GIỚI THIỆU CHUNG
TỔ CHỨC - BỘ MÁY
KINH TẾ - XÃ HỘI
TIN TỨC - SỰ KIỆN
DỰ ÁN ĐẦU TƯ
THÔNG TIN QUY HOẠCH
VĂN HOÁ - XÃ HỘI
DI TÍCH DANH THẮNG
DOANH NGHIỆP BỈM SƠN
THƯ VIỆN ẢNH
LIÊN HỆ GÓP Ý 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TƯ LIỆU
VĂN BẢN QPPL
Thông tin chi tiết thủ tục hành chính


Thủ tục cấp giấy CNQSD Đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất

Thủ tục cấp giấy CNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dựng đất 
----------------------------------

Phòng chủ trì xử lý công việc: T ài nguyên và Môi trường

Sản phẩm cung cấp cho hộ gia đình, cá nhân: G iấy chứng nhận quyền sử dụng đất

I- Thủ tục hồ sơ gồm có 01 bộ:

 

TT

Tên loại giấy tờ, tài liệu  trong bộ hồ sơ

Có mẫu không

1

Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2

Một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau:

1. Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính; giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; Giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất; Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất trước ngày 15/10/1993, nay được UBND cấp xã xác nhận đã sử dụng trước ngày 15/10/1993; Giấy tờ về thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật; Giấy tờ do các cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ nói tại điểm 1 mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên liên quan nhưng đến trước ngày luật đất đai 2003 có hiệu lực thi hành chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, nay được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp.

3. Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Toà án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành.

 Các loại giấy tờ trên được quy định tại cỏc khoản 1, 2 và 5 điều 50 của Luật Đất đai.

Không

Căn cứ pháp lý: Điểm a, b,  khoản 1, điều 136 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành Luật Đất đai.

 

II- Trình tự giải quyết:

 

TT

Chủ thể thực hiện

Thủ tục

1

Hộ gia đình, cá nhân

Nộp đầy đủ hồ sơ qui định tại như mục I tại UBND xã phường, UBND xã phường kiểm tra, nếu đủ điều kiện thì tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đến bộ phận Địa chính xã phường, bộ phận địa chính xã phường thẩm định hồ sơ (15 ngày, không kể thời gian nếu phải công khai công bố danh sách) và chuyển về Bộ phận một cửa thuộc UBND thị xã.

2

Bộ phận một cửa thị xã

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, chuyển đến Phòng Tài nguyên và Môi trường. (trong ngày)

3

Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Thẩm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế, nếu đủ điều kiện cấp giấy thì xác nhận vào hồ sơ, lập phiếu chuyển thông tin địa chính trình UBND thị xã ký, chuyển hồ sơ đến Cơ quan Thuế. (15 ngày)

4

Cơ quan Thuế

Tiếp nhận hồ sơ, xác định đầy đủ các khoản nghĩa vụ tài chính, hướng dẫn hộ gia đình kê khai phí, lệ phí; ký thông báo nộp tiền; chuyển thông báo nộp tiền cho Hộ gia đình, cá nhân nộp nghĩa vụ tài chính; tiếp nhận hoá đơn chứng từ từ người sử dụng đất; chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường. (03 ngày)

5

Phòng Tài nguyên và Môi trường.

In, vẽ Giấy chứng nhận, trình UBND thị xã ký GCNQSD đất, chuyển kết quả đến Bộ phận một cửa

(10 ngày)

6

Bộ phận một cửa thị xã

Nhận kết quả, vào sổ theo dõi, bàn giao Giấy CNQSD đất cho UBND xã phường. (02 ngày)

7

UBND xã phường

Nhận kết quả, thu lệ phí,  vào sổ theo dõi, bàn giao Giấy CNQSD đất cho  hộ gia đình cá nhân. (02 ngày)

III- Thời gian giải quyết: 55 ngày làm việc - không tính thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính (điểm c, khoản 2, điều 136 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành Luật Đất đai). 

IV- Lệ phí:

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 100.000 đồng.

-Qui định tại điểm 2 mục I Thông tư số 93/2002/TT-BTC ngày 21/10/2002 của  Bộ Tài chính.
Tải tài liệu
Danh sách
Bản quyền của UBND Thị xã Bỉm Sơn
Giấy phép: số 487/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/11/2007
Địa chỉ: Số 28 - Trần Phú – Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
Điện thoại: 0373 824 205        Fax: 0373 825 355
Mail: bimson@thanhhoa.gov.vn, ubbimson2005@yahoo.com
Số người đang online. : 7966
Số người truy cập: 26114235
Design by Newwind.JSC