GIỚI THIỆU CHUNG
TỔ CHỨC - BỘ MÁY
KINH TẾ - XÃ HỘI
TIN TỨC - SỰ KIỆN
DỰ ÁN ĐẦU TƯ
THÔNG TIN QUY HOẠCH
VĂN HOÁ - XÃ HỘI
DI TÍCH DANH THẮNG
DOANH NGHIỆP BỈM SƠN
THƯ VIỆN ẢNH
LIÊN HỆ GÓP Ý 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TƯ LIỆU
VĂN BẢN QPPL
QH phát triển KT - XH

Các giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực của Thị xã đến năm 2020
Thứ ba, 08/03/2011 09:48
Ảnh minh họa.
Tập trung chỉ đạo đạt đựơc mục tiêu: Tỷ lệ lao động được đào tạo 80% vào năm 2015 và 85% vào năm 2020.

- Xây dựng cơ chế chính sách “Chiêu hiền đãi sĩ” để từng bước thu hút lực lượng lao động có tay nghề cao, có chuyên môn kỹ thuật giỏi về phục vụ cho sản xuất. tăng cường năng lực quản lý, chỉ đạo sản xuất phát triển sản xuất kinh doanh.

- Bồi dưỡng và sử dụng có hiệu quả độ ngũ cán bộ khoa học, quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế gắn với kế hoạch đào tạo bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ Đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp.

Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ công chức dáp ứng được yêu cầu đặt ra đối với thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhằm nâng cao ý thức chính trị nắm vững đường lối của Đảng và Nhà nước, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ với chức trách được giao./.Giải pháp về tiếp thu và áp dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thị xã đến năm 2020
Giải pháp về thị trường và tiêu thụ sản phẩm của Thị xã đến năm 2020
Các giải pháp về cơ chế chính sách của Thị xã đến năm 2020
Giải pháp về vốn để thực hiện quy hoạch Thị xã đến năm 2020
Quy hoạch phát triển đô thị về vấn đề bảo vệ môi trường và bố trí sử dụng đất thị xã Bỉm Sơn đến năm 2020
Quy hoạch phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị Thị xã Bỉm Sơn đến năm 2020
Quy hoạch phát triển không gian đô thị Thị xã Bỉm Sơn đến năm 2020
Kế hoạch phát triển về lĩnh vực Văn hoá - Thể thao trên địa bàn Thị xã đến năm 2020
Quy hoạch phát triển về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn Thị xã đến năm 2020
Quy hoạch phát triển về lĩnh vực Dân số và lao động trên địa bàn Thị xã đến năm 2020
Bản quyền của UBND Thị xã Bỉm Sơn
Giấy phép: số 487/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/11/2007
Địa chỉ: Số 28 - Trần Phú – Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
Điện thoại: 0373 824 205        Fax: 0373 825 355
Mail: bimson@thanhhoa.gov.vn, ubbimson2005@yahoo.com
Số người đang online. : 4086
Số người truy cập: 26145664
Design by Newwind.JSC