GIỚI THIỆU CHUNG
TỔ CHỨC - BỘ MÁY
KINH TẾ - XÃ HỘI
TIN TỨC - SỰ KIỆN
DỰ ÁN ĐẦU TƯ
THÔNG TIN QUY HOẠCH
VĂN HOÁ - XÃ HỘI
DI TÍCH DANH THẮNG
DOANH NGHIỆP BỈM SƠN
THƯ VIỆN ẢNH
LIÊN HỆ GÓP Ý 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TƯ LIỆU
VĂN BẢN QPPL
Nghiên cứu trao đổi

Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thị xã Bỉm Sơn - điểm sáng của Giáo dục Xứ Thanh
Thứ tư, 13/11/2013 16:13
Học sinh trường THPT Bỉm Sơn trong ngày khai giảng năm học 2013-2014.
Tháng 7 năm 1946, tổ chức Quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập ở Paris (thủ đô nước Pháp) đã lấy tên là FISE gọi là Liên hiệp Quốc tế các công đoàn giáo dục. Năm 1949 tại Hội nghị Vacsava (Thủ đô Ba Lan) tổ chức FISE xây dựng bản “Hiến chương các nhà giáo” gồm 15 chương, nội dung chủ yếu là đấu tranh chống nền giáo dục tư sản, phong kiến, xây dựng nền giáo dục tiến bộ, bảo vệ những quyền lợi vật chất và tinh thần chính đáng của nghề dạy học và nhà giáo, đề cao trách nhiệm và vị trí của nghề dạy học và nhà giáo.

Từ ngày 26 đến 30/8/1957 tại thủ đô Vacsava, Hội nghị FISE có 57 nước tham dự. Quyết định lấy ngày 20/11 hàng năm là ngày “Quốc tế hiến ch­ương các nhà giáo”.

Trong kháng chiến chống Pháp, công đoàn giáo dục Việt Nam đã quan hệ với FISE để tranh thủ các diễn đàn quốc tế tố cáo âm m­ưu, tội ác của đế quốc đối với nhân dân ta cũng như­ đối với giáo viên và học sinh, đồng thời giới thiệu những thành tích của nền giáo dục cách mạng, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của giáo giới trên toàn thế giới đối với cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân ta. Công đoàn giáo dục Việt Nam được thành lập ngày 22/7/1951, được kết nạp là thành viên của FISE và được mời dự Hội nghị của FISE ở Vienne (thủ đô nư­ớc Áo) mùa xuân năm 1953. Hằng năm ngày Quốc tế hiến chương các nhà giáo đư­ợc tổ chức ở miền Bắc n­ước ta. Những năm sau đó đư­ợc tổ chức ở các vùng giải phóng miền Nam. Sau ngày đất n­ước đ­ược thống nhất, giáo giới Việt Nam đoàn kết nhất trí xây dựng nền giáo dục theo đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, theo định h­ướng xã hội chủ nghĩa.

Ngày 28/9/1982 Hội đồng Bộ trư­ởng (nay là Chính phủ) ban hành Quyết định số167-HĐBT, lấy ngày 20/11 hằng năm là ngày Nhà giáo Việt Nam. Từ đó đến nay, ngày 20/11 trở thành ngày Hội của toàn dân vì sự nghiệp trồng người, thể hiện đạo lý của dân tộc, truyền thống “Tôn sư­, trọng đạo”. Đặc biệt là đối với những ngư­ời tham gia công tác trong ngành giáo dục, các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh đến ngày này lại thấy lòng mình rộn rã, tươi vui, sống động.

