GIỚI THIỆU CHUNG
TỔ CHỨC - BỘ MÁY
KINH TẾ - XÃ HỘI
TIN TỨC - SỰ KIỆN
DỰ ÁN ĐẦU TƯ
THÔNG TIN QUY HOẠCH
VĂN HOÁ - XÃ HỘI
DI TÍCH DANH THẮNG
DOANH NGHIỆP BỈM SƠN
THƯ VIỆN ẢNH
LIÊN HỆ GÓP Ý 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TƯ LIỆU
VĂN BẢN QPPL
QH phát triển KT - XH

Các giải pháp về cơ chế chính sách của Thị xã đến năm 2020
Thứ ba, 08/03/2011 09:46
Để thực hiện được quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội đến năm 2020, ngay từ khi quy hoạch đợc công bố, UBND thị xã Bỉm Sơn cần thực hiện:

- Soạn thảo các cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư vào khu công nghiệp, đầu tư cơ sở hạ tầng, khu vui chơi, giải trí, khu du lịch, khu văn hoá phù hợp với điều kiện cụ thể của Thị xã trình Chủ tịch UBND Tỉnh phê duyệt để Thị xã có căn cứ kêu gọi và xúc tiến đầu tư.

- Mọi tổ chức cá nhân đầu tư vào các ngành, các lĩnh vực trên địa bàn Thị xã đều được hưởng quyền lợi và nghĩa vụ bình đẳng như nhau.

- Dược hưởng các chính sách hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng, miễm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân với các dự án đầu tư có quy mô lớn có tác động lớn đến nền kinh tế của tỉnh theo luật khuyến khích đầu tư trong nước.

- Tạo mọi điều kiện nhanh nhất, thuận tiện nhất trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư trong việc giải quyết thủ tục hồ sơ dự án và cấp đất./.Giải pháp về tiếp thu và áp dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thị xã đến năm 2020
Giải pháp về thị trường và tiêu thụ sản phẩm của Thị xã đến năm 2020
Các giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực của Thị xã đến năm 2020
Giải pháp về vốn để thực hiện quy hoạch Thị xã đến năm 2020
Quy hoạch phát triển đô thị về vấn đề bảo vệ môi trường và bố trí sử dụng đất thị xã Bỉm Sơn đến năm 2020
Quy hoạch phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị Thị xã Bỉm Sơn đến năm 2020
Quy hoạch phát triển không gian đô thị Thị xã Bỉm Sơn đến năm 2020
Kế hoạch phát triển về lĩnh vực Văn hoá - Thể thao trên địa bàn Thị xã đến năm 2020
Quy hoạch phát triển về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn Thị xã đến năm 2020
Quy hoạch phát triển về lĩnh vực Dân số và lao động trên địa bàn Thị xã đến năm 2020
Bản quyền của UBND Thị xã Bỉm Sơn
Giấy phép: số 487/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/11/2007
Địa chỉ: Số 28 - Trần Phú – Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
Điện thoại: 0373 824 205        Fax: 0373 825 355
Mail: bimson@thanhhoa.gov.vn, ubbimson2005@yahoo.com
Số người đang online. : 4054
Số người truy cập: 26145648
Design by Newwind.JSC