GIỚI THIỆU CHUNG
TỔ CHỨC - BỘ MÁY
KINH TẾ - XÃ HỘI
TIN TỨC - SỰ KIỆN
DỰ ÁN ĐẦU TƯ
THÔNG TIN QUY HOẠCH
VĂN HOÁ - XÃ HỘI
DI TÍCH DANH THẮNG
DOANH NGHIỆP BỈM SƠN
THƯ VIỆN ẢNH
LIÊN HỆ GÓP Ý 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TƯ LIỆU
VĂN BẢN QPPL
Kinh tế xã hội
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
Thứ tư, 29/06/2016 10:14
Giá trị sản xuất địa bàn ước đạt 7.264.376 triệu đồng, bằng 50,4% KH năm, tăng 22,7% so CK; trong đó, Công nghiệp - Xây dựng tăng 26,7%, Thương mại - Dịch vụ tăng 14,9%, Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản tăng 1,6%.
Xem tiếp >>
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4; phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2016
Thứ tư, 29/06/2016 10:01
Giá trị sản xuất Công nghiệp – Xây dựng đạt 753.251 triệu đồng, bằng 110,6% so CK. Trong đó, giá trị sản xuất Công nghiệp đạt 543.847 triệu đồng bằng 110,6% so CK (Khu vực Nhà nước: 461.075 triệu đồng, bằng 108,2 % so CK; khu vực Dân doanh: 71.322 triệu đồng bằng 122,4% so CK; Khu vực có vốn đầu t¬ư nước ngoài: 11.450 triệu đồng, bằng 141,8% so CK).
Xem tiếp >>
Tình hình Kinh tế - Xã hội quí I; Nhiệm vụ trọng tâm quí II năm 2016
Thứ tư, 30/03/2016 14:04
Giá trị sản xuất địa bàn ước đạt 3.462.232 triệu đồng, bằng 24% kế hoạch năm, tăng 10,3% so CK. Trong đó, ngành CN-XD tăng 12,3%, Dịch vụ tăng 7,8%, Nông -lâm nghiệp-thủy sản tăng 1,9%, giá trị xuất khẩu tăng 10,5% so với CK.
Xem tiếp >>
Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 1 đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2016
Thứ tư, 30/03/2016 14:01
Giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng đạt 688.070 triệu đồng, bằng 111,3% so CK. Trong đó, giá trị sản xuất Công nghiệp đạt 503.667 triệu đồng bằng 112,8% so CK.
Xem tiếp >>
Tình hình Kinh tế - Xã hội năm 2015; Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2016
Thứ tư, 30/03/2016 13:59
Tổng giá trị sản xuất địa bàn (theo giá 1994) ước đạt 10.630 tỷ 270 triệu đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,2%, vượt mục tiêu kế hoạch 0,6%. Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - xây dựng chiếm 68,4%, thương mại - dịch vụ chiếm 29,7%, nông - lâm - thủy sản chiếm 1,8%.
Xem tiếp >>
Tình hình Kinh tế - Xã hội 10 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2015
Thứ tư, 30/03/2016 13:52
Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 1.005.184 triệu đồng. Giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng đạt 649.102 triệu đồng, bằng 104,5% so CK. Trong đó, giá trị sản xuất CN - TTCN đạt 482.393 triệu đồng bằng 105,7% so CK.
Xem tiếp >>
Tình hình Kinh tế - Xã hội 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2015
Thứ tư, 30/03/2016 13:49
Giá trị sản xuất địa bàn ước đạt 7.180.402 tr.đồng, bằng 67,9% KH năm, tăng 7,9% so CK. Trong đó, ngành CN-XD tăng 4,5% CK, Dịch vụ tăng 27,4% CK, Nông, lâm nghiệp, thủy sản bằng 99,5% CK, giá trị xuất khẩu bằng 98,8% CK.
Xem tiếp >>
Báo cáo kinh tế - xã hội tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2015
Thứ năm, 22/10/2015 08:19
Giá trị sản xuất Công nghiệp – Xây dựng đạt 593.468 triệu đồng, bằng 105,5% so CK. Trong đó, giá trị sản xuất CN - TTCN đạt 421.061 triệu đồng bằng 99,1% so CK.
Xem tiếp >>
Báo cáo kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2015
Thứ ba, 18/08/2015 07:53
Giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng đạt 520.450 triệu đồng, bằng 112,5% so CK. Trong đó, giá trị sản xuất CN - TTCN đạt 386.174 triệu đồng bằng 107,5% so CK (khu vực Nhà nước: 323.616 triệu đồng, bằng 107% so CK; khu vực Dân doanh: 55.304 triệu đồng bằng 109,9% so CK; Khu vực có vốn đầu t¬ư nước ngoài: 7.254 triệu đồng, bằng 110,2% so CK).
Xem tiếp >>
Báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015
Thứ tư, 24/06/2015 10:30
Trong 6 tháng đầu năm 2015, dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ Thị xã, sự nỗ lực trong chỉ đạo điều hành của UBND Thị xã, sự cố gắng của các doanh nghiệp và của toàn thể nhân dân, kinh tế Thị xã có bước phát triển khá, lĩnh vực văn hoá - xã hội có chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững.
Xem tiếp >>
12345678910
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4; phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2016
Tình hình Kinh tế - Xã hội quí I; Nhiệm vụ trọng tâm quí II năm 2016
Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 1 đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2016
Tình hình Kinh tế - Xã hội năm 2015; Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2016
Tình hình Kinh tế - Xã hội 10 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2015
Tình hình Kinh tế - Xã hội 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2015
Báo cáo kinh tế - xã hội tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2015
Báo cáo kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2015
Tình hình kinh tế - xã hội Quý 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2015
Bản quyền của UBND Thị xã Bỉm Sơn
Giấy phép: số 487/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/11/2007
Địa chỉ: Số 28 - Trần Phú – Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
Điện thoại: 0373 824 205        Fax: 0373 825 355
Mail: bimson@thanhhoa.gov.vn, ubbimson2005@yahoo.com
Số người đang online. : 4328
Số người truy cập: 26145785
Design by Newwind.JSC