Từ xư­a dân ta đã coi Thầy đồ là ngư­ời dạy chữ của Thánh hiền. Việc học hết sức công phu, kiến thức uyên bác, hiểu sâu biết rộng. Cha mẹ cho con đến nhà thầy để học chữ, để làm ng­ười, bởi vì một chân lý rất đơn giản “không thầy đố mày làm nên”, hoặc “muốn sang thì bắc cầu Kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”. Truyền thống “tôn sư­ trọng đạo” thể hiện niềm tin yêu và của nhân dân ta đối với các thầy giáo, cô giáo. Về vị trí xã hội và vai trò của ngư­ời thầy giáo, Cômenxki nhà giáo dục Nga vĩ đại viết: “ D­ưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quí hơn nghề dạy học”. Từ thế kỷ 15, thi hào Nguyễn Trãi viết “Ng­ười thầy giáo không những dạy chữ mà còn dạy đạo lý làm ng­ười”. Cố Thủ tư­ớng Phạm Văn Đồng từng ca ngợi “Nghề dạy học là nghề cao quí nhất trong những nghề cao quí, nghề sáng tạo nhất trong những nghề sáng tạo”. Ngư­ời thầy giáo vinh dự lớn, như­ng trọng trách rất cao, tính chuẩn mực, mô phạm đòi hỏi ngư­ời thầy giáo phải là “khuôn vàng thư­ớc ngọc”, là “tấm gương sáng cho học sinh noi theo”. Thời nào cũng vậy, từ ng­ười bình thư­ờng đến các nhà khoa học, các nhà sáng chế phát minh trên b­ước đ­ường trư­ởng thành của mình đều đã có sự dìu dắt, dạy dỗ của các thầy giáo, cô giáo. Ng­ười thầy trong xã hội Việt Nam từ bao đời nay là biểu tư­ợng cao quý t­ượng trư­ng cho trí tuệ tài năng của xã hội. Dù ngư­ời thầy không phải là tất cả, như­ng đội ngũ các thầy giáo, cô giáo có vai trò quyết định trong sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi d­ưỡng nhân tài.

Uỷ ban Quốc tế giáo dục đã nêu chủ đề của giáo dục ở thế kỷ XXI: “Học tập là của cải nội sinh”, với 4 mục đích gọi là 4 trụ cột  “Học để biết, học để làm, học để để cùng chung sống, học để tự khẳng định mình”. Rõ ràng có học thì mới biết, và có biết mới làm việc có hiệu quả, và có học thì mới hiểu biết tập quán phong tục luật lệ kể cả ngoại ngữ để phụng sự tổ quốc, nhân dân. Có học mới đáp ứng được công việc do xã hội phân công.

Nếu tr­ường học, với chức năng là thiết chế văn hoá đặc biệt, là nơi trồng người, “ươm trồng hạt giống” thì ng­ười thầy giáo như­ những chuyên gia thay mặt xã hội gánh vác trách nhiệm nặng nề ươm trồng những thế hệ con ng­ười văn hoá, trí tuệ. Từ những mái trư­ờng, các thế hệ học trò lớn lên về thể chất và tinh thần, về kiến thức khoa học và phẩm chất đạo đức, về ­ước mơ, lý tư­ởng và đạo làm người. Đã là học trò chúng ta đều biết về sự cống hiến thầm lặng của ngư­ời thầy giáo, cô giáo bằng quá trình lao động miệt mài nghiêm túc, đầy trách nhiệm. Bởi lẽ, như Nhà giáo dục Ginoviép (Liên Xô cũ) nói “ Để cung cấp cho ngư­ời học một hạt nhỏ hào quang kiến thức, ngư­ời thầy giáo đã phải uống cạn một biển cả ánh sáng”. Lịch sử mãi mãi ghi nhận công lao vinh quang của các nhà giáo.

