GIỚI THIỆU CHUNG
TỔ CHỨC - BỘ MÁY
KINH TẾ - XÃ HỘI
TIN TỨC - SỰ KIỆN
DỰ ÁN ĐẦU TƯ
THÔNG TIN QUY HOẠCH
VĂN HOÁ - XÃ HỘI
DI TÍCH DANH THẮNG
DOANH NGHIỆP BỈM SƠN
THƯ VIỆN ẢNH
LIÊN HỆ GÓP Ý 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TƯ LIỆU
VĂN BẢN QPPL
        Giới thiệu
        Danh sách các nhiệm kỳ
        Danh sách các đảng bộ, chi bộ trực thuộc

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI CỦA ĐẢNG BỘ THỊ XÃ BỈM SƠN

Từ những năm 60, 70 của thế kỷ 20, cùng với chủ trương xây dựng một số công trình trọng điểm quốc gia như Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, cầu Thăng Long, Nhà máy nhiệt điện Phả Lại, ngày 16 tháng 3 năm 1974, trên cơ sở những cứ liệu khoa học về tài nguyên và vị trí của Bỉm Sơn, Đảng và Nhà nước đã có chủ trương xây dựng một nhà máy xi măng lớn nhất nước ta tại Bỉm Sơn Thanh Hoá.

Ngày 12 tháng 12 năm 1975 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 338/TTg cấp cho Bộ Xây dựng đất để xây dựng nhà máy xi măng Bỉm Sơn; Quyết định 338/TTG của Thủ tướng Chính phủ đã mở ra bước thay đổi căn bản bộ mặt Bỉm Sơn trong thời kỳ cả nước bước vào kỷ nguyên độc lập, thống nhất và CNXH; đồng thời đặt ra vấn đề cấp bách về tổ chức quản lý xã hội khu công nghiệp Bỉm Sơn.

Ngày 29 tháng 6 năm 1977 Bộ trưởng Phủ Thủ tướng đã ký Quyết định 140/BT phê chuẩn việc thành lập Thị trấn Bỉm Sơn trực thuộc tỉnh Thanh Hoá. Căn cứ Quyết định thành lập thị trấn và tổ chức Đảng cũng như tổng số đảng viên trên khu vực Bỉm Sơn, ngày 26 tháng 10 năm 1977 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá ban hành Quyết định số 1014/QĐ/TU chỉ định 9 đồng chí là uỷ viên BCH đảng bộ thị trấn Bỉm Sơn, do đồng chí Phạm Như Nhuần Bí thư, đồng chí Tống Văn Ký phó Bí thư Thường trực.

Ngày 07-11-1977, Ban Thư­ờng vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá Quyết định thành lập Đảng bộ thị trấn Bỉm Sơn, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc đang hoạt động trên địa bàn.

Ngày 8-11-1977, Ban Th­ường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá ban hành Quyết định số 1026/TC-TU chuyển một số đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện uỷ Trung Sơn (nay là Hà Trung) sang trực thuộc Thị uỷ Bỉm Sơn gồm: Đảng bộ Trư­ờng Đo đạc bản đồ và Quản lý ruộng đất, Đảng bộ Công ty Xây dựng số 3 Thanh Hóa, Đảng bộ Công ty Lắp máy 45, Đảng bộ Trường đào tạo Công nhân sản xuất xi măng, các chi bộ Ban kiến thiết Bỉm Sơn, Xí nghiệp Gạch Bỉm Sơn, Cửa hàng Thực phẩm Bỉm Sơn, Cửa hàng Bách hoá Bỉm Sơn, Cửa hàng Chất đốt Bỉm Sơn, Đồn Công an Bỉm Sơn và chi bộ Khách sạn Chuyên gia Bỉm Sơn. Đến cuối tháng 12-1977, sau một thời gian khẩn trương xây dựng, hệ thống tổ chức Đảng, hệ thống tổ chức hính quyền thị trấn đã hình thành về cơ bản, đảm bảo tốt việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính trị của mình.

Chặng đường 33 năm (1977-2010) xây dựng và trưởng thành, qua 9 kỳ Đại hội (Đại hội I nhiệm kỳ (1978 -1983) đến Đại hội IX, nhiệm kỳ (2010-2015), Đảng bộ và nhân dân Bỉm Sơn luôn đoàn kết, sáng tạo, chung sức, chung lòng vượt qua mọi khó khăn, kiên định mục tiêu lý tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn, xây dựng Thị xã phát triển từ một thị trấn nghèo nàn lạc hậu trở thành đô thị công nghiệp theo hướng giầu đẹp, hiện đại, văn minh-hạt nhân vùng kinh tế động lực phía Bắc của tỉnh Thanh Hoá.

* Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ Nhất, nhiệm kỳ (1979-1982): Diễn ra từ ngày 30 đên 31/4/1978 có 73 đại biểu tham dự, đại diện cho 594 đảng viên thuộc 21 đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Đại hội xác định phương hướng chung là: Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực tổ chức quản lý của chính quyền, phát huy cao độ tinh thần làm chủ tập thể của cán bộ CNVC; đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, tiết kiệm, xây dựng thị trấn Bỉm Sơn giầu đẹp, văn minh. Đại hội bầu BCH đảng bộ gồm 15 đồng chí. Đồng chí Hoàng Đình Quế được bầu làm Bí thư. Đồng chí Nguyễn Như Nhuần Phó Bí thư.

* Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ (1983-1986): Ngày 18/12/1981 Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ra quyết định số 157-QĐ/HĐBT thành lập Thị xã Bỉm Sơn. Sự ra đời của thị xã đánh dấu bước phát triển mới của Bỉm Sơn trong quá trình thực hiện sự nghiệp Công nghiệp hoá-Hiện đại hoá.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thị xã lần thứ II diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 3 năm 1983. Về dự Đại hội có 109 Đại biểu của 31 Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc. Đại hội đề ra phương hướng chung là: “Phát huy sức mạnh của chế độ làm chủ tập thể, ra sức khai thác tiềm năng, đẩy mạnh phát triển CN-TTCN, Nông nghiệp; làm tốt phân phối lưu thông, giải quyết việc làm và bảo đảm đời sống người lao động; giữ vững an ninh chính trị bảo đảm trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh để từng bước xây dựng thị xã Bỉm Sơn giầu về kinh tế, mạnh về QP-AN, đẹp về nếp sống văn hoá - là trung tâm kinh tế, văn hoá phía Bắc của tỉnh”.

Đại hội bầu BCH gồm 21 đồng chí uỷ viên chính thức và 2 đồng chí uỷ viên dự khuyết. Đồng chí Hoàng Đình Quế được bầu làm Bí thư Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực.

* Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ (1986-1989): Diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 10 năm 1986. Dự Đại hội có 136 Đại biểu đại diện cho 34 tổ chức cơ sở Đảng, 2.232 đảng viên của toàn Đảng bộ. Đại hội đề ra phương hướng chung là: Phát huy sức mạnh tổng hợp, khai thác tốt những tiềm năng sẵn có về đất đai, lao động, năng lực sản xuất để đẩy mạnh sản xuất CN-TTCN; Nông nghiệp, Dịch vụ;Tổ chức tốt đời sống của CNVC và nhân dân; giải quyết việc làm cho người lao động; giữ vững ANCT trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Đại hội bầu BCH gồm 35 đồng chí, trong đó 29 uỷ viên chính thức và 6 uỷ viên dự khuyết. Đồng chí Lê Văn Tu được bầu làm Bí thư đảng bộ. Đồng chí Hồ Sĩ Tốn Phó BT Thường trực; Đ/c Nguyễn Tiến Thành Phó Bí thư- Chủ tịch UBND thị xã.

* Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ (1989-1990): Đại hội diễn ra từ ngày 23-24/3/1989; có 135 Đại biểu đại diện cho 2.405 đảng viên của 39 cơ sở Đảng trong Đảng bộ về dự. Phương hướng chung Đại hội đề ra là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. Phát huy sức mạnh tổng hợp trên địa bàn, khai thác thế mạnh từ sản phẩm xi măng. Hoàn thiện cơ cấu kinh tế của thị xã: CN-TTCN, Nông nghiệp, Thương nghiệp dịch vụ; từng bước xây dựng thị xã Bỉm Sơn thành Thị xã công nghiệp vật liệu xây dựng giầu đẹp.

Đại hội bầu BCH gồm 26 uỷ viên chính thức và 01 uỷ viên dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Trí Thức được bầu làm Bí thư Đảng bộ. Đồng chí Hồ Sĩ Tốn Phó Bí thư Thường trực; đồng chí Nguyễn Tiến Thành- Phó Bí thư-Chủ tịch UBND thị xã.

* Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ V nhiệm kỳ (1991-1995): Diễn ra từ 29/10 đến 01/11/1991. Đến dự Đại hội có 145 đại biểu đại diện cho 2.700 đảng viên của 41 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Thị xã. Phương hướng chung đại hội đề ra là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và sức chiến đấu của toàn đảng bộ, vượt qua khó khăn thử thách, ổn định kinh tế trên cơ sở phát huy sức mạnh tổng hợp, khai thác tiềm năng thế mạnh của thị xã, thực hiện cơ cấu kinh tế CN-TTCN, Nông-Lâm nghiệp, và Dịch vụ”; giải quyết việc làm ổn định và cải thiện đời sống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đẩy lùi tiêu cực, từng bước xây dựng Thị xã Bỉm Sơn giầu đẹp”.

Đại hội bầu BCH gồm 27 đồng chí. Từ ngày 21 đến 23 tháng 3 năm 1994 Hội nghị giữa nhiệm kỳ bầu bổ sung 04 Uỷ viên BCH đưa tổng số Uỷ viên BCH khoá V lên 31 đồng chí. Đại hội V bầu đồng chí Nguyễn Trí Thức làm Bí thư Đảng bộ; đồng chí Nguyễn Văn Phép Phó Bí thư Thường trực. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành- Phó Bí thư-Chủ tịch UBND thị xã.

* Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ (1996-2000): Diễn ra từ 21-23/3/1996. Dự Đại hội có 182 Đại biểu thay mặt cho 2.857 đảng viên ở 34 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Thị xã. Phương hướng Đại hội VI đề ra là: Tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, huy động mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng thế mạnh của Thị xã công nghiệp vật liệu xây dựng; thực hiện cơ cấu kinh tế: “CN-TTCN, Thương nghiệp-Dịch vụ và Nông -Lâm nghiệp”; Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh; phấn đấu xây dựng Thị xã Bỉm Sơn giàu đẹp, công bằng văn minh”.

Đại hội bầu BCH gồm 29 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Phép được bầu làm Bí thư Đảng bộ. Đồng chí Đỗ Văn Đỡi Phó Bí thư Thường trực; Đồng chí Lê Đức Hạnh Phó Bí thư Chủ tịch UBND Thị xã.

* Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ (2000-2005): Diễn ra từ 26 đến 28 tháng 11 năm 2000 có 110 Đại biểu thay mặt 2.600 đảng viên của 39 tổ chức cơ sở đảng về dự. đại hội đề ra phương hướng chung là:

“Phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ và nhân dân, tiếp tục đổi mới toàn diện, đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa; tranh thủ thời cơ thuận lợi, khắc phục khó khăn, thử thách, tăng cư­ờng khai thác và sử dụng tốt các nguồn lực, đẩy nhanh tốc độ tăng trư­ởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo định hướng: "Công nghiệp - Xây dựng, Th­ương mại-Dịch vụ, Nông nghiệp-Lâm nghiệp". Kết hợp tăng trư­ởng kinh tế với củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Xây dựng Đảng bộ Thị xã trong sạch vững mạnh; cải thiện đời sống nhân dân; thực hiện dân chủ và công bằng xã hội; xây dựng Thị xã ngày càng giàu đẹp văn minh”.

Đại hội bầu BCH đảng bộ 33 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Phép Bí thư đảng bộ, đồng chí Nguyễn Quốc Trình Phó Bí thư Thường trực, Đồng chí Lê Đức Hạnh Phó BT Chủ tịch UBND thị xã.Tháng 4 năm 2004 sau bầu cử HĐND các cấp nhân sự khóa VII có sự thay đổi: Tháng 5/ 2004 đồng chí Tạ Ngọc Phước được bầu Phó BT- chủ tịch UBND Thị xã thay đồng chí Lê Đức Hạnh nghỉ hưu;

Tháng 12/2004 Đ/c Nguyễn Quốc Trình được bầu Bí thư đảng bộ thay đồng chí Nguyễn Văn Phép nghỉ hưu. Tháng 5/2005 đồng chí Nguyễn Ngọc Tú được bầu làm Phó BT Thường trực.

* Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ (2005-2010): Diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 10 năm 2005. Dự đại hội có 118 Đại biểu thay mặt cho trên 3.000 đảng viên của 39 tổ chức cơ sở Đảng. Phương hướng đại hội đề ra là: “Tích cực thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, khai thác tiềm năng thế mạnh của thị xã; tranh thủ phát huy mọi nguồn lực để phát triển công nghiệp, dịch vụ với tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, nông nghiệp và nông thôn phát triển vững chắc; đẩy nhanh tốc độ chỉnh trang, xây dựng và phát triển đô thị theo hướng hiện đại hoá; thực hiện tốt các vấn đề văn hoá - xã hội; giữ vững quốc phòng- an ninh. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phấn đấu năm 2010 thị xã đạt tiêu chuẩn đô thị loại III và đến năm 2020 trở thành đô thị công nghiệp phát triển”.

Đại hội bầu BCH đảng bộ 35 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Quốc Trình được bầu làm Bí thư Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tú phó BT Thường trực; Đồng chí Tạ Ngọc Phước phó BT Chủ tịch UBND Thị xã.

* Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ (2010-2015): Diễn ra từ ngày 16 đến đến ngày 18 tháng 7 năm 2010 tại Nhà hát Công nhân Thị xã. Dự đại hội có 224 Đại biểu thay mặt cho trên 3.500 đảng viên của 41 tổ chức cơ sở Đảng. Phương hướng đại hội đề ra là:

Đại hội đã bầu BCH gồm 35 đồng chí. Đồng chí Tạ Ngọc Phước được bầu làm Bí thư Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Tiến Thuận được bầu làm Phó BT Thường trực; Đồng chí Lê Văn Dũng được bầu làm Phó Bí thư Chủ tịch UBND Thị xã.Ngày 12/4/2013 HĐND Thị xã họp phiên bất thường bầu ông Bùi Huy Hùng - Phó Bí thư Thị uỷ Bỉm Sơn giữ chức vụ Chủ tịch UBND Thị xã, do Ông Lê Văn Dũng được BTV Tỉnh uỷ điều động làm Phó Chánh Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Thanh Hoá kể từ ngày 01/4/2013.

* Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ (2015-2020): Diễn ra từ ngày 02 đến đến ngày 04 tháng 8 năm 2015 tại Nhà hát Công nhân Thị xã. Dự đại hội có 245 Đại biểu thay mặt cho hơn 4.000 đảng viên của 43 tổ chức cơ sở Đảng. Phương hướng đại hội đề ra là: "Huy động mọi nguồn lực để phát triển công nghiệp, dịch vụ với tốc độ tăng trưởng cao và bền vững; phát triển nông, lâm nghiệp và hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đẩy nhanh tốc độ phát triển đô thị xanh, sạch, đẹp từng bước hiện đại. Không ngừng nâng cao chất lượng văn hoá-xã hội; giữ vững và tăng cường quốc phòng- an ninh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Xây dựng thị xã trở thành Thành phố trực thuộc tỉnh Thanh Hóa trước năm 2020".

Đại hội đã bầu BCH gồm 35 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Tiến Thuận được bầu làm Bí thư Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng được bầu làm Phó BT Thường trực; Đồng chí Bùi Huy Hùng được bầu làm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Thị xã.PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ ĐẾN NĂM 2020:

Huy động mọi nguồn lực để phát triển công nghiệp, dịch vụ với tốc độ tăng trưởng cao và bền vững; phát triển nông, lâm nghiệp và hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mớ, đẩy nhanh tốc độ phát triển đô thị xanh, sạch, đẹp từng bước hiện đại. Không ngừng nâng cao chất lượng văn hoá-xã hội; giữ vững và tăng cường quốc phòng- an ninh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Xây dựng thị xã trở thành Thành phố trực thuộc tỉnh Thanh Hóa trước năm 2020.

I. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

* Về kinh tế:1-Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm 13,1 %;

2-Cơ cấu các ngành kinh tế trong giá trị sản xuất đến năm 2020:

+Công nghiệp - xây dựng: 72,9 %;

+Dịch vụ- Thương mại: 26,0 %;

+Nông, lâm, thủy sản: 1,1 %;

3-Sản lượng lương thực có hạt bình quân hàng năm 7.000 tấn;

4-Tổng giá trị xuất khẩu năm 2020 : 210 triệu USD, gấp 1,8 lần so với năm 2015;

5-Tổng huy động vốn đầu tư phát triển thời kỳ 2016 – 2020: 18.143 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so thời kỳ 2011 - 2015;

