GIỚI THIỆU CHUNG
TỔ CHỨC - BỘ MÁY
KINH TẾ - XÃ HỘI
TIN TỨC - SỰ KIỆN
DỰ ÁN ĐẦU TƯ
THÔNG TIN QUY HOẠCH
VĂN HOÁ - XÃ HỘI
DI TÍCH DANH THẮNG
DOANH NGHIỆP BỈM SƠN
THƯ VIỆN ẢNH
LIÊN HỆ GÓP Ý 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TƯ LIỆU
VĂN BẢN QPPL
QH phát triển KT - XH

Kế hoạch phát triển về lĩnh vực Văn hoá - Thể thao trên địa bàn Thị xã đến năm 2020
Thứ năm, 17/02/2011 14:47
Giữ gìn khôi phục và phát huy các gía trị văn hoá truyền thống dân tộc. Đến năm 2020 toàn Thị xã có 95% làng, khu phố văn hoál; có 90% gia đình được công nhận là gia đình văn hoá; có 100% nhà văn hoá được xây dựng.

1 Về văn hoá: Không ngừng nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị. Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thông tin tuyên truyền và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đới sống văn hoá” cơ sở. Giữ gìn khôi phục và phát huy các gía trị văn hoá truyền thống dân tộc. Đến năm 2015 có 84% số làng, khu phố đơn vị được công nhận là làng văn hoá; đến năm 2020 toàn thị xã có 95% làng, khu phố văn hoá. Năm 2015 có 85% và năm 2020 có 90% gia đình được công nhận là gia đình văn hoá; Năm 2020 có 100% nhà văn hoá được xây dựng. Tăng cường vai trò quản lý Nhà nước đối với hoạt động văn hoá tuyên truyền. Kiên quyết chống các biểu hiện lợi dụng hoạt động văn hoá, lễ hội để hành nghề mê tín dị đoan. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất để nâng cấp thư viện thị xã trở thành trung tâm tư liệu về văn hoá, lịch sử khoa học kỹ thuật đáp ứng nhu cầu đọc, nghiên cứu của cán bộ, học sinh và nhân dân. 100% phường, xã có tủ sách tổng hợp, 100% trường học có thư viện, phòng đọc sách, 50% doanh nghiệp có thư viện. Đầu tư cung văn hoá thiếu nhi quy mô 1500m2 sàn tại phường Ba Đình.

2. Thể dục thể thao: Xây dựng phong trào luyện tập TDTT trên địa bàn toàn thị xã để tăng cường sức khoẻ. Trước mắt, tập trung xây dựng phong trào tại các doanh nghiệp, cơ quan, trường học sau đó phát triển ra diện rộng các tụ điểm dân cư. Phấn đấu đến năm 2015 có 65% và năm 2020 có 78% số người tham gia luyện tập thể dục thể thường xuyên, 37% số hộ gia đình đoạt gia đình thể thao. Khẩn trương hoàn thành việc quy hoạch khu trung tâm văn hoá - thể dục thể thao đa chức năng. Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động thể dục thể thao, xây dựng cơ chế chính sách tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế cùng tham gia xây dựng và khai thác các hạng mục công trình trung tâm văn hoá - thể dục thể thao. Từ năm 2011 đến 2015 đầu tư xây dựng trung tâm thể dục thể thao đa chức năng quy mô 1000 chỗ ngồi tại phường Bắc Sơn; hai cơ sở này sẽ là nơi để luyện tập, thi đấu và tuyển chọn các vận động viên thành tích cao đóng góp cho tỉnh thi đấu quốc gia./.

 Giải pháp về tiếp thu và áp dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thị xã đến năm 2020
Giải pháp về thị trường và tiêu thụ sản phẩm của Thị xã đến năm 2020
Các giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực của Thị xã đến năm 2020
Các giải pháp về cơ chế chính sách của Thị xã đến năm 2020
Giải pháp về vốn để thực hiện quy hoạch Thị xã đến năm 2020
Quy hoạch phát triển đô thị về vấn đề bảo vệ môi trường và bố trí sử dụng đất thị xã Bỉm Sơn đến năm 2020
Quy hoạch phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị Thị xã Bỉm Sơn đến năm 2020
Quy hoạch phát triển không gian đô thị Thị xã Bỉm Sơn đến năm 2020
Quy hoạch phát triển về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn Thị xã đến năm 2020
Quy hoạch phát triển về lĩnh vực Dân số và lao động trên địa bàn Thị xã đến năm 2020
Bản quyền của UBND Thị xã Bỉm Sơn
Giấy phép: số 487/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/11/2007
Địa chỉ: Số 28 - Trần Phú – Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
Điện thoại: 0373 824 205        Fax: 0373 825 355
Mail: bimson@thanhhoa.gov.vn, ubbimson2005@yahoo.com
Số người đang online. : 4078
Số người truy cập: 26145660
Design by Newwind.JSC