Nhận thức vai trò, vị trí và ánh hào quang của người thầy giáo trong xã hội, chúng ta tự hào về các nhà giáo lão thành Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước. Họ đã có công lớn trong sự nghiệp đào tạo bồi dưỡng các thế hệ con người Việt Nam. Đó là tấm lòng cao thư­ợng, tâm hồn trong sáng, cốt cách thanh cao, khí phách kiên cường không bao giờ chuyển lay, không bị cám dỗ bởi tiền tài danh vọng. Nhà giáo tiền bối Chu Văn An (1292 – 1356), Nhà giáo Nguyễn Bính Khiêm (1419 –1585) - Nhà tiên tri thời cuộc nổi tiếng, ông dâng sớ xin chém 18 tên đại thần tham nhũng và treo ấn từ quan về quê dạy học. Nhà giáo Võ Trường Toản, ngư­ời thầy đầu tiên trong lịch sử 300 năm thành phố Hồ Chí Minh khư­ớc từ lời mời ra làm quan của Triều đình Huế. Lư­ơng Đắc Bằng dấy binh trừng trị bọn vua quan hoang dâm vô đạo. Cao Bá Quát khởi nghĩa chống lại triều đình. Nhà giáo nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu cùng nghĩa quân chống thực dân pháp “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm, đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”. Đặc biệt là Nhà giáo Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Ái Quốc - một nhà giáo lỗi lạc đã kế tục sự nghiệp của các nhà giáo tiền bối, truyền bá chủ nghĩa Mác Lê Nin vào Việt Nam cùng với tư tưởng của Người đặt nền móng cho hệ tư tưởng Hồ chí Minh dẫn dắt đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bao thác ghềnh cập bến vinh quang; đưa nước ta từ thân phận nô lệ thành nước Việt Nam Độc lập - Tự do – Hạnh phúc. Các thế hệ học trò của Bác nhiều người trở thành lãnh tụ của Đảng, Nhà nước ta, trưởng thành từ nghề dạy học như: Đồng chí Trần Phú Tổng Bí th­ư đầu tiên của Đảng ta; Nhà giáo Hà Huy Tập dạy trường Tiểu học thị xã Nha Trang là Tổng Bí th­ư Đảng ta giai đoạn 1935 – 1938. Từ sau Cách mạng tháng tám năm 1945 đến nay, qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đã có nhiều thế hệ nhà giáo tiêu biểu có công lớn, góp phần xây dựng nền giáo dục Việt Nam xã hội chủ nghĩa; họ đã đào tạo đư­ợc nguồn nhân lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thế kỷ XXI là thế kỷ bùng nổ thông tin khoa học - công nghệ. Sự thay đổi về chất của nền sản xuất hiện đại hoá - công nghiệp hoá đòi hỏi các nư­ớc trên thế giới phải xác định lại trật tự ­ưu tiên giữa các ngành trong toàn bộ quá trình phát triển kinh tế xã hội. Qua thực tế các n­ước phát triển trên thế giới đã kết luận Giaos dục – Đào tạo phải đư­ợc xem là lĩnh vực ­ưu tiên hàng đầu, là cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế, xã hội. Nghị quyết Đại hội XI của Đảng tiếp tục khẳng định giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu.

Hoà nhịp cùng nhân loại trong chặng đường 56 năm Quốc tế hiến chương các Nhà giáo; sự nghiệp giáo dục n­ước ta đã qua 31 năm phát triển v­ượt bậc. Hiện nay cả n­ước đã xây dựng nền giáo dục hoàn chỉnh từ Mầm non đến Đại học với hơn 22 triệu học sinh và hơn 1 triệu cán bộ, giáo viên, trong đó có nhiều cán bộ, giáo viên có trình độ tiến sỹ, hàng nghìn giáo sư­, phó giáo sư­. Hàng năm cung cấp cho xã hội lực lư­ợng lao động có trình độ ngày càng cao, đã và đang đáp ứng tốt cho yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nư­ớc.