6-Thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2020: 80,1 triệu đồng, tăng 20 % so với năm 2015;

7- Thu, chi ngân sách hàng năm tăng 12,0 (%); Đến năm 2020:

+ Thu ngân sách địa bàn 1.022 tỷ đồng, tăng BQ 12,0 % năm;

+ Thu ngân sách thị xã 519 tỷ đồng, tăng BQ 12,0% năm;

+ Chi ngân sách thị xã 519 tỷ đồng, tăng BQ 12,0 % năm;

8- Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020: 100 %;

9- Tỷ lệ đô thị hóa: 90 %;

10- Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn (không tính quốc lộ và tỉnh lộ) được cứng hóa đến năm 2020: 100 %;

* Về văn hóa - xã hội :

11- Tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm: 1,5% trong đó tăng tự nhiên: 0,27% tăng cơ học : 1,23 %;

12-Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia năm 2020: 90%;

13-Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động vào năm 2020: 10%;

14- Tỷ lệ xã, phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn II vào năm 2020: 100%;

15- Tỷ lệ làng, khu phố, thôn, xóm được công nhận danh hiệu đơn vị văn hóa đạt 95,3%. Tỷ lệ làng, khu phố, thôn, xóm được công nhận giữ vững danh hiệu đơn vị văn hóa bình quân đạt 75%;

16- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng đến năm 2020 còn: 8,0 %;

17- Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 (Theo tiêu chí cũ) còn dưới 1%;

18- Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2020: 80%;

19- Số người được giải quyết việc làm mới trong 5 năm (2016-2020): 10.486 người;

20- Đến năm 2020: Trên 60% lực lượng lao động đóng bảo hiểm xã hội; trên 45% tham gia bảo hiểm thất nghiệp; trên 90% dân số tham gia bảo hiểm y tế;

21-Tỷ lệ nhà ở kiên cố đến năm 2020: 100%;

22-Tỷ lệ phường đạt Kiểu mẫu (đạt chuẩn văn minh đô thị) là 50%.

* Về môi trường:

23- Tỷ lệ che phủ rừng năm 2020: 22 %;

24-Tỷ lệ dân số đô thị được dùng nước sạch năm 2020: 100 %;

25-Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh vào năm 2020: 97 %;

* Về an ninh trật tự:

26-Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2020: 70 %.

* Về xây dựng Đảng, đoàn thể:

27- Hằng năm TCCS Đảng đạt danh hiệu TSVM từ 80% trở lên, không có TCCS Đảng yếu kém; Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 80%;

28- Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đạt vững mạnh;

29- Thành lập 5 tổ chức Đảng và 15 tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước;

30- Kết nạp 600 đảng viên trở lên.

II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM:1. Chương trình phát triển Công nghiệp- Dịch vụ:

Tiếp tục tranh thủ các nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; tập trung xúc tiến đầu tư, kêu gọi các doanh nghiệp vào khu công nghiệp của thị xã.

Quy hoạch và kêu gọi đầu tư để phát triển kết cấu hạ tầng trong lĩnh vực dịch vụ, để phát triển thành trung tâm dịch vụ phía Bắc tỉnh. Tổ chức thực hiện hoàn chỉnh và đưa vào khai thác các công trình di tích, danh thắng, phát triển du lịch tâm linh, du lịch thương mại...

2. Chương trình phát triển đô thị xanh, sạch, đẹp, từng bước hiện đại:

Đẩy mạnh công tác xây dựng và duy trì nếp sống văn minh đô thị. Huy động tối đa các nguồn lực ưu tiên xây dựng hạ tầng kết hợp với chỉnh trang đô thị bao gồm: xây dựng khu đô thị mới; cải tạo hệ thống giao thông, thoát nước, chiếu sáng, cây xanh của đô thị hiện có; đầu tư đồng bộ các công trình công cộng, văn hóa.

Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, thực hiện hành vi ứng xử có văn hóa; thực hiện tốt công tác thu gom rác thải và đảm bảo mỹ quan đô thị./.

Bản quyền của UBND Thị xã Bỉm Sơn
Giấy phép: số 487/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/11/2007
Địa chỉ: Số 28 - Trần Phú – Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
Điện thoại: 0373 824 205        Fax: 0373 825 355
Mail: bimson@thanhhoa.gov.vn, ubbimson2005@yahoo.com
Số người đang online. : 4362
Số người truy cập: 26145802
Design by Newwind.JSC