GIỚI THIỆU CHUNG
TỔ CHỨC - BỘ MÁY
KINH TẾ - XÃ HỘI
TIN TỨC - SỰ KIỆN
DỰ ÁN ĐẦU TƯ
THÔNG TIN QUY HOẠCH
VĂN HOÁ - XÃ HỘI
DI TÍCH DANH THẮNG
DOANH NGHIỆP BỈM SƠN
THƯ VIỆN ẢNH
LIÊN HỆ GÓP Ý 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TƯ LIỆU
VĂN BẢN QPPL
        Giới thiệu
        Danh sách uỷ viên
Xã Quang Trung

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH, ĐẠC ĐIỂM CỦA XÃ:

1. Vị trí địa lý:

Xã Quang Trung là một xã nông nghiệp được thành lập năm 1980 theo Quyết định 276 ngày 29/8/1980 của Hội đồng Chính phủ nằm ở Phía Nam Thị xã Bỉm Sơn. Với tổng diện tích: 707,57 ha, dân số: 4.989 người. Phía Đông giáp: Xã Hà Lan và Xã Hà Vân - Huyện Hà Trung. Phía Tây giáp: Trung Đoàn 64 và Xã Hà Bắc - Huyện Hà Trung.  Phía Nam giáp: Xã Hà Dương - Huyện Hà Trung. Phía Bắc giáp: Phường Phú Sơn, Phường Ngọc Trạo và Phường Lam Sơn.

Là một xã có địa hình là vùng đồng chiêm trũng, hàng năm thường hạn hán về mùa hè, lũ lụt về mùa mưa gây mất mùa và rất khó khăn trong việc đi lại cũng như trong vận chuyển, hành quân sơ tán nhân dân khi có thiên tai xảy ra.

Về giao thông: Trên địa bàn xã có Đường Sắt Bắc Nam và Đường Quốc Lộ 1A đi qua và trục đường liên huyện đi Nga Sơn và Thạch Thành.

2. Tổ chức hành chính:

Xã gồm có 6 thôn, xóm là đồng bằng. Dân cư: Nông dân 3.620 người tỷ lệ 74,7% so với dân số, công nhân viên chức 315 người tỷ lệ 6,5% so với dân số, tiểu thương 210 người tỷ lệ 4,3% so với dân số, học sinh 695 cháu tỷ lệ 14% so với dân số.

- Dân tộc: Kinh có 4.832 người chiếm tỷ lệ 99,84% so với dân số, các dân tộc khác số lượng 8 người chiếm tỷ lệ 0,16% so với dân số.

- Tôn giáo: Có 39 hộ với 156 người tỷ lệ 3,2% so với dân số.

- Nhà thờ họ: Không có; Thánh nhất: Không.

- Phật giáo có: 3.000 phật tử, tỷ lệ: 61,98% so với dân số.

Giáo dân và các tổ chức tôn giáo luôn tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các qui định của địa phương.

3. Hệ thống chính trị:

- Tổng số Đảng bộ, Chi bộ cơ sở: 11; Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở: 0; Tổng số Đảng viên: 182 đ/c; Đảng viên theo đạo: 02 đ/c; Đảng viên là dân tộc thiểu số: 0 đ/c.

- Số lượng Cán bộ chính quyền xã: 42 đ/c.

Trong đó:

- Cán bộ: 10 đ/c;

- Công chức: 11 đ/c;

- Cán bộ không chuyên trách: 18 đ/c;

- Cán bộ hợp đồng: 03 đ/c

 II. Kinh tế, văn hóa, xã hội:

1. Kinh tế:

Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn năm 2015 ước đạt 180 tỷ đồng, tăng 2,93 lần so với năm 2010. Giá trị thương mại dịch vụ ước đạt 105 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 58,33%  tăng 24,95% so với năm 2010; Giá trị Nông – Lâm ước đạt 50 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 27,78%, giảm 14,4% so với năm 2010. Giá trị Công nghiệp – XD ước đạt 25 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 13,89% giảm 10,54% so với năm 2010.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế dự kiến bình quân 5 năm đạt khoảng 18%. Thu nhập bình quân đầu người nâng lên rõ rệt. Năm 2015 ước đạt 21 triệu đồng, tăng (11 triệu) = 2,1 lần so với năm 2010.

+ Số hộ nghèo năm 2013 - 2014: 57 hộ, tỷ lệ: 4,53 %

+ Số hộ nghèo năm 2014 - 2014: 49 hộ, tỷ lệ: 3,89 %

2. Xã hội:

+ Số lượng: Di tích lịch sử được xếp hạng cấp Nhà nước: 0; Di tích lịch sử được xếp hạng cấp tỉnh: 04. Tên di tích: 1. Chùa Khánh Quang; 2. Đền Đặng Quang; 3. Đền Từ Thức; 4. Khu Mộ Cổ Trạch Lâm.

+ Ngày, tháng, năm diễn ra các lễ hội: Ngày Lễ Vu Lan 15/7 âm lịch, Ngày Đại Lễ Phật Đản 14/4 âm lịch (Tại Chùa Khánh Quang).

+ Số lượng giáo viên Tiểu học: 24 đ/c, số lượng giáo viên THCS: 0 đ/c.

+ Đối tượng chính sách: 113 người.

+ Anh hùng LLVT: 0 đ/c.

+ Đối tượng được hưởng chính sách: 86 người, gia đình liệt sĩ: 17, gia đình thương binh: 45. Gia đình thương binh nặng: 01, gia đình bệnh binh: 17 (bệnh binh nặng: 0 người), người hưởng chính sách khác như thương binh: 02 người (còn sống: 02, đã chết: 0). Bà mẹ Việt Nam anh hùng: 0 người (còn sống: 0, đã chết: 0), chất độc da cam: 04 người.

