GIỚI THIỆU CHUNG
TỔ CHỨC - BỘ MÁY
KINH TẾ - XÃ HỘI
TIN TỨC - SỰ KIỆN
DỰ ÁN ĐẦU TƯ
THÔNG TIN QUY HOẠCH
VĂN HOÁ - XÃ HỘI
DI TÍCH DANH THẮNG
DOANH NGHIỆP BỈM SƠN
THƯ VIỆN ẢNH
LIÊN HỆ GÓP Ý 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TƯ LIỆU
VĂN BẢN QPPL

Hội Cựu chiến binh Thị xã Bỉm Sơn
17 năm quan Hội CCB Thị xã Bỉm Sơn liên tục được BCH Hội CCB tỉnh Thanh Hóa công nhận đạt ‘Trong sạch vững mạnh” được CBH Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng cờ “Tổ chức Hội vững mạnh”, được Bộ lao động thương binh xã hội tặng bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào phòng chống các tệ nạn xã hội.

                
                   Giới thiệu chung về Hội Cựu chiến binh thị xã Bỉm Sơn


Những năm cuối của thập kỷ 80 thế kỷ XX, trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới tác động vào trong nước: Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ cách mạng, nhất là nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa: Trước nguyện vọng tha thiết của lực lược CCB. Ngày 06/12/1989 Bộ chính trị BCH Trung ương Đảng (khóa VI) đã quyết định thành lập Hội CCB Việt Nam. Ngày 31/7/1990 Ban thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ra chỉ thị số 38/CTTU về việc thành lập Hội CCB các huyện, thị và cơ sở. Ngày 23/8/1990 Thị ủy Thị xã Bỉm Sơn ra quyết định số 26/QĐTU thành lập Hội CCB Thị xã Bỉm Sơn.

Từ khi thành lập đến nay Hội CCB Thị xã Bỉm Sơn đã trải qua 4 kỳ Đại Hội.

Đại Hội lần thứ nhất: Được tiến hành vào ngày 19/11/1990. Đại Hội chính thức ra mắt là đoàn thể chính trị - xã hội, với 58 Đại biểu chính thức đại diện cho 301HV và 08 tổ chứ Hội cơ sở, 66 chi hội. Đại Hội đã bầu 11 Đ/c ủy viên BCH, bầu Đ/c Vũ Trung Thướng chủ tịch, 02 phó chủ tịch: Đ/c Đinh Công Tráng và Đ/c Vũ Đình Luận, Đ/c Mai Văn Huê ủy viên thơ ký. Đến tháng 8/1992 do điều kiện sức khỏe và công tác đ/c Đinh Công Tráng và Đ/c Vũ Đình Luận xin nghỉ, BCH bầu bổ sung Đ/c Mai Văn Huê phó chủ tịch.

Đại Hội đại biểu lần thứ II: Được tiến hành trong 2 ngày, ngày 7 và ngày 8 /4/1997. Đây là Đại Hội khẳng định vai trò, vị trí, tính chất, mục đích của Hội CCB Việt Nam. Đại Hội có 83 đại biểu chính thức đại diện cho 2.048 HV ở 10 hội cơ sở. Tháng 11/1998 chuyển tổ chức Hội CCB Công ty xi măng Bỉm Sơn về trực thuộc Tỉnh hội Thanh Hóa, với 778 HV và 22 chi hội. Đại Hội đã bầu 13 đ/c ủy viên BCH, bầu Đ/c Vũ Trung Thướng tái cử chủ tịch và Đ/c Mai Văn Huê tái cử phó chủ tịch, Đ/c Trịnh Đình Hồng ủy viên thường vụ thư ký Hội.

Đại hội đại biểu lần thứ III: Được tiến hành 02 ngày, ngày 27 và ngày 28/12/2001. Đây là Đại Hội đánh dấu bước phát triển mới mạnh mẽ vững chắc của Hội, là Đại Hội quán triệt Nghị quyết 09 của bộ Chính trị về “Công tác CCB trong gia đoạn cách mạng mới”. Đại Hội có 87 đại biểu chính thức đại diện cho 1.731 HV ở 17 tổ chức hội cơ sở, 77 chi hội. Đại hội đã bầu BCH gồm 15 Đ/c, bầu Đ/c Vũ Trung Thướng tái cử chủ tịch khóa III; Đ/c Lê Ngọc Kiền phó chủ tịch; Đ/c Trịnh Đình Hồng ủy viên thường vụ thư ký Hội.

Đại hội đại biểu lần thứ IV: Đây là Đại Hội tiếp tục “Phát huy bản chất truyền thống Bộ đội cụ Hồ xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, góp phần bảo vệ và xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở”. Là Đại Hội quán triệt pháp lệnh CCB của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và “ Thực hiện cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Đại Hội được tiến hành ngày 24 và ngày 25/4/2007. Đại hội có 95 đại biểu chính thức đại diện cho 2.253 HV ở 20 chi hội cơ sở, 77 chi hội, Đại hội bầu ra BCH gồm 17 Đ/c, bầu Đ/c Lê Ngọc Kiền chủ tịch, Đ/c Vũ Ngọc Lam phó chủ tịch, Đ/c Trịnh Đình Hồng ủy viên thường vụ thư ký Hội.

Hơn 17 năm xây dựng và trưởng thành. Dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ Thị xã Bỉm Sơn, trực tiếp là Ban thường vụ Thị ủy, các cấp ủy địa phương, được sự giúp đỡ của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể . Tổ chức Hội ngày được mở rộng, chất lượng được nâng cao, toàn Hội luôn kiên định sự nghiệp cách mạng của Đảng. Hội đã động viên hội viên và đông đảo CCB tích cực tham gia sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Đấu tranh chống những quan điểm sai trái với đường lối, quan điểm của Đảng. Chống âm mưu “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch. Chống tham nhũng, láng phí, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Phong trào CCB giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giầu chính đáng phát triển ngày càng sâu rộng và thu được nhiều kết quả tốt, đồng thời đã động viên CCB tích cực tham gia thực hiện các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương. Hội đã phối hợp với đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Với sự cố gắng nỗ lực của cán bộ, hội viên, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” phấn đâu vươn lên khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, chủ động đẩy mạnh các phong trào thi đua; 17 năm quan Hội CCB Thị xã Bỉm Sơn liên tục được BCH Hội CCB tỉnh Thanh Hóa công nhận đạt ‘Trong sạch vững mạnh” được CBH Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng cờ “Tổ chức Hội vững mạnh”, được Bộ lao động thương binh xã hội tặng bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào phòng chống các tệ nạn xã hội . BCH Hội CCB Tỉnh Thanh Hóa, UBND Tỉnh Thanh Hóa, UBND Thị xã Bỉm Sơn tặng nhiều bằng khen, giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của Hội và các phong trào của địa phương. Từ những kết quả trên Hội đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân khằng định Hội xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, nhất là ở cơ sở./.

Bản quyền của UBND Thị xã Bỉm Sơn
Giấy phép: số 487/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/11/2007
Địa chỉ: Số 28 - Trần Phú – Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
Điện thoại: 0373 824 205        Fax: 0373 825 355
Mail: bimson@thanhhoa.gov.vn, ubbimson2005@yahoo.com
Số người đang online. : 8194
Số người truy cập: 26114349
Design by Newwind.JSC