GIỚI THIỆU CHUNG
TỔ CHỨC - BỘ MÁY
KINH TẾ - XÃ HỘI
TIN TỨC - SỰ KIỆN
DỰ ÁN ĐẦU TƯ
THÔNG TIN QUY HOẠCH
VĂN HOÁ - XÃ HỘI
DI TÍCH DANH THẮNG
DOANH NGHIỆP BỈM SƠN
THƯ VIỆN ẢNH
LIÊN HỆ GÓP Ý 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TƯ LIỆU
VĂN BẢN QPPL
Thông tin giá đất
Bảng chi tiết giá đất phi nông nghiệp phường Ba Đình giai đoạn 2015-2020
Thứ sáu, 03/03/2017 17:15
Xem tiếp >>
Bảng chi tiết giá đất phi nông nghiệp phường Lam Sơn giai đoạn 2015-2020
Thứ sáu, 03/03/2017 17:09
Xem tiếp >>
Bảng chi tiết giá đất phi nông nghiệp phường Đông Sơn giai đoạn 2015-2020
Thứ sáu, 03/03/2017 17:01
Xem tiếp >>
Bảng chi tiết giá đất phi nông nghiệp xã Quang Trung giai đoạn 2015-2020
Thứ sáu, 03/03/2017 16:55
Xem tiếp >>
Bảng chi tiết giá đất phi nông nghiệp xã Hà Lan giai đoạn 2015-2020
Thứ sáu, 03/03/2017 16:50
Xem tiếp >>
Giá đất nông nghiệp phường Ba Đình thời kỳ 2015 - 2019
Thứ tư, 06/05/2015 16:30
Phân định vị trí đất nông nghiệp theo bản đồ địa chính duyệt năm 2011
Xem tiếp >>
Giá đất nông nghiệp phường Ngọc Trạo thời kỳ 2015 - 2019
Thứ tư, 06/05/2015 16:28
Phân định vị trí đất nông nghiệp theo bản đồ địa chính duyệt năm 2011
Xem tiếp >>
Giá đất nông nghiệp xã phường Lam Sơn Thời kỳ 2015 - 2019
Thứ tư, 06/05/2015 16:26
Phân định vị trí đất nông nghiệp xác lập theo bản đồ địa chính năm 2011
Xem tiếp >>
Giá đất nông nghiệp phường Phú Sơn thời kỳ 2015 - 2019
Thứ tư, 06/05/2015 16:22
Phân định vị trí đất nông nghiệp xác lập theo bản đồ địa chính năm 2011
Xem tiếp >>
Giá đất nông nghiệp xã phường Bắc Sơn Thời kỳ 2015 - 2019
Thứ tư, 06/05/2015 16:17
Phân định vị trí đất nông nghiệp theo bản đồ địa chính duyệt năm 2011
Xem tiếp >>
1234567
Bảng chi tiết giá đất phi nông nghiệp phường Ba Đình giai đoạn 2015-2020
Bảng chi tiết giá đất phi nông nghiệp phường Lam Sơn giai đoạn 2015-2020
Bảng chi tiết giá đất phi nông nghiệp phường Đông Sơn giai đoạn 2015-2020
Bảng chi tiết giá đất phi nông nghiệp xã Quang Trung giai đoạn 2015-2020
Bảng chi tiết giá đất phi nông nghiệp xã Hà Lan giai đoạn 2015-2020
Giá đất nông nghiệp phường Ba Đình thời kỳ 2015 - 2019
Giá đất nông nghiệp phường Ngọc Trạo thời kỳ 2015 - 2019
Giá đất nông nghiệp xã phường Lam Sơn Thời kỳ 2015 - 2019
Giá đất nông nghiệp phường Phú Sơn thời kỳ 2015 - 2019
Giá đất nông nghiệp xã Quang Trung thời kỳ 2015-2019
Bản quyền của UBND Thị xã Bỉm Sơn
Giấy phép: số 487/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/11/2007
Địa chỉ: Số 28 - Trần Phú – Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
Điện thoại: 0373 824 205        Fax: 0373 825 355
Mail: bimson@thanhhoa.gov.vn, ubbimson2005@yahoo.com
Số người đang online. : 4292
Số người truy cập: 26145767
Design by Newwind.JSC