GIỚI THIỆU CHUNG
TỔ CHỨC - BỘ MÁY
KINH TẾ - XÃ HỘI
TIN TỨC - SỰ KIỆN
DỰ ÁN ĐẦU TƯ
THÔNG TIN QUY HOẠCH
VĂN HOÁ - XÃ HỘI
DI TÍCH DANH THẮNG
DOANH NGHIỆP BỈM SƠN
THƯ VIỆN ẢNH
LIÊN HỆ GÓP Ý 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TƯ LIỆU
VĂN BẢN QPPL
QH phát triển KT - XH

Giải pháp về vốn để thực hiện quy hoạch Thị xã đến năm 2020
Thứ sáu, 04/03/2011 14:33
Để đáp ứng được nhu cầu đầu tư của Thị xã đến năm 2020 cần phải có các biện pháp huy động vốn một cách tích cực, tập trung vào các nguồn vốn chủ đạo như:

- Vốn đầu tư từ bên ngoài (gồm vốn nước ngoài, vốn của các ngành trung ương và vốn của các doanh nghiệp) : 40%

- Vốn ngân sách Nhà nước( gồm vốn trung ương, vốn của tỉnh và vốn huy động của thị xã): 20%

- Vốn vay tín dụng: 10%

- Vốn đầu tư của các thành phần kinh tế và của dân: 30%

+ Nguồn lực từ bên ngoài: Tranh thủ mọi sự hỗ trợ của tỉnh, Trung ương và các nguồn vốn hỗ trợ khác để đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư các cơ sở sản xuất công nghiệp. Kêu gọi vốn ODA vào đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị, đào tạo nhân lực, phát triển khoa học và chyển giao công nghệ, phát triển giáo dục, y tế, cải thiện đời sống nhân dân. Tranh thủ nguồn vốn từ các ngành như: Điện lực, Bưu chính viễn thông, Giao thông vận tải và các doanh nghiệp Trung ương đòng trên địa bàn để đầu tư mới và nâng cấp các cơ sở sản xuất.

+ Nguồn nội lực: Huy động tối đa cho đầu tư phát triển hạ tâng, vận dụng các cơ chế chính sách của Nhà nước như dành quỹ đất đổi lấy công trình hạ tầng kinh tế - xã hội , tích cực thực hiện các chính sách xã hội hoá y tế, giáo dục; xây dựng chợ tại các xã phường, xây dựng quỹ tín dụng nhân dân để huy động vốn nhàn rỗi trong dân. Huy động nguồn vốn theo các phương thức BT, BOT, đối với các công trình giao thông, du lịch, công trình văn hoá, thể dục thể thao.

Khuyến khích đầu tư vào các dự án phát triển công nghiệp dịch vụ du lịch và xây dựng cơ sở hạ tầng./.Giải pháp về tiếp thu và áp dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thị xã đến năm 2020
Giải pháp về thị trường và tiêu thụ sản phẩm của Thị xã đến năm 2020
Các giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực của Thị xã đến năm 2020
Các giải pháp về cơ chế chính sách của Thị xã đến năm 2020
Quy hoạch phát triển đô thị về vấn đề bảo vệ môi trường và bố trí sử dụng đất thị xã Bỉm Sơn đến năm 2020
Quy hoạch phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị Thị xã Bỉm Sơn đến năm 2020
Quy hoạch phát triển không gian đô thị Thị xã Bỉm Sơn đến năm 2020
Kế hoạch phát triển về lĩnh vực Văn hoá - Thể thao trên địa bàn Thị xã đến năm 2020
Quy hoạch phát triển về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn Thị xã đến năm 2020
Quy hoạch phát triển về lĩnh vực Dân số và lao động trên địa bàn Thị xã đến năm 2020
Bản quyền của UBND Thị xã Bỉm Sơn
Giấy phép: số 487/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/11/2007
Địa chỉ: Số 28 - Trần Phú – Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
Điện thoại: 0373 824 205        Fax: 0373 825 355
Mail: bimson@thanhhoa.gov.vn, ubbimson2005@yahoo.com
Số người đang online. : 4162
Số người truy cập: 26145702
Design by Newwind.JSC