Tin tức hoạt động

Đại hội Đảng bộ Công ty CP Môi trường & Công trình đô thị Bỉm Sơn lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020
Thứ ba, 19/05/2015 15:17
Sáng ngày 19/5/2015, Đảng bộ Công ty CP Môi trường & Công trình đô thị Bỉm Sơn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Tống Thanh Bình, ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND Thị xã; đại diện các Ban Xây dựng Đảng Thị ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo 1 số phòng, ban của Thị xã có liên quan.

Đại hội đã tiến hành tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ Công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2010 – 2015, nêu rõ những kết quả đã đạt được cũng như những thuận lợi khó khăn, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cũng như trong công tác xây dựng Đảng của đơn vị. Công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, quần chúng, chăm lo đời sống cán bộ, công nhân viên người lao động và thực hiện các chính sách xã hội. Nét nổi bật của Đảng bộ công ty trong nhiệm kỳ qua đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đạt doanh thu hàng năm tăng trên 3,6 lần so với đầu nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 13,4%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Nộp ngân sách với nhà nước tăng 11,4 lần; cổ tức hàng năm đạt 8,7%; hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ nộp Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Đảng ủy đã chỉ đạo thực hiện biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm; công tác xã hội hóa trong vệ sinh môi trường và công ích đô thị; tích cực mở rộng đầu tư phát triển các ngành nghề nhằm tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động…

Đại hội xác định phương hướng mục tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 là: Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, phát huy dân chủ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong doanh nghiệp, mở rộng ngành nghề, địa bàn kinh doanh dịch vụ, phấn đấu doanh thu hàng năm tăng từ 8% trở lên; thu nhập bình quân người lao động tăng 1,62 lần; cổ tức hàng năm đạt 10%; giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Các đoàn thể quần chúng hoàn thành tốt nhiệm vụ, được công nhận là vững mạnh; đơn vị đạt chuẩn văn minh đô thị.

Thay mặt Ban thường vụ Thị ủy, đồng chí Tống Thanh Bình, ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND Thị xã đã phát biểu chỉ đạo đại hội. Đồng chí đã biểu dương và ghi nhận những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ công ty. Đồng thời nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong hoạt động SXKD của đơn vị, trên cơ sở đó đề nghị Đảng bộ Công ty cần tiếp tục đổi mới quản trị, thu hút thêm nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài, mở rộng thị trường sản xuất kinh doanh tạo chuyển biến trong công tác dịch vụ công ích đô thị mà trước hết là công tác bảo vệ môi trường theo hướng “sáng - xanh sạch - đẹp”. Với tinh thần dân chủ đoàn kết, trí tuệ, đại hội đã bầu ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 07 đồng chí. Bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ Thị xã sắp tới./.Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bỉm Sơn: Nỗ lực giữ gìn môi trường Thị xã xanh, sạch, đẹp
Hội thi tìm hiểu pháp luật trong cán bộ, công nhân viên, lao động Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Bỉm Sơn
Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Bỉm Sơn: Chăm lo đời sống cho người lao động
CTCP Môi trường và công trình đô thị - thị xã Bỉm Sơn tổ chức Hội nghị Người lao động
Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bỉm Sơn: Năng động, sáng tạo không ngừng mở rộng ngành nghề sản xuất, kinh doanh
Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị thị xã Bỉm Sơn Với mục tiêu Sáng - Xanh - Sạch và Đẹp.