GIỚI THIỆU CHUNG
TỔ CHỨC - BỘ MÁY
KINH TẾ - XÃ HỘI
TIN TỨC - SỰ KIỆN
DỰ ÁN ĐẦU TƯ
THÔNG TIN QUY HOẠCH
VĂN HOÁ - XÃ HỘI
DI TÍCH DANH THẮNG
DOANH NGHIỆP BỈM SƠN
THƯ VIỆN ẢNH
LIÊN HỆ GÓP Ý 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TƯ LIỆU
VĂN BẢN QPPL
        Giới thiệu
        Quy chế hoạt động
        Các nhiệm kỳ
        Phòng ban
Tên phòng banĐiện thoạiChức năng, nhiệm vụ
   Văn phòng HĐND&UBND
   037 3824 205
  

Văn phòng HĐND và UBND huyện là cơ quan chuyên môn tham mưu tổng hợp cho UBND huyện về hoạt động của UBND; tham mưu, giúp UBND huyện về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch UBND về chỉ đạo, điều hành UBND huyện; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện, UBND huyện và các cơ quan Nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân, UBND huyện

   Phòng Tài chính - Kế hoạch
   0373 824 812
   Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật.
   Phòng Tư pháp
   0373 825 018
   thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; nuôi con nuôi; hộ tịch; chứng thực; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật
   Thanh tra thị xã
   0373 824 362
   Quản lý nhà nước về công tác Thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo.
   Phòng Quản lý đô thị
   0373 824 934
   Cơ quan chuyên môn giúp UBND thị xã Bỉm Sơn quản lý nhà nước ngành xây dựng.
   Phòng Giáo dục và Đào tạo
   0373 824 878
   Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông trung học; trung tâm giáo dục thường xuyên và các loại hình giáo dục - đào tạo khác
   Phòng Nội vụ
   0373 824 940
  

chức năng và Nhiệm vụ:

   Chi cục Thống kê
   0373 824 466
  

Chi cục Thống kê huyện, thành, thị là cơ quan trực thuộc Cục Thống kê, giúp Cục trưởng Cục Thống kê thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động thống kê trong phạm vi huyện, thành, thị; tổ chức các hoạt động thống kê theo chương trình công tác của Cục trưởng Cục Thống kê giao; cung cấp thông tin kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo Đảng, Chính quyền huyện và cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

   Phòng Tài nguyên & Môi trường
   0373 825 979
  

Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân cấp huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, biển và hải đảo (đối với những huyện có biển).

   Ban Quản lý DA&ĐT xây dựng
   0373 824 944
   Thực hiện quản lý dự án do UBND thị xã Bỉm Sơn làm chủ đầu tư
   Phòng Kinh tế
   0373 824 939
  

Phòng Công Thương thuộc Uỷ ban nhân dân huyện hoặc Phòng Kinh tế thuộc Uỷ ban nhân dân quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp huyện) là cơ quan chuyên môn có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước về công thương ở địa phương (đối với những lĩnh vực khác thuộc Phòng Công Thương hoặc Phòng Kinh tế do Bộ quản lý ngành tương ứng hướng dẫn).

   Phòng Văn hóa -TT -TT
   0373 824 941
   Tham mưu giúp UBND thị xã thực hiện chức năng chỉ đạo, quản lý nhà n­ước về Văn hóa Thể thao
   Đài Truyền thanh & Phát lại truyền hình
   0373 824 943
  

 Đài Truyền thanh - Truyền hình hoặc Đài Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện) là đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền huyện.

   Phòng Y tế
   0373 824 945
  

Quản lý Nhà nước về bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trên địa bàn Thị xã gồm: Y tế dự phòng, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng , y dược cổ truyền, thuốc phòng chữa bệnh cho người, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế

   Ủy ban Dân số
   0373 825 024
   Giúp ủy ban nhân dân Thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác Dân số - Gia đình vàTrẻ em.
   Các đơn vị trực thuộc
  
   Xem chi tiết
   Phòng Lao động Thương binh & Xã hội
   0373.825.463
  

Cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Uỷ ban nhân dân huyện) thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lao động, thương binh và xã hội thống nhất gọi là phòng. Việc thành lập và tên gọi của phòng do Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

   Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
   0912605033
  

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất được thành lập ở huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) là đơn vị sự nghiệp công lập, có chức năng tổ chức thực hiện đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý biến động về sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng và quản lý hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật.

Bản quyền của UBND Thị xã Bỉm Sơn
Giấy phép: số 487/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/11/2007
Địa chỉ: Số 28 - Trần Phú – Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
Điện thoại: 0373 824 205        Fax: 0373 825 355
Mail: bimson@thanhhoa.gov.vn, ubbimson2005@yahoo.com
Số người đang online. : 7950
Số người truy cập: 26114227
Design by Newwind.JSC