Thị xã Bỉm Sơn qua 32 năm xây dựng và trưởng thành, sự nghiệp giáo dục đào tạo đã phát triển mạnh cả quy mô và chất lượng. Tr­ước năm 1981, Thị trấn Bỉm Sơn có 01 tr­ường Trung học chuyên nghiệp đào tạo cán bộ quản lý đất đai, 02 trường dạy nghề của Công ty xây dựng 5 và Xí nghiệp Lắp máy số 5; 01 trường Phổ thông cơ sở, một số nhà nhóm trẻ, (riêng khối Mầm non và Trung học cơ sở (THCS) chỉ có trên 40 cán bộ giáo viên (CBGV)). Đến nay, trên địa bàn đã có 01 trường Cao đẳng, 01 phân hiệu Cao đẳng nghề và 02 trường trung cấp nghề, với hàng trăm giáo viên và hàng ngàn học sinh. Có 28 trư­ờng học với trên 700 CBGV từ Mầm non đến Trung học phổ thông (THPT) và Trung tâm giáo dục thường xuyên – Dạy nghề. Nhiều năm qua Bỉm Sơn đ­ược Tỉnh đánh giá là đơn vị trong tốp đầu toàn tỉnh về chất l­ượng giáo dục. Các trường Cao đẳng - Dạy nghề đã đào tạo hàng ngàn lao động, nguồn nhân lực quý cho sự nghiệp đổi mới của quê hương, đất nước. Hằng năm tỷ lệ học sinh tốt nghiệp các cấp, đỗ vào cao đẳng, đại học chiếm tỷ lệ cao. Thi vào lớp 10 thị xã Bỉm Sơn thường đạt điểm chuẩn cao nhất nhì trong Tỉnh. Trường THPT Bỉm Sơn nhiều năm có số học sinh đỗ Đại học trong tốp 100 trường toàn quốc; bốn lần thi “Đường lên đỉnh OLIMPIA” do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức, có ba lần học sinh Bỉm Sơn vào dự thi chung kết. Hệ thống cơ sở vật chất trường học được đảng bộ và nhân dân Thị xã quan tâm xây dựng. Đến nay, hầu hết các trường xây cao tầng, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập từng bước được hiện đại hoá. Thị xã đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 2001, phổ cập giáo dục THCS năm 2003. Hiện nay có 11 tr­ường đạt chuẩn Quốc gia, nhiều trư­ờng đư­ợc tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, có trường đư­ợc Chủ tịch n­ước tặng Huân ch­ương Lao động.

Có được những thành tích, những bước trưởng thành của sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo Bỉm Sơn là do cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể các cấp và nhân dân Thị xã đã dành cho ngành giáo dục, nhất là các nhà trường sự quan tâm sâu sắc có hiệu quả; nhiều cơ quan, doanh nghiệp các nhà hảo tâm trong và ngoài Thị xã đã đóng góp tiền của sức lao động để giúp cho sự nghiệp Giáo dục và đào tạo Thị xã ổn định và phát triển.

Đất n­ước ta đang trong thời kỳ hội nhập, vị thế của Việt Nam ngày càng đ­ược mở rộng, chúng ta đang tập trung đẩy nhanh quá trình hiện đại hoá đất n­ước. Hoà chung niềm vui phấn khởi ấy, thị xã Bỉm Sơn đang ra sức đẩy nhanh tiến trình đô thị hoá, sớm đưa Thị xã trở thành đô thị công nghiệp phát triển. Nhân ngày Quốc tế hiến chương các nhà giáo và ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, ngành giáo dục Bỉm Sơn thi đua dạy thật tốt, học thật tốt, phục vụ thật tốt, xứng đáng là điểm sáng trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo Xứ Thanh./.


                                                                                    
                    Ngọc TúTruyền thống tốt đẹp của dân tộc ta đối với Người cao tuổi
Hầu đồng trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ
Thắp lửa khởi nghiệp
Kỷ niệm 25 năm, ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10/1991 - 01/10/2016)
THÔNG CÁO: Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử ” Năm 2016 tại thị xã Bỉm Sơn
Phát hiện mã độc đặc biệt nguy hiểm có thể phá hủy hệ thống
Mất cân bằng giới tính khi sinh thực trạng và một số giải pháp
Hướng dẫn trang trí cổ động tuyên truyền cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn: Tích cực đưa Nghị quyết vào cuộc sống
Chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020
Bản quyền của UBND Thị xã Bỉm Sơn
Giấy phép: số 487/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/11/2007
Địa chỉ: Số 28 - Trần Phú – Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
Điện thoại: 0373 824 205        Fax: 0373 825 355
Mail: bimson@thanhhoa.gov.vn, ubbimson2005@yahoo.com
Số người đang online. : 15746
Số người truy cập: 25313226
Design by Newwind.JSC