GIỚI THIỆU CHUNG
TỔ CHỨC - BỘ MÁY
KINH TẾ - XÃ HỘI
TIN TỨC - SỰ KIỆN
DỰ ÁN ĐẦU TƯ
THÔNG TIN QUY HOẠCH
VĂN HOÁ - XÃ HỘI
DI TÍCH DANH THẮNG
DOANH NGHIỆP BỈM SƠN
THƯ VIỆN ẢNH
LIÊN HỆ GÓP Ý 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TƯ LIỆU
VĂN BẢN QPPL
Mô hình điển hình

Mặt trận Tổ quốc thị xã Bỉm Sơn – phát huy sức mạnh đại đoàn kết xây dựng Thị xã phát triển giàu đẹp, văn minh
Thứ sáu, 17/11/2017 16:59
Đoàn kết là một truyền thống quý báu của dân tộc ta, được lưu truyền qua các thế hệ. Nhận thức rõ vai trò to lớn của sức mạnh đại đoàn kết, ngay sau khi Đảng ra đời, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị thành lập “Hội phản đế Đồng minh”.

Đây là hình thức đầu tiên của mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam. Trải qua các giai đoạn lịch sử với nhiều hình thức và tên gọi khác nhau, từ “Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam” đến “Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương”, “Mặt trận dân chủ Đông Dương”, “Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương”, “Mặt trận Việt Minh” “Mặt trận Liên Việt”, “Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam” và “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, Mặt trận đã trở thành vũ khí chính trị không thể thiếu được để Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân ta phát huy sức mạnh tổng hợp trong cuộc đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do và xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc.
Phát huy truyền thống vùng đất có bề dày lịch sử, yêu nước và cách mạng, trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, Mặt trận Tổ quốc(MTTQ) Việt Nam thị xã Bỉm Sơn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã giao phó.
Trong năm 2017, Uỷ ban MTTQ thị xã Bỉm Sơn và các tổ chức thành viên đã tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tích cực tuyên truyền, vận động, tổ chức tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị” do MTTQ các cấp triển khai đã tạo được chuyển biến tích cực. MTTQ các cấp trên địa bàn thị xã tuyên truyền vận động cán bộ, công chức các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp bằng tiền trên 1 tỷ đồng, hiến hàng trăm m2đất và hàng trăm ngày công lao động để làm mới đường giao thông nông thôn, giao thông nội thị góp phần chỉnh trang đô thị, cải tạo bộ mặt đô thị thị xã ngày càng khang trang, xanh, sạch, đẹp.
Với phương châm “Lấy sức dân mà xây dựng cuộc sống cho dân”, MTTQ các cấp trên địa bàn Thị xã đã đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, đưa cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu. Năm 2017, quỹ vì người nghèo các cấp đã vận động tiếp nhận và phân bổ được hơn 1 tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới 8 nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo với số tiền 294 triệu đồng; hỗ trợ con giống cho 15 hộ nghèo phát triển kinh tế với tổng giá trị 229,5 triệu đồng; tặng quà tết cho 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn với tổng số tiền 404.400.000đ; hỗ trợ cho các hộ nghèo huyện Thạch Thành dịp tết Nguyên đán và lũ lụt số tiền 85 triệu đồng...Từ cuộc vận động trên đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn2,09%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 2,32%
Việc tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” gắn với các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập MTTQ Việt Nam ở các khu dân cư tiếp tục được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, nội dung, hình thức phong phú, thu hút ngày càng đông các tầng lớp nhân dân tham gia.
Các phong trào, các cuộc vận động đã thực sự phát huy được tính chủ động, sáng tạo tích cực của các tầng lớp nhân dân cùng đoàn kết phát triển kinh tế, xây dựng, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng tại Thị xã.
Để thực sự là cầu nối tin cậy giữa nhân dân với đảng, chính quyền; là trung tâm đại đoàn kết, MTTQ các cấp đã tích cực chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. MTTQ các cấp trên địa bàn thị xã đã tổ chức hơn 50 cuộc giám sát, phản biện xã hội; hoạt động góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ các cấp được thự hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú...
Với những thành tích đã đạt được, MTTQ Thị xã đã vinh dự được đảng,  nhà nước trao tặng Huân chương lao động hạng 3 năm 2010, cùng nhiều cờ thi đua, bằng khen do các cấp, các ngành trao tặng.
Tự hào về truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam và nhận thức sâu sắc  về những thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức của địa phương, trong thời gian tới, MTTQ thị xã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là: Tiếp tục tuyên truyền vận động đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; chú trọng công tác tập hợp phát huy vai trò người có uy tín trọng cộng đồng dân cư; phấn đấu 100% khu dân cưtổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” nhân kỷ niệm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11 đảm bảo cả phần Lễ và phần Hội.
Hai là: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng 3 cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”, “Ngày vì người nghèo” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Phát huy ý chí, tự lực tự cường vận động đông dảo các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia thi đua sản xuất, kinh doanh nâng cao chất lượng cuộc của người dân, góp phần thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững, phát triển văn hóa xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh.
Ba là: Quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; Tăng cường thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội; quan tâm tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân kịp thời phản ánh với đảng bộ, chính quyền thị xã.
Bốn là: Xây dựng, củng cố tình đoàn kết, quan hệ hợp tác với các địa phương khác trong và ngoài tỉnh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế thị xã; góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về quê hương, con người Bỉm Sơn đến với bạn bè trong mọi miền cả nước.
Năm là: Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức hoạt động của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn theo hướng sát dân, sát cơ sở. Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận đủ số lượng, có trình độ, năng lực vận động, tập hợp quần chúng trong thời kỳ mới.
Tin tưởng rằng, với tinh thần “Đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo”, MTTQ Thị xã sẽ tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh, sớm đưa Bỉm Sơn trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Thanh Hóa trước năm 2020./.


Tai nạn giao thông: Nỗi đau người ở lại!
Những vướng mắc trong phát triển doanh nghiệp tại thị xã Bỉm Sơn
Những Bí thư chi bộ tiêu biểu của thị xã Bỉm Sơn
Tăng cường chỉnh trang hạ tầng công cộng đô thị phục vụ kỷ niệm 40 năm thành lập Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn năm 2017
Hội người cao tuổi thị xã Bỉm Sơn – phát huy tinh thần “tuổi cao – chí càng cao”
Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho thanh, thiếu niên.
Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của ban Bí thư TW Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông
Bảo hiểm xã hội Bỉm Sơn phấn đấu 100% học sinh trên địa bàn Thị xã tham gia bảo hiểm y tế
Công ty Cp Vật liệu xây dựng Bỉm Sơn: Đổi mới để phát triển
Công an Bỉm Sơn: Ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam
Bản quyền của UBND Thị xã Bỉm Sơn
Giấy phép: số 487/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/11/2007
Địa chỉ: Số 28 - Trần Phú – Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
Điện thoại: 0373 824 205        Fax: 0373 825 355
Mail: bimson@thanhhoa.gov.vn, ubbimson2005@yahoo.com
Số người đang online. : 4046
Số người truy cập: 26145644
Design by Newwind.JSC