GIỚI THIỆU CHUNG
TỔ CHỨC - BỘ MÁY
KINH TẾ - XÃ HỘI
TIN TỨC - SỰ KIỆN
DỰ ÁN ĐẦU TƯ
THÔNG TIN QUY HOẠCH
VĂN HOÁ - XÃ HỘI
DI TÍCH DANH THẮNG
DOANH NGHIỆP BỈM SƠN
THƯ VIỆN ẢNH
LIÊN HỆ GÓP Ý 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TƯ LIỆU
VĂN BẢN QPPL
QH phát triển KT - XH

Quy hoạch phát triển về lĩnh vực Dân số và lao động trên địa bàn Thị xã đến năm 2020
Thứ tư, 16/02/2011 15:23
Đến năm 2020 dân số trên địa bàn Thị xã là 150.000 người.

1. Dân số:

Dân số Thị xã đến năm 2015 là 95.000 người, trong đó dân dố phi nông nghiệp chiếm 80%; tỷ lệ tăng dân số bình quân hàng năm là 6,5% trong đó tăng dân số tự nhiên là 0,6%, tăng cơ học là 5,4% . Đến năm 2020 dân số trên địa bàn thị xã là 150.000 người, trong đó dân số phi nông nghiệp là 124.500 người chiếm 83% so với dân số toàn Thị xã; tỷ lệ tăng dân số thời kỳ này là 9,6% trong đó tăng dân số tự nhiên là 0,60%, tăng cơ học là 9,0%

2. Lao động và phân công lao động:

Dự báo đến năm 2015 ổng nguồn lao động của Thị xã có 62.500 người đến năm 2020 tổng số lao dộng toàn Thị xã sẽ là 105.000 người. Lao động làm việc trong các ngành kinh tế của Thị xã đến năm 2015 là 33.065 người, chiếm tỷ lệ 80%; Năm 2020 là 92.595 người chiếm tỷ lệ 88,2% so với tổng nguồn lao động. Cơ cấu sử dụng lao động theo ngành của Thị có sự chuyển dịch theo hướng giảm tương đối tỷ trọng lao động nông nghiệp, tăng tỷ lệ lao động tham gia vào các ngành công nghiệp và dịch vụ chất lượng lao động hàng năm tăng lên./.Giải pháp về tiếp thu và áp dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thị xã đến năm 2020
Giải pháp về thị trường và tiêu thụ sản phẩm của Thị xã đến năm 2020
Các giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực của Thị xã đến năm 2020
Các giải pháp về cơ chế chính sách của Thị xã đến năm 2020
Giải pháp về vốn để thực hiện quy hoạch Thị xã đến năm 2020
Quy hoạch phát triển đô thị về vấn đề bảo vệ môi trường và bố trí sử dụng đất thị xã Bỉm Sơn đến năm 2020
Quy hoạch phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị Thị xã Bỉm Sơn đến năm 2020
Quy hoạch phát triển không gian đô thị Thị xã Bỉm Sơn đến năm 2020
Kế hoạch phát triển về lĩnh vực Văn hoá - Thể thao trên địa bàn Thị xã đến năm 2020
Quy hoạch phát triển về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn Thị xã đến năm 2020
Bản quyền của UBND Thị xã Bỉm Sơn
Giấy phép: số 487/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/11/2007
Địa chỉ: Số 28 - Trần Phú – Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
Điện thoại: 0373 824 205        Fax: 0373 825 355
Mail: bimson@thanhhoa.gov.vn, ubbimson2005@yahoo.com
Số người đang online. : 4266
Số người truy cập: 26145754
Design by Newwind.JSC