TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bỉm Sơn: Nỗ lực giữ gìn môi trường Thị xã xanh, sạch, đẹp
Bỉm Sơn là đô thị công nghiệp đang trên đà phát triển, phấn đấu trở thành Thành phố trực thuộc tỉnh trong thời gian tới. Song song với đẩy mạnh tốc độ đô thị hóa, việc thực hiện tốt công tác môi trường đang là vấn đề được các cấp, các ngành và người dân Thị xã hết sức quan tâm.
CUNG CẤP DỊCH VỤ

Các sáng kiến kinh nghiệm cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất
Thứ ba, 16/12/2014 14:39

Trong nhiều năm qua cán bộ, công nhân viên Công ty đã có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm được áp dụng trong thực tiễn:

Chi tiết »
CÔNG NGHỆ

Các sáng kiến kinh nghiệm cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất
Thứ ba, 16/12/2014 14:39

Trong nhiều năm qua cán bộ, công nhân viên Công ty đã có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm được áp dụng trong thực tiễn:

Chi tiết »