III. DANH SÁCH CÁC THẾ HỆ LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ:

1. Đảng bộ xã lâm thời năm 1980:

- Đ/c: Nguyễn Hữu Chính – Bí thư Đảng ủy

- Đ/c: Trịnh Quang Vanh – Chủ tịch UBND xã

- Đ/c: Trịnh Xuân Mạn – Trực Đảng

2. Đảng bộ xã khóa I nhiệm kỳ 1980 – 1982:

- Đ/c: Nguyễn Hữu Chính – Bí thư Đảng ủy

- Đ/c: Trịnh Quang Vanh – Chủ tịch UBND xã

- Đ/c: Mai Thị Chiên – Trực Đảng

3. Đảng bộ xã khóa II nhiệm kỳ 1982 – 1984:

- Đ/c: Nguyễn Hữu Chính – Bí thư Đảng ủy

- Đ/c: Trịnh Quang Vanh – Chủ tịch UBND xã

- Đ/c: Đặng Anh Bản – Trực Đảng

4. Đảng bộ xã khóa III nhiệm kỳ 1985 – 1987:

- Đ/c: Đặng Anh Bản –  TV Bí thư Đảng ủy

- Đ/c: Phạm Văn Tân – TV Chủ tịch UBND xã

- Đ/c: Trịnh Văn Bính – TV Trực Đảng

- Đ/c: Nguyễn Hồng Tư – Phó CT phụ trách nông nghiệp

5. Đảng bộ xã khóa IV nhiệm kỳ 1987 – 1989:

- Đ/c: Đặng Anh Bản –   Bí thư Đảng ủy

- Đ/c: Nguyễn văn Tântrnhyu Văn Tân –  Chủ tịch UBND xã

- Đ/c: Phạm ngọc Cời –  Trực Đảng

- Đ/c: Đỗ Thị Thái – Phó CT

6. Đảng bộ xã khóa V nhiệm kỳ từ 11/1991 – 8/1994:

- Đ/c: Phạm Ngọc Tu –   Bí thư Đảng ủy

- Đ/c: Lê Xuân Chiến –  Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã

- Đ/c: Nguyễn Quang Vinh –  TV Trực Đảng

- Đ/c: Vũ Xuân Cao  – Phó CT

7. Đảng bộ xã khóa VI nhiệm kỳ từ  8/1994 – 12/1996:

- Đ/c: Nguyễn Quang Vinh –   Bí thư Đảng ủy

- Đ/c: Lê Xuân Chiến –  Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã

- Đ/c: Trịnh Văn Thịnh –  TV Trực Đảng (công tác 1 năm)

8. Đảng bộ xã khóa VII nhiệm kỳ từ  12/1996 – 2000:

- Đ/c: Nguyễn Quang Vinh –   Bí thư Đảng ủy, CT HĐND

- Đ/c: Nguyễn Văn Minh – Phó CT HĐND

- Đ/c: Lê Xuân Chiến –  Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã

- Đ/c: Nguyễn Mạnh Hán – Phó CT UBND xã

- Đ/c: Phạm Văn Cương –  TV Trực Đảng (từ 5/1997)

9. Đảng bộ xã khóa VIII nhiệm kỳ từ  2000 – 2005:

- Đ/c: Nguyễn Quang Vinh –   Bí thư Đảng ủy, CT HĐND

- Đ/c: Nguyễn Văn Minh – Phó CT HĐND

- Đ/c: Lê Xuân Chiến –  Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã

- Đ/c: Phạm Văn Cương –  TV Trực Đảng

- Đ/c: Đặng Kim Quy – Phó CT UBND

10. Đảng bộ xã khóa IX nhiệm kỳ từ  2005 – 2010:

- Đ/c: Lê Xuân Chiến –   Bí thư Đảng ủy, CT HĐND

- Đ/c: Phạm Văn Dộng – Phó CT HĐND

- Đ/c: Phạm Văn Cương –  Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã

- Đ/c: Mai Quốc Chính –  TV Trực Đảng

- Đ/c: Nguyễn Mạnh Hán – Phó CT UBND

11. Đảng bộ xã khóa X nhiệm kỳ từ  2010 – 01/3/2013:

- Đ/c: Doãn Văn Đạt –   Bí thư Đảng ủy, CT HĐND

- Đ/c: Nguyễn văn Nguyên – Phó CT HĐND

- Đ/c: Nguyễn Mạnh Hán –  Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã

- Đ/c: Nguyễn Xuân Hòa –  TV Trực Đảng

- Đ/c: Mai Quốc Chính – Phó CT UBND

12. Đảng bộ xã khóa X nhiệm kỳ từ  01/3/2013 – 2014:

- Đ/c: Lê văn Tuấn –   Bí thư Đảng ủy

- Đ/c: Nguyễn Xuân Hóa – CT HĐND

- Đ/c: Nguyễn Văn Nguyên – Phó CT HĐND

- Đ/c: Nguyễn Mạnh Hán –  Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã

- Đ/c: Nguyễn Xuân Hòa –  TV Trực Đảng

- Đ/c: Mai Quốc Chính – Phó CT UBND.

 

Bản quyền của UBND Thị xã Bỉm Sơn
Giấy phép: số 487/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/11/2007
Địa chỉ: Số 28 - Trần Phú – Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
Điện thoại: 0373 824 205        Fax: 0373 825 355
Mail: bimson@thanhhoa.gov.vn, ubbimson2005@yahoo.com
Số người đang online. : 4084
Số người truy cập: 26145663
Design by Newwind.JSC