GIỚI THIỆU CHUNG
TỔ CHỨC - BỘ MÁY
KINH TẾ - XÃ HỘI
TIN TỨC - SỰ KIỆN
DỰ ÁN ĐẦU TƯ
THÔNG TIN QUY HOẠCH
VĂN HOÁ - XÃ HỘI
DI TÍCH DANH THẮNG
DOANH NGHIỆP BỈM SƠN
THƯ VIỆN ẢNH
LIÊN HỆ GÓP Ý 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TƯ LIỆU
VĂN BẢN QPPL
Mô hình điển hình

Hội người cao tuổi thị xã Bỉm Sơn – phát huy tinh thần “tuổi cao – chí càng cao”
Thứ hai, 02/10/2017 08:45
Hội người cao tuổi (NCT) thị xã Bỉm Sơn được thành lập ngày 03 tháng 4 năm 2012 theo quyết định số 880/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hoá, trực thuộc Hội NCT tỉnh Thanh Hoá và là tổ chức xã hội có tính chất đặc thù.

Dưới sự lãnh đạo của Thị uỷ, quản lý của UBND thị xã và chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh Hội Thanh Hoá; sự phối hợp của MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể thị xã, hoạt động của các cấp Hội trên địa bàn thị xã đã đi vào nền nếp, có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Hiện nay, toàn thị xã có 08 Hội cơ sở, 65 Chi hội, 269 Tổ Hội thu hút vận động được 5.832 hội viên/6.175 NCT chiếm tỷ lệ 94,5%. Hưởng ứng phong trào thi đua “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phát động, Hội NCT thị xã đã chỉ đạo Hội cơ sở động viên NCT tham gia phát triển kinh tế, văn hoá -xã hội; tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nêu gương sáng cho con cháu noi theo.

Hoạt động của các cấp Hội NCT tập trung hai trọng tâm lớn: Tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền, phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội, tổ chức xã hội, làm nòng cốt trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Củng cố, kiện toàn và tăng cường đổi mới phương thức hoạt động, từng bước nâng cao chất lượng của Tổ chức Hội từ thị xã đến cơ sở.

Chín tháng đầu năm 2017, thu hút trên 300 NCT vào sinh hoạt Hội. Các cấp Hội đã tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết của cấp uỷ, HĐND thị xã, chương trình kế hoạch công tác của UBND thị xã về nhiệm vụ năm 2017. Thị Hội tổ chức được 8 lớp cho 8 hội cơ sở 560 cán bộ tham dự. Thành phần: Cán bộ Tổ hội, chi hội, Uỷ viên BCH Hội cơ sở, mời Bí thư, Trưởng thôn, Trưởng khu phố, Trưởng Ban Mặt trận, cán bộ một số ngành liên quan, cơ quan UBND phường. Nội dung phổ biến các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với NCT và tổ chức Hội, tuyên truyền Nghị quyết V - TW Hội NCT Việt Nam; Quán triệt Chỉ thị số 03/CT-TU, ngày 23/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác NCT và Hội NCT trong giai đoạn mới”; Chương trình công tác của các cấp hội thực hiện Công văn số 423/ CV-TU, ngày 23/8/2016 về việc “Tăng cường thực hiện Chỉ thị 03/CT-TU của BTV Tỉnh ủy”.

Thị hội chỉ đạo công tác chăm sóc NCT đạt kết quả, tổ chức khám sức khỏe miễn phí, theo kế hoạch năm, khám mắt, thay đục tinh thể, cắt mộng cho 142 cụ. Thành lập 01 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau thuộc Hội NCT phường Ba Đình. Với cơ cấu vốn giao cho CLB để hoạt động chăm sóc NCT: Trích quỹ chăm sóc Thị hội 30 triệu đồng, Quỹ chăm sóc phường 15 triệu đồng, thành viên CLB đóng góp 15 triệu đồng, Tỉnh hội hỗ trợ 5 triệu đồng. Toàn thị xã thành lập mới 25 câu lạc bộ văn hóa- thể thao, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho NCT và hội viên. Hội cơ sở đã tổ chức 15 cuộc giao lưu, thi đấu thể thao, liên hoan tiếng hát NCT; kinh phí xã hội hóa 9 tháng cho hoạt động nâng cao đời sống tinh thần NCT cấp cơ sở đạt gần 90 triệu đồng.

Thị hội thành lập đội tuyển thi thể thao tham gia cấp Tỉnh ngày 14,15/9. Thiết thực chào mừng 40 năm ngày thanh lập Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn, Hội NCT thị xã tổ chức Hội thi Thể thao lần thứ hai - Môn bóng chuyền hơi ngày 16,17/9/2017 gồm 16 đội (Nam, Nữ) của 8 xã phường.

Nhận thức đúng vị trí vai trò của NCT trong xã hội, các cấp Hội đã động viên NCT tham gia  công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở. Tham gia SXKD, tư vấn, động viên con cháu làm kinh tế, tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng gia đình văn hóa, đơn vị văn hóa; gia đình thể thao. NCT và hội viên hội NCT ở cơ sở đã tích cực tham gia công tác hòa giải, góp phần giữ ổn định chính trị bảo đảm an ninh an toàn xã hội; trao đổi kinh nghiệm, vốn sống và bản lĩnh để giúp các thế hệ con cháu khắc phục khó khăn vươn lên góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.Từ năm 2012 đến nay Thị Hội tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình: Công tác xã hội hóa chăm sóc và phát huy vai trò NCT, cấp thị xã vận động xã hội hóa chăm sóc NCT và hoạt động của Hội đạt 668 triệu đồng; vận động xây dựng Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT đạt 174 triệu đồng. Cấp cơ sở vận động Quỹ chăm sóc NCT đạt trên 400 triệu đồng .

Năm 2018, các cấp Hội quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò NCT, nghiêm chỉnh chấp hành sự lãnh đạo của cấp uỷ, sự chỉ đạo, quản lý của chính quyền, của Tỉnh Hội, phối hợp của MTTQ, ban ngành, đoàn thể, đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường tập hợp đoàn kết NCT, tích cực đưa Luật NCT, các chính sách về NCT đi vào cuộc sống, thực hiện mục tiêu Quốc gia về NCT giai đoạn 2012-2020; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, xây dựng các cấp Hội trên địa bàn thị xã vững mạnh; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn khoá IX. Quyết tâm thực hiện  mục tiêu chủ yếu  hằng năm:   

1. Tập hợp và vận động NCT vào tổ chức Hội đạt 96% trở lên.

2. Phối hợp tham gia thực hiện Luật NCT và các chính sách xã hội đối với NCT đạt 100% NCT có điều kiện được hưởng.

3. Có 100% hội viên hoàn thành nhiệm vụ được giao, 75% trở lên NCT đạt danh hiệu “Người cao tuổi mẫu mực”

4. Thị hội và 100% Hội cơ sở đạt danh hiệu “Tuổi cao – Gương sáng” ;  Trong đó 40% Hội cơ sở đạt danh hiệu “Tuổi cao – Gương sáng xuất sắc”, 01-02 Hội cơ sở đạt danh hiệu “Tuổi cao – Gương sáng xuất sắc tiêu biểu”

5. Thị Hội và 100% Hội cơ sở xã, phường xây dựng Quỹ “Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT ”. Hội viên đóng hội phí theo quy định.

6. Có 100% cán bộ Hội được tập huấn nghiệp vụ công tác Hội.

7. 100% Hội xã phường xây dựng được các loại hình CLB:Văn hoá, Văn nghệ, TDTT, toàn thị xã thành lập 01 CLB “Liên thế hệ”.

Tranh thủ thuận lợi, khắc phục khó khăn, các cấp hội tích cực triển khai thực hiện công tác NCT và hoạt động của Hội NCT thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoá II, nhiệm kỳ 2016-2021. Cán bộ, hội viên Hội NCT toàn thị xã quyết tâm nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc phát huy vai trò NCT; góp phần giữ vững ổn định chính trị-phát triển kinh tế, an sinh xã hội từ thị xã đến cơ sở./.

                                                                                                             Ngọc Tú



Tai nạn giao thông: Nỗi đau người ở lại!
Mặt trận Tổ quốc thị xã Bỉm Sơn – phát huy sức mạnh đại đoàn kết xây dựng Thị xã phát triển giàu đẹp, văn minh
Những vướng mắc trong phát triển doanh nghiệp tại thị xã Bỉm Sơn
Những Bí thư chi bộ tiêu biểu của thị xã Bỉm Sơn
Tăng cường chỉnh trang hạ tầng công cộng đô thị phục vụ kỷ niệm 40 năm thành lập Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn năm 2017
Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho thanh, thiếu niên.
Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của ban Bí thư TW Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông
Bảo hiểm xã hội Bỉm Sơn phấn đấu 100% học sinh trên địa bàn Thị xã tham gia bảo hiểm y tế
Công ty Cp Vật liệu xây dựng Bỉm Sơn: Đổi mới để phát triển
Công an Bỉm Sơn: Ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam
Bản quyền của UBND Thị xã Bỉm Sơn
Giấy phép: số 487/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/11/2007
Địa chỉ: Số 28 - Trần Phú – Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
Điện thoại: 0373 824 205        Fax: 0373 825 355
Mail: bimson@thanhhoa.gov.vn, ubbimson2005@yahoo.com
Số người đang online. : 7848
Số người truy cập: 26114176
Design by Newwind.JSC