chợ Bỉm Sơn theo phương án đã được UBND Tỉnh phê duyệt; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu công viên sinh thái Ba Đình; đẩy nhanh hoàn thành thủ tục đầu tư dự án Nhà thi đấu thị xã (bằng vốn doanh nghiệp). Thực hiện tốt công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái trên địa bàn; quản lý tốt hoạt động kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm và kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc từ động vật, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Thực hiện chương trình hành động tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo Nghị quyết 16 của Tỉnh ủy Thanh Hóa để tăng năng suất  và  giá trị trên một đơn vị diện tích, tăng thu nhập cho nông dân. Làm tốt công tác phòng chống thiện tai, Chỉ đạo ngành Thủy lợi đảm bảo công tác tưới tiêu phụ vụ sản xuất nông nghiệp kịp thời.

Tăng cường phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm; sản xuất vụ Mùa, vụ Đông, phòng chống cháy rừng; chỉ đạo ngành Thủy lợi đảm bảo công tác tưới tiêu phụ vụ sản xuất nông nghiệp kịp thời.

Tranh thủ nguồn vốn của tỉnh, và nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư kết cấu hạ tầng xây dựng nông thôn ở hai xă, phấn đấu năm 2016, hai xã Hà Lan và Quang trung đạt  từ 01 đến 02 tiêu chí.

Tăng cường thông tin quy hoạch, phối hợp với BQL khu kinh tế Nghi Sơn từng bước hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp và kêu gọi đầu tư vào khu công nghiệp,Cụm Công nghiệp thị xã.

Huy động tối đa các các nguồn vốn ngân sách, TPCP, vốn ODA, vốn hỗ trợ của Tỉnh, vốn khai thác quỹ đất, vốn của các thành phần kinh tế để đầu tư kết cấu hạ tầng thực hiện các mục tiêu chủ yếu trong đó ưu tiên các dự án quan trọng, tạo điểm nhấn cho đô thị; các công trình hạ tầng phục vụ phát triển đô thị  xanh, sạch, đẹp.2. Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; tăng cường công tác quản lý nhà nước về quản lý tài nguyên môi trường và trật tự đô thị:

Tập trung chỉ đạo công tác GPMB, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc chuẩn bị tốt các điều kiện để khởi công Dự án đường vào Nhà máy Xi măng Long Sơn;  dự án cầu vượt tại nút giao tuyến đường Bỉm Sơn - Phố Cát - Thạch Quảng và Quốc lộ 1A; cầu vượt đường sắt vào nhà máy xi măng Bỉm Sơn; Thực hiện thành công các dự án đấu giá đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Khu xen cư Bắc Phùng Hưng- phường Phú Sơn; khu dân cư khu phố 4+5 phường Bắc Sơn; khu xen cư Đông Lê Chí Trực; khu dân cư Đông Quốc lộ 1A phường Bắc Sơn và một số dự án khác. Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm: Dự án đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bỉm Sơn (nguồn vốn WB), Trung tâm hội nghị - Nhà văn hóa thị xã Bỉm Sơn; Đường tỉnh lộ 7 đường nối đường gom khu công nghiệp (giai đoạn 2). Tập trung chỉ đạo để triển khai thi công các tuyến đường xã hội hóa đã ghi kế hoạch vốn 2016; khẩn trương hoàn thành các tuyến đường đang thi công dở dang.

Hoàn thành thủ tục UBND tỉnh phê duyệt Đề án điều chỉnh quy hoạch, sắp xếp lại dân cư và bố trí tái định cư khu dân cư thuộc quy hoạch đất công nghiệp Đông quốc lộ 1A (thuộc phường Ba Đình, Lam Sơn, Bắc Sơn) .

Nghiên cứu để điều chỉnh hoặc đề nghị điều chỉnh bất cập trong các quy hoạch phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế hiện nay. Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để phê duyệt các đồ án quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết 1/500. Xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình trọng tâm “Phát triển đô thị xanh, sạch, đẹp, từng bước hiện đại”.

Tăng cường công tác quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường trên địa bàn. Tăng cường công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đặc biệt trong công tác cấp GCN QSD đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sau đổi điền, dồn thửa. Hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh QHSD đất đến 2020; báo cáo đề án Tái định cư khu CN Bỉm Sơn với Thường trực UBND tỉnh.Phối hợp với các ngành cấp tỉnh đề xuất xử lý tồn tại bãi rác Núi Voi. Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm về công tác bảo vệ môi trường đối với các Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Ban hành quy chế phối hợp trong quản lý trật tự xây dựng đô thị;Tăng cường hoạt động Đội Kiểm tra quy tắc đô thị Thị xã. Xử lý dứt điểm  các trường hợp còn tồn đọng về trật tự đô thị trong năm 2015. Phát hiện và xử lý kịp thời ngay các vi phạm mới phát sinh.

3. Về thu, chi  ngân sách:

Thực hiện có hiệu quả các biện pháp nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu HĐND thị xã giao. Chủ trọng thu triệt để nguồn thuế xây dựng của các nhà thầu trong nước.

Tập trung chỉ đạo thực hiện có kết quả thu tiền cấp quyền sử dụng đất đối với các dự án lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất Đông Quốc lộ 1A phường Bắc Sơn, dự án đấu giá đất Khu dân cư Bắc đường Phùng Hưng phường Phú Sơn, dự án khu xen cư Đông Lê Chí Trực phường Ba Đình, Đông Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm Sơn tại phường Lam Sơn.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng thu trên tất cả các khoản thu ngân sách; tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc kê khai và nộp thuế, chống thất thu, nợ đọng thuế, phí, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, vận tải, dịch vụ, thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, quyền sử dụng đất.Tăng cường các biện pháp thu nợ thuế, hạn chế các khoản nợ thuế mới phát sinh. Chi ngân sách đúng dự toán, ưu tiên chi cho đầu tư phát triển, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng.

4. Nâng cao chất lượng các hoạt động Văn hoá, Giáo dục, Y tế; tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội:

Thực hiện tuyển sinh vào lớp đầu cấp và triển khai kế hoạch nhiệm vụ và khai giảng năm học 2016 – 2017, thực hiện tốt công tác XHH giáo dục. Tiếp tục đầu tư xây dựng trường lớp, mua sắm trang thiết bị dạy học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại; phấn đấu có thêm 1 trường đạt chuẩn quốc gia; bổ sung giáo viên còn thiếu ở các bậc học. Xây dựng và thực hiện Đề án sát nhập TTGDTX và trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn theo hướng dẫn của Tỉnh.

Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thông tin tuyên truyền và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị”. Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa thị xã và các cơ sở y tế; thực hiện các giải pháp quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm đạt hiêu quả.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; “ Ngày vì người nghèo”...; tổ chức tốt các hoạt động thiết thực ý nghĩa nhân kỷ niệm 69 năm ngày thương binh liệt sỹ. Thực hiện các giải pháp giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, thường xuyên kiểm tra, theo dõi, nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, nhất là trong dịp tết cổ truyền dân tộc, kỳ giáp hạt, mùa mưa bão.

5. Làm tốt công tác quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, tư pháp, tiếp dân.Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, an toàn, làm chủ gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; củng cố, xây dựng lực lượng DBDV và DQTV vững mạnh.

Tăng cường công tác nắm tình hình để chủ động xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ, phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; xây dựng và triển khai kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối trong ngày lễ, các sự kiện chính trị quan trọng của Đất nước và địa phương. Đảm bảo trật tự ATGT nhằm làm giảm tai nạn giao thông.

Thực hiện tốt công tác tiếp dân, phân loại xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác thanh tra theo kế hoạch; chú trọng thanh tra công tác quản lý và sử dụng ngân sách của các đơn vị hành chính sự nghiệp làm tốt công tác giải quyết tốt đơn khiếu nại, tố cáo.Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các mặt công tác Tư pháp khác.

6. Đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao  hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp:

Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC;. Tiếp tục rà soát, kiện toàn bộ máy  sau bầu cử  đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới tác phong, lề lối làm việc; đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tổ chức tốt việc đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc phân cấp quản lý của UBND Thị xã và UBND các phường, xã.

Các phòng ban, UBND các xã phường, các ngành tiến hành rà soát kế hoạch còn lại của 6 tháng cuối; xây dựng giải pháp, tiến độ và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.  

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016, UBND Thị xã kêu gọi các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân Thị xã đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2016./.Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4; phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2016
Tình hình Kinh tế - Xã hội quí I; Nhiệm vụ trọng tâm quí II năm 2016
Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 1 đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2016
Tình hình Kinh tế - Xã hội năm 2015; Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2016
Tình hình Kinh tế - Xã hội 10 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2015
Tình hình Kinh tế - Xã hội 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2015
Báo cáo kinh tế - xã hội tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2015
Báo cáo kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2015
Báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015
Tình hình kinh tế - xã hội Quý 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2015
Bản quyền của UBND Thị xã Bỉm Sơn
Giấy phép: số 487/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/11/2007
Địa chỉ: Số 28 - Trần Phú – Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
Điện thoại: 0373 824 205        Fax: 0373 825 355
Mail: bimson@thanhhoa.gov.vn, ubbimson2005@yahoo.com
Số người đang online. : 9082
Số người truy cập: 26260960
Design by Newwind